Welke afspraken maak ik met een stagiair?

Over de stageovereenkomst, ziekte en loonheffing

Het werken met stagiaires brengt enig risico met zich mee. Wat moet er bijvoorbeeld precies in een stageovereenkomst staan? Hoe kun je bedrijfsgevoelige informatie indekken? Wat als een student lang ziek is?

Stageovereenkomst

Met een stageovereenkomst kunnen veel problemen voorkomen worden. Hierin kunnen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vast gelegd worden. Daarnaast kan de student een geheimhoudingsplicht ondertekenen, waardoor belangrijke bedrijfgegevens niet aan derden versterkt mogen worden. Hiernaast kun je een voorbeeld van een stageovereenkomst downloaden. 

Prestatiebonus extra motiverend voor stagiairs

De hoogte van de stagevergoeding is van invloed op de motivatie van stagiars. Een prestatieafhankelijke stagevergoeding is daarom een zeer effectieve manier om stagiairs extra te motiveren.

Dit blijkt uit onderzoek door werving- en selectiebureau voor studenten Young & Ambitious. Het bureau pleit voor een prestatieafhankelijke stagevergoeding. Bij deze regeling krijgen studenten een vast maandelijke bedrag maar krijgen zij, geheel afhankelijk van hun prestaties, nog een financiële tegemoetkoming na de stage, een soort van bonus. Door de prestatie te koppelen aan een beloning worden de stagiares extra gestimuleerd om goed te presteren volgens het bureau.

De effectiviteit van deze beloningsregeling bleek ook uit verricht onderzoek onder 715 studenten. Bij 67% van de studenten was de stagevergoeding van invloed op de motivatie tijdens de stage.

Loonheffingsregeling

Voordat de stagiair(e) aan de stage begint moet er een loonbelastingverklaring worden getekend. Op deze verklaring dient aangegeven te worden of er een loonheffingskorting toegepast moet worden. De loonheffingskorting komt op de verschuldigde loonbelasting in mindering, waardoor er over de stagevergoeding feitelijk geen belasting hoeft afgedragen te worden. Let op, als de stagiair(e) elders nog een bijbaan heeft moet worden onderzocht of er niet twee keer loonheffingskorting wordt toegepast.

Lees hier meer over loonheffingskorting.

Ziekte

Allereerst is het verstandig om afspraken te maken over wat de stagiair moet doen wanneer deze ziek is. Wie moet hij bellen en met welke regelmaat? Normaal gesproken is het zo, dat als een stagevergoeding wordt gegeven, deze gewoon wordt doorbetaald tot het moment waarop de stageovereenkomst afloopt.

Werkloosheidswet (WW) en de ziektewet (ZW)

Stagiairs zijn in principe niet verzekerd voor de WW. Alleen als een stagiair(e) een volwaardig loon ontvangt met zijn stage, kan hij hiervoor in aanmerking komen. Wanneer de stagiair(e) een stagevergoeding ontvangt en geen reis- of onkostenvergoeding, is hij/zij verzekerd voor de Ziektewet. Deze zorgt er voor dat (een deel van) het loon wordt doorbetaald als de stagiair(e) ziek is. Hier betaald de stagiair(e) geen premie voor.

WOA en Wajong

De regeling WOA geld alleen wanneer een student een vergoeding ontvangt die gelijk is aan het wettelijke minimum uurloon. Er is dan ook in feite geen sprake meer van een stagevergoeding.

Als de stagiair geen stagevergoeding of alleen reis- en onkostenvergoeding ontvangt is hij verzekerd door de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). Deze wet zorgt voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Voor de Wajong hoeft eveneens geen premie afgedragen te worden. Het wordt uitgekeerd door het UWV, wanneer iemand langer dan een jaar arbeidsongeschikt is.

Wat vind je van dit artikel?