Dit is het minimumloon in 2023

En hoe kun je het wettelijk minimumloon 2023 berekenen?

geld-briefgeld-euro-loon-salaris

Het jaar begon met een forse stijging van het minimumloon en in juli 2023 stijgt het minimumloon door. Daarnaast kennen we de reguliere wijzigingen van het minimumloon. Wat is de huidige stand van zaken? Hoe kun je het minimumloon berekenen per maand, dag en uur? Lees hier wat je moet weten over het minimumloon 2023.

Wettelijk minimumloon

Een werkgever moet zijn werknemers minimaal een bepaald bedrag betalen: het wettelijk minimumloon (WML). Dit minimumloon wordt jaarlijks twee keer aangepast: op 1 januari en op 1 juli.

In 2023 steeg het minimumloon meer dan gebruikelijk. Naast de normale indexatie werd er een speciale verhoging doorgevoerd, waardoor het minimumloon in totaal met 10,15% steeg. Dit had alles te maken met de inflatie en koopkrachtcrisis. Ook in juli 2023 werd het minimumloon verhoogd: een stijging van 3,13%.

Opbouw minimumloon

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Vanaf 15 tot en met 21 jaar lopen de bedragen op en daarna is het voor iedereen gelijk. Er zit nog wel een verschil in de duur van de werkweek. Er zijn branches waar in de cao is vastgelegd dat een werkweek bestaat uit 36, 38 of 40 uur. Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het uurloon lager als hij of zij een 40-urige werkweek heeft. De minimumbedragen zijn namelijk per maand vastgesteld.

Wettelijk minimumloon 2023 per 1 juli

Het minimumloon 2023 komt per 1 juli kort gezegd hierop neer:

  • Maandloon van minimaal € 1995,00 per maand (vanaf 21 jaar)

  • Uurloon van € 12,79 (bij een werkweek van 36 uur)

Bekijk hieronder de overzichten van het minimumloon in 2023: eerst per 1 juli, vervolgens per 1 januari. Alle bedragen in de overzichten zijn bruto. De netto-bedragen staan niet in de wet, dit is afhankelijk van belastingen en premies die nog op het loon ingehouden worden. Meer over het verschil tussen het bruto en netto uurloon, lees je hier.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur*
21 jaar en ouder€ 1.995,00€ 460,40€ 92,08€ 11,51
20 jaar€ 1.596,00€ 368,30€ 73,66€ 9,21
19 jaar€ 1.197,00€ 276,25€ 55,25€ 6,91
18 jaar€ 997,50€ 230,20€ 46,04€ 5,76
17 jaar€ 788,05€ 181,85€ 36,37€ 4,55
16 jaar€ 688,30€ 158,85€ 31,77€ 3,98
15 jaar€ 598,50€ 138,10€ 27,62€ 3,46

bedragen bij 40-urige werkweek

Per 1 januari 2023

  • Maandloon van minimaal € 1934,40 per maand (vanaf 21 jaar)

  • Uurloon van € 12,40 (bij een werkweek van 36 uur)

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur*
21 jaar en ouder€ 1.934,40€ 446,40€ 89,28€ 11,16
20 jaar€ 1.547,50€ 357,10€ 71,42€ 8,93
19 jaar€ 1.160,65€ 267,85€ 53,57€ 6,70
18 jaar€ 967,20€ 223,20€ 44,64€ 5,58
17 jaar€ 764,10€ 176,35€ 35,27€ 4,41
16 jaar€ 667,35€ 154,00€ 30,80€ 3,85
15 jaar€ 580,30€ 133,90€ 26,78€ 3,35

bedragen bij 40-urige werkweek

Minimumloon per uur

Een werknemer van 21 jaar en ouder heeft per 1 juli 2023 dus minimaal recht op een brutoloon van € 1.995,00 per maand. Bij uitbetaling per week gaat het om een minimumbedrag van € 460,40.

