Hoe bereken ik mijn rentabiliteit?

Uitleg rentabiliteit en een rekenvoorbeeld

Hoe bereken ik mijn rentabiliteit

Krijg jij alleen maar hoofdpijn van al die financiële zaken?

Door je rentabiliteit te berekenen kun je aan de bank of aandeelhouders laten zien wat de verhouding is tussen het geïnvesteerde vermogen en de gemaakte winst. Het is een van de financiële ratio’s waarmee je kunt laten zien hoe gezond je bedrijf is. In dit artikel leggen we uit wat rentabiliteit precies is en wat je moet doen om je rentabiliteit te berekenen.

Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit is de verhouding tussen het financiële resultaat (winst) van je onderneming en het geïnvesteerde vermogen. Het is een financiële ratio waarmee je laat zien hoeveel geld er is verdiend en waarmee dat is verdiend. Je kunt rentabiliteit berekenen over het eigen vermogen (rev), over het vreemd vermogen (rvv) en over het totale vermogen (rtv). 

Waarom zou je je rentabiliteit berekenen?

De rentabiliteit (ook wel rendabiliteit genoemd) bereken je om te zien in hoeverre je investeringen rendement opleveren. Hoe beter de rentabiliteit van je bedrijf, hoe rendabeler. En als je bedrijf rendabel is, dan is het voor aandeelhouders, investeerders en banken interessanter om te investeren. Met je rentabiliteitsratio kun je dit laten laten zien. Je berekent je rentabiliteit met behulp van gegevens uit je winst- en verliesrekening en je balans. Je rekent altijd over een vastgesteld jaar.

Als je rentabiliteit wilt berekenen heb je de volgende cijfers nodig:

  • Nettowinst = winst - (belastingen + te betalen rente) 

  • Gemiddeld eigen vermogen = (eigen vermogen beginbalans + eigen vermogen eindbalans) / 2

  • Gemiddeld vreemd vermogen = (vreemd vermogen beginbalans + vreemd vermogen eindbalans) / 2

Rentabiliteit eigen vermogen (rev)

Door je rentabiliteit eigen vermogen te berekenen kun je zien hoeveel rendement je eigen investeringen hebben. Was het nuttig en is het interessant om opnieuw te investeren? Het geeft een deel van je totale winstgevendheid weer. Maak je ook de berekening rentabiliteit vreemd vermogen, dan heb je een compleet beeld. 

Rentabiliteit eigen vermogen berekenen

Rev = (nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) x 100%

Om je rev te berekenen deel je de nettowinst door je gemiddeld eigen vermogen en dat vermenigvuldig je met 100%. 

Rentabiliteit vreemd vermogen (rvv)

Met de rentabiliteit vreemd vermogen reken je uit hoeveel rente jij als ondernemer moet betalen over investeringen/leningen. Dit laat de bank of andere investeerder zien welk rendement zij behalen. 

Rentabiliteit vreemd vermogen berekenen 

Rvv = (te betalen rente / gemiddeld vreemd vermogen) * 100%

Wil je de rvv berekenen, dan reken je de gemiddelde hoogte van de lopende leningen en investeringen uit. Het totaalbedrag dat je aan rente hebt betaald (of moet betalen) deel je door het gemiddeld vreemd vermogen. Dat getal vermenigvuldig je met 100% en dan heb je het rentabiliteit vreemd vermogen. 

Rentabiliteit totaal vermogen (rtv)

De rentabiliteit totaal vermogen laat zien wat al het geïnvesteerd vermogen, eigen vermogen en vreemd vermogen oplevert aan rendement. Dit is voor veel partijen een interessante financiële ratio, omdat het inzicht geeft in de gezondheid van een bedrijf.

Rentabiliteit totaal vermogen berekenen (zzp, eenmanszaak of vof)

Hoe je de rentabiliteit totaal vermogen berekent, is afhankelijk van het soort bedrijf waarvoor je het doet. De nettowinst van een zzp’er, eenmanszaak en ondernemers in een vof is letterlijk zijn of haar salaris. Maar ook de uren en moeite die je als ondernemer in je bedrijf stopt hebben waarde voor deze berekening. Daarom moet je ook een gewaardeerd loon van de nettowinst aftrekken.

