Dit is het minimumloon in 2024

Wat is het, hoe zit het met het minimumloon per uur en hoeveel stijgt het vanaf juli?

geld-briefgeld-euro-loon-salaris
Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

Salarisadministratie software: sneller en foutloos zelf aan de slag

Salarisadministratie software: sneller en foutloos zelf aan de slag

Op 1 januari 2024 is het minimumloon weer gestegen, na een flinke stijging in 2023. Dat heeft alles te maken met de invoering van het minimumuurloon, naast de indexering. En op 1 juli 2024 volgt er weer een stijging. Wat is nu het minimumloon, hoe zit het met de stijging en hoe ga je hiermee om als werkgever?

Wat is het minimumloon?

Als werkgever moet je je werknemers vanaf 21 jaar minimaal een bepaald bedrag betalen: het wettelijk minimumloon (WML). Voor werknemers jonger dan 21 jaar geldt een wettelijk minimumjeugdloon. Het minimumloon wordt jaarlijks twee keer aangepast: op 1 januari en op 1 juli.

Het wettelijk minimumloon in 2024

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Er is nu sprake van een uniform uurloon voor alle werknemers die het minimumloon verdienen. Met de komst van dit uniforme uurloon zijn de vaste maandlonen, weeklonen en daglonen verdwenen voor de minima met 36-, 38- en 40-urige werkweken.

Het minimumloon 2024 per uur

Het minimumuurloon voor 2024 voor werknemers van 21 jaar en ouder is € 13,27. De tabel met de uurlonen voor alle leeftijden ziet er voor 2024 al volgt uit:

LeeftijdUurloon
21 en ouder€ 13,27
20€ 10,62
19€ 7,96
18€ 6,64
17€ 5,24
16€ 4,58
15€ 3,98

Het minimumloon 2024 per maand

Op basis van dit uurloon wordt het maandloon voor werknemers met een 36-, 38- en 40-urige werkweek berekend. Dat ziet er zo uit:

WerkweekMinimumloon 2024 per uurMinimumloon 2024 per maand
36 uur€ 13,27€ 2.086,05
38 uur€ 13,27€ 2.201.94
40 uur€ 13,27€ 2.317.83

Bereken zelf de kosten van de minimumloonstijging

Stijging wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2024

Het minimumloon wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Het is al duidelijk dat het minimumloon vanaf 1 juli 2024 ongeveer 3% hoger zal zijn. Een extra verhoging van 1,2% is van de baan.

Lees hier meer over de stijging vanaf 1 juli 2024

Hoe zit het met de stijging van het minimumloon in 2023?

In 2023 steeg het minimumloon meer dan gebruikelijk. Naast de normale indexatie werd er een speciale verhoging doorgevoerd, waardoor het minimumloon in totaal met 10,15% steeg. Dit had alles te maken met de inflatie en koopkrachtcrisis. Ook in juli 2023 werd het minimumloon verhoogd: een stijging van 3,13%.

Controleer cao-afspraken

In de cao kunnen andere afspraken gemaakt zijn over het laagste salaris. Werkgevers met een cao kunnen verplicht zijn om hogere brutosalarissen te verstrekken. In dat geval komt het minimumloon ook dit jaar tot stand door vastgelegde afspraken in de cao.

Flexibele contracten: ook recht op het minimumloon?

Ook oproepkrachten en buitenlandse personeelsleden mogen niet minder uitgekeerd krijgen dan het minimumloon. Houd hier rekening mee bij het berekenen van het minimumloon in 2024.

Gekoppelde uitkeringen stijgen mee

Het minimumloon is gekoppeld aan bepaalde uitkeringen. Bijvoorbeeld de AOW, bijstand en Wajong. De stijging van het minimumloon betekent dus automatisch ook een stijging van de gekoppelde uitkeringen.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt het minimumloon verhoogd?

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast: per 1 januari en per 1 juli.

Wat is het minimumloon 2024?

Per 1 januari 2024 is er een minimum uniform uurloon. Alle werknemers van 21 jaar en ouder met het minimumloon verdienen dan € 13,27 per uur.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.