Zoals gezegd zijn de uurtarieven niet alleen afhankelijk van leeftijd, maar ook van de duur van een werkweek. Voor iemand van 21 jaar of ouder geldt:

  • Bij een 36-urige werkweek: € 12,79 per uur

  • Bij een 38-urige werkweek: € 12,12 per uur

  • Bij een 40-urige werkweek: € 11,51 per uur

Bekijk hier het minimumloon per uur voor de andere leeftijden:

Leeftijd36 uur38 uur40 uur
21 jaar en ouder€ 12,79€ 12,12€ 11,51
20 jaar€ 10,24€ 9,70€ 9,21
19 jaar€ 7,68€ 7,27€ 6,91
18 jaar€ 6,40€ 6,06€ 5,76
17 jaar€ 5,06€ 4,79€ 4,55
16 jaar€ 4,42€ 4,19€ 3,98
15 jaar€ 3,84€ 3,64€ 3,46

Hieronder ter vergelijk het minimumloon per uur voor de eerste zes maanden van 2023:

Leeftijd36 uur38 uur40 uur
21 jaar en ouder€ 12,40€ 11,75€ 11,16
20 jaar€ 9,92€ 9,40€ 8,93
19 jaar€ 7,45€ 7,05€ 6,70
18 jaar€ 6,20€ 5,88€ 5,58
17 jaar€ 4,90€ 4,65€ 4,41
16 jaar€ 4,28€ 4,06€ 3,85
15 jaar€ 3,72€ 3,53€ 3,35

* Bedragen bij een 40-urige werkweek

Bereken zelf het minimumloon

Wil je uitrekenen wat het minimumloon is in jouw situatie? Deze bedragen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier kun je het minimumloon berekenen. Het minimumloon is altijd uitgedrukt in brutobedragen. 

Je kunt ook een nettoafspraak maken met je werknemer. Dat is het bruto-inkomen minus de verplichte heffingen. Maar ook dan moet het brutobedrag minimaal het wettelijk vastgestelde bedrag zijn. Het verschil tussen het bruto- en nettoloon kan per werknemer verschillen. Het is namelijk onder andere afhankelijk van de heffingskortingen waar een werknemer recht op he

Controleer cao-afspraken

In de cao kunnen andere afspraken gemaakt zijn over het laagste salaris. Werkgevers met een cao kunnen verplicht zijn om hogere brutosalarissen te verstrekken. In dat geval komt het minimumloon ook dit jaar tot stand door vastgelegde afspraken in de cao.

Flexibele contracten: ook recht op het minimumloon?

Ook oproepkrachten en buitenlandse personeelsleden mogen niet minder uitgekeerd krijgen dan het minimumloon. Houd hier rekening mee bij het berekenen van het minimumloon in 2023.

Gekoppelde uitkeringen stijgen mee

Het minimumloon is gekoppeld aan bepaalde uitkeringen. Bijvoorbeeld de AOW, bijstand en Wajong. De stijging van het minimumloon betekent dus automatisch ook een stijging van de gekoppelde uitkeringen.

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Daarnaast wordt er in 2024 een minimumuurloon ingevoerd. Momenteel wordt het minimum op maandbasis vastgesteld. Dat betekent dus dat iemand die 40 uur per week werkt per uur minder verdient dan een werknemer met een 36-urige werkweek.

Per 1 januari 2024 verandert dit. Ongeacht hoeveel uur een werknemer in de week werkt, het minimumuurloon is dan hetzelfde. Daarmee wordt het verschil opgeheven en leidt een langere werkweek (meer uren) automatisch tot een hoger maandloon.

Veelgestelde vragen

Wat is het minimumloon in 2023?

Per 1 januari 2023 is het minimumloon € 1934,40. Per 1 juli 2023 is het minimumloon € 1995,00

Hoe vaak wordt het minimumloon verhoogd?

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast: per 1 januari en per 1 juli.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.