Wat is bronbelasting?

De regels voor bronbelasting bedrijf

european-union-eu-europa-europese-unie-vlag

Bij het ontvangen of uitkeren van dividend of rente vanuit het buitenland, kun je te maken krijgen met bronbelasting. Wat staat er in de wet bronbelasting 2021? En hoeveel conditionele bronbelasting moet je betalen vanaf 2024?

Hoe werkt bronbelasting?

Als je uit het buitenland bijvoorbeeld spaarrente ontvangt, kun je te maken krijgen met een dubbele heffing over het inkomen. Nederland heft belasting, maar een ander land ook. In Polen betaal je bijvoorbeeld 19 procent belasting over ontvangen rente. Ook in België betaal je belasting op de ontvangen rente. Door fiscale regels kan het dus zijn dat je dubbel betaalt. 

Maar je kunt wel recht hebben op een teruggave van de betaalde belasting. De opties en mogelijkheden zijn afhankelijk van het verdrag tussen het betreffende land en Nederland.

Verschil dividendbelasting en bronbelasting

Als je onderneming dividend ontvangt of uitkeert, kun je te maken krijgen met dubbele belasting. In Nederland betaal je dividendbelasting. Het tarief van de dividendbelasting in 2022 is 15%. Dit percentage houd je in op het uitgekeerde dividend aan de aandeelhouders. Daarna betaal je de dividendbelasting aan de Belastingdienst. De aangifte dividendbelasting en de betaling doe je binnen een maand na de dag waarop je het dividend beschikbaar hebt gesteld aan je aandeelhouders.

Als je dividend uitkeert aan een bedrijf of persoon in het buitenland moet je daarover vaak ook belasting betalen in het betreffende land. In dat geval is er sprake van bronbelasting. Er wordt dan gekeken welk land recht heeft op de belasting. Soms kun je een bedrag terugkrijgen vanuit het buitenland of verrekenen met je Nederlandse dividendbelasting.

Voorbeeld bronbelasting

Aan de hand van een voorbeeld kunnen we goed uitleggen hoe bronbelasting werkt. Je hebt een spaarrekening in het buitenland met hierop een vermogen van € 100.000. Hierover betaal je belasting in het buitenland. Maar ook in Nederland telt het vermogen in het buitenland mee voor de heffing over jouw vermogen (vermogensrendementsheffing). 

Je betaalt dus eigenlijk twee keer belasting over je buitenlandse vermogen. In dat geval mag je onder voorwaarden de bronheffing in het buitenland verrekenen met de Nederlandse belastingheffing.

Wet bronbelasting 2021 

Je krijgt te maken met extra bronbelasting als je rente of dividend uitkeert aan een gelieerd bedrijf in het buitenland. In 2021 is daarover een nieuwe wet aangenomen en vanaf 2024 moet je rekening houden met een paar nieuwe regels.

Nieuwe wet bronbelasting 2021

In november 2021 is er een nieuwe wet aangenomen over bronbelasting. Het gaat om de Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden. Deze wet zorgt voor een nieuwe heffing naast de al bestaande dividendbelasting. De Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden gaat in op 1 januari 2024.

Conditionele bronbelasting 2024

Vanaf 2024 betaal je conditionele bronbelasting als je vanuit Nederland dividend uitkeert aan:

  • Een gelieerde partij in een laagbelast land (met een winstbelasting lager dan 9%) of een land dat op de EU-lijst staat van non-coöperatieve rechtsgebieden.

  • Hybride entiteiten en bij kunstmatige structuren die zijn bedoeld om Nederlandse bronbelasting op dividenden te ontwijken of er misbruik van te maken.

Je moet de conditionele bronbelasting uiterlijk binnen een maand na afloop van het kalenderjaar (31 januari) aangeven en betalen. Je kunt aangifte doen met het ‘Aangifteformulier bronbelasting op renten en royalty’s’ van de Belastingdienst.

Hoeveel bronbelasting betalen?

Het tarief van de conditionele bronbelasting is gelijk aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting. Om bepaalde ondernemers niet te zwaar te belasten is er wel een anti-cumulatieregeling die ervoor zorgt dat je opgeteld maximaal 25% aan belasting betaalt over je beleggingsinkomsten.

Verrekening buitenlandse bronbelasting

Als jouw bedrijf of organisatie dividend, rente of royalty’s uitkeert, moet je direct de bronbelasting inhouden. De partij die uitkeert is namelijk inhoudingsplichtig. Dit kan bijvoorbeeld je bv of nv zijn of een organisatie met een andere rechtsvorm. Je houdt de bronbelasting dus al in op het moment dat de renten of royalty's worden betaald of verrekend en niet achteraf.

Hoe zit het met spaargeld buiten de EU?

Spaargeld in het buitenland heeft de aandacht van de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst wil namelijk voorkomen dat vermogende Nederlanders geld doorsluizen naar het buitenland om hierover een belastingheffing te voorkomen. Daarom zijn er ook verdragen gemaakt met landen buiten de EU.

Verlaagd bronbelastingtarief 

Heb je bijvoorbeeld inkomsten uit Amerikaanse beleggingen, zoals dividend of couponrente? En zijn deze inkomsten belast onder het Amerikaanse belastingstelsel? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een verlaging van het belastingtarief.

Om in aanmerking te komen moet je een bronbelastingformulier invullen van de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Dit kun je bijvoorbeeld via je Nederlandse bank regelen. Het formulier stuur je ingevuld naar je bank en zij regelen de rest. Ook via de Nederlandse Belastingdienst kun je de nodige formulieren en informatie opvragen.

Uitzonderingen bronbelasting

Afhankelijk van de verdragen met andere landen geldt de bronbelasting ook voor landen buiten de EU. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op de bronbelasting. In sommige gevallen kun je vrijstelling krijgen van bronbelasting of een deel ervan terugkrijgen.

Vrijstelling of teruggave bronbelasting

Je hebt mogelijk recht op vrijstelling of teruggave van de bronbelasting. Dit is het geval als Nederland een verdrag heeft met het land waar de inkomsten vandaan komen. Dit hangt verder af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt. Als je recht hebt op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggave van buitenlandse belasting, dan moet je een verzoek indienen bij de belastingdienst van het betreffende land. Ieder land kent zijn eigen procedure voor vrijstelling of teruggave. Veel landen hebben daarvoor eigen formulieren. De meeste formulieren kun je via de Nederlandse Belastingdienst opvragen.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.