Hoeveel verdient een ondernemer?

Salarissen van startend zzp’er tot gevestigde ondernemer

inkomen, geld

Het ondernemerschap is prachtig: doen wat je leuk vindt, eigen baas zijn en daar geld mee verdienen. Maar hoeveel verdient een ondernemer nou eigenlijk? Dat verschilt nogal. Een startende pionier houdt onderaan de streep iets anders over dan iemand die al jaren aan de weg timmert. Dus in dit artikel een genuanceerd antwoord op de vraag: hoeveel verdient een ondernemer?

Een vliegende start: salaris van een startende ondernemer

Als je een bedrijf begint, dan gaat het geld vaak in eerste instantie de andere kant op. Dus niet het bedrijf uit, maar het bedrijf in. Startende ondernemers investeren meestal eerst eigen of geleend geld om de boel op de rit te krijgen. Dit kun je als starter meenemen in je begroting. Hoeveel geld heb je nodig om je bedrijf op de rit te krijgen, zonder zelf kopje onder te gaan? 

De nationale beroepengids zet het salaris van een beginnend ondernemer op gemiddeld € 2.200 per maand, bij een 40-urige werkweek (2023). Dat komt uit op een jaarsalaris van € 26.400. Voor een meer ervaren ondernemer zet deze gids het maandsalaris op € 3.625, bij een 40-urige werkweek (2023)

Groter groeien: hoeveel salaris betaalt een mkb’er zichzelf uit?

Ondernemers die al wat langer bezig zijn, die wellicht al medewerkers in dienst hebben en nu vallen onder het mkb, hebben vaak een wat hoger salaris. Over 2020 toont het CBS een jaarlijks persoonlijk mediaan inkomen van € 51.200 per jaar. Omgerekend zo’n € 4.266 euro per maand. (Bron: Materiële welvaart in Nederland, CBS 2022

Het CBS toont geen recentere cijfers. De Nationale Beroepengids geeft wel cijfers voor 2023, namelijk een bruto maandinkomen dat ligt tussen de € 2.200 en de € 5.050 per maand. Dit is het gemiddelde van zzp’ers, ondernemers met personeel en DGA’s. (Bron: Nationale beroepengids, 2023)

Lees ook: de gebruikloonregeling - wat is normaal salaris als je DGA bent?

Inkomen van ondernemers in verschillende sectoren

Ondernemers zijn binnen veel verschillende sectoren actief, waardoor het gemiddelde jaarsalaris een vertekend beeld geeft. In onderstaande tabel geeft een wat genuanceerder beeld. Deze cijfers geven de mediaan per sector aan, de waarde die precies in het midden zit als je alle jaarsalarissen van laag naar hoog zet.

SectorZzp'erZelfstandige met personeel
Gezondheids- en welzijnszorg€ 31.600€ 85.800
Financiële dienstverlening€ 64.500€ 73.400
Verhuur en handel van onroerend goed€ 46.400€ 70.000
Waterbedrijven en afvalbeheer€ 37.000€ 69.200
Specialistische zakelijke diensten€ 44.300€ 64.900
Informatie en communicatie€ 44.200€ 62.900
Bouwnijverheid€ 39.500€ 59.900
Industrie€ 34.900€ 57.700
Verhuur en overige zakelijke diensten€ 26.100€ 52.000
Handel€ 25.000€ 50.200
Onderwijs€ 21.400€ 46.900
Vervoer en opslag€ 24.400€ 46.800
Landbouw, bosbouw en visserij€ 32.400€ 46.500
Cultuur, sport en recreatie€ 18.800€ 39.500
Overige dienstverlening€ 14.800€ 32.100
Horeca€ 17.000€ 27.400

Persoonlijk inkomen per bedrijfstak in 2020 (Bron: Materiële welvaart in Nederland, CBS 2022

In 2020 verdienden zelfstandige ondernemers in de gezondheids- en welzijnszorg bijna € 86.000, gevolgd door de financiële dienstverlening met gemiddeld € 73.000. Sectoren zoals verhuur en handel van onroerend goed, specialistische zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie volgden op enige afstand.

Belangrijk wel om mee te nemen is dat in de horeca en cultuur, sport en recreatie het inkomen van zowel zelfstandige ondernemers in 2020 lager lag dan andere jaren. Een trend die werd beïnvloed door corona en daarmee de gevolgen van lockdowns en beperkingen.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.