Rtv zzp/eenmanszaak/vof = ((nettowinst + betaalde rente - gewaardeerd loon) / gemiddeld totaal vermogen) * 100%

Rentabiliteit totaal vermogen berekenen (bv of nv)

Omdat bij een bv en nv de eigenaren en directeuren op de loonlijst staan, hoef je hier geen rekening te houden met het gewaardeerd loon. De personeelskosten zijn al verwerkt, dus je kunt hier de gewone nettowinst gebruiken. 

Rtv bv/nv = ((nettowinst + betaalde rente) / gemiddeld totaal vermogen ) * 100%

Rentabiliteit zelf berekenen: calculator

Voorbeeld rentabiliteit berekenen: rtv, rev en rvv

Stel, dit is de winst- en verliesrekening van Vermogenaro BV voor een jaar:

Opbrengsten:
Inkomsten uit verkochte producten250.000
Inkomsten uit geleverde diensten150.000
Totale omzet400.000
Kosten:
Salarissen (incl. eigen)150.000
Inventaris20.000
Afschrijvingen2.500
Totale kosten172.500
Brutowinst (omzet 400.000 - kosten 172.500)227.500
Belastingen over winst46.875
Rentebetalingen op leningen25.000
Netto winst155.625
Extra aflossingen100.000

Dit is de balans op 1 januari:

ActivaPassiva
Inventaris: 500.000Lening ING: 500.000
Productiemiddelen: 5.000Crediteuren: 8.000
Voorraad: 10.000Eigen vermogen: 27.000
Debiteuren: 5.000
Kas: 15.000
Totaal: 535.000Totaal: 535.000

En dit is de balans op 31 december:

ActivaPassiva
Inventaris: 517.500Lening ING: 400.000
Productiemiddelen: 5.000Crediteuren: 4.000
Voorraad: 20.000Eigen vermogen: 168.500
Debiteuren: 10.000
Kas: 20.000
Totaal: 572.500Totaal: 572.500

Dan is dit de rentabiliteit:

  • Rentabiliteit Totaal Vermogen (rtv) voor Vermogenaro BV: winst + te betalen rente + belasting gedeeld door het gemiddelde totale vermogen, keer 100%. Dat is (155.625 + 25.000 + 46.875 = 227.500) / (535.000 + 572.000 / 2 = 553.750) = 0,41 x 100 procent = 41%

  • Rentabiliteit eigen vermogen (rev) voor Vermogenaro BV: nettowinst gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen, keer 100%. Dit is dus 155.625 gedeeld door (27.000 + 168.500 / 2 =) 97.750 = 1,592 x 100% = 159,2%

  • Rentabiliteit vreemd vermogen (rvv) voor Vermogenaro BV: te betalen rente gedeeld door gemiddeld vreemd vermogen, keer 100%. Dit is voor BV Voorbeeld. 25.000 gedeeld door 508.000 + 404.000 / 2 = 456.000) - 0,0548 x 100 procent = 5,48%

Wat is een goede rentabiliteit?

Wat opvalt is dat deze ondernemer met erg weinig eigen vermogen toch een hele goede winst heeft gemaakt. Voor deze ondernemer was dit bedrijf dus een hele goede investering. Sowieso doet dit fictieve bedrijf het erg goed. Welke rentabiliteit goed is, hangt af van het soort bedrijf en de branche, maar over het algemeen kun je stellen dat een score vanaf 8% goed is. Daarmee is een bedrijf financieel gezond.

Rentabiliteit verbeteren

Als de rentabiliteit van je bedrijf laag is, dan kun je een aantal dingen doen:

  • Wil je de rev verbeteren? Dan kun je extra vreemd vermogen aantrekken. Dit doe je door op zoek te gaan naar investeerders, bij de bank langs te gaan of te kijken naar andere vormen van leningen.

  • Wil je rev en/of de rtv verbeteren? Dan is het belangrijk om de kosten binnen je bedrijf te verlagen.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.