Dit is het minimumloon in 2024

Hoe hoog is het minimumloon per uur en per maand?

geld-briefgeld-euro-loon-salaris
Salarisadministratie software: sneller en foutloos zelf aan de slag

Salarisadministratie software: sneller en foutloos zelf aan de slag

Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

Op 1 juli 2024 is het minimumloon weer gestegen. Sinds 2024 geldt er een minimumloon per uur. Wat zijn de minimumlonen op dit moment? Hoe werkt het uurloon? En hoe bereken je het minimumloon 2024 per maand? Een uitleg en alle bedragen op een rij.

Wat is het minimumloon?

Als werkgever moet je werknemers vanaf 21 jaar minimaal een bepaald bedrag betalen: het wettelijk minimumloon (WML). Voor werknemers jonger dan 21 jaar geldt een wettelijk minimumjeugdloon. Het minimumloon wordt jaarlijks twee keer aangepast: op 1 januari en op 1 juli.

Het wettelijk minimumloon in 2024

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Er is daardoor sprake van een uniform uurloon voor alle werknemers die het minimumloon verdienen. Met de komst van dit uniforme uurloon zijn de vaste maandlonen, weeklonen en daglonen verdwenen voor werknemers met een 36-, 38- en 40-urige werkweek. Die kun je berekenen op basis van het uurloon.

Het minimumloon 2024 per uur

Het minimumuurloon in 2024 voor werknemers van 21 jaar en ouder is nu € 13,68. Dit bedrag geldt voor de tweede helft van het jaar. De tabel met de uurlonen voor alle leeftijden ziet er sinds 1 juli 2024 als volgt uit:

LeeftijdUurloon
21 jaar en ouder€ 13,68
20 jaar€ 10,94
19 jaar€ 8,21
18 jaar€ 6,84
17 jaar€ 5,40
16 jaar€ 4,72
15 jaar€ 4,10

Het minimumloon 2024 per maand

Op basis van dit uurloon wordt het maandloon voor werknemers met een 36-, 38- en 40-urige werkweek berekend. Dat ziet er zo uit:

WerkweekMinimumloon 2024 per uurMinimumloon 2024 per maand
36 uur€ 13,68€ 2.134,08
38 uur€ 13,68€ 2.252,64
40 uur€ 13,68€ 2.371,20

Bereken zelf de kosten van de minimumloonstijging

Stijging wettelijk minimumloon op 1 juli 2024

Het minimumloon wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Op 1 juli is het minimumloon 2024 verhoogd met 3.1%. Daarnaast zou er een extra wettelijke verhoging komen van 1,2%, maar dat wetsvoorstel werd afgekeurd door de Eerste Kamer. Vanwege de normale indexatie (mede door de inflatie) is het nieuwe minimumloon vastgesteld op € 13,68 per uur voor werknemers vanaf 21 jaar. Dit minimumloon is geldig van 1 juli tot en met 31 december 2024. In de eerste helft van het jaar gold nog een minimumloon van € 13,27 per uur.

Minimumloon 2024 per uur

In 2024 wordt er een minimumloon per uur gehanteerd. Dat is nieuw. In de afgelopen jaren was er altijd sprake van een minimumloon per maand. De overheid heeft ervoor gekozen nu een uurloon te gebruiken, omdat dit eerlijker is voor werknemers die meer uren per maand werken. Een fulltime werkweek kan namelijk 36 uur, 38 uur of 40 uur inhouden. Dat verschilt per bedrijf. Een minimumloon gebaseerd op een fulltime dienstverband pakte dus anders uit voor verschillende werknemers. Door de invoering van het minimumloon per uur is het minimumloon voor alle werknemers in Nederland gelijk. 

De overgang naar het minimumuurloon betekende voor veel bedrijven wel een extra toename in hun personeelskosten. In sommige gevallen was er een stijging van 15% in de lonen. Ook cao’s en loonschalen moesten aangepast worden door de invoering van het minimumuurloon. Zorg dat je in 2024 dus de juiste berekening van het minimumloon hanteert.

Minimumloon 2024 per maand

Omdat je werknemers waarschijnlijk per maand uitbetaalt, moet je zelf het loon per maand berekenen. De eenvoudigste manier om dat te doen is simpelweg alle gewerkte uren optellen en vermenigvuldigen met het afgesproken uurloon. Je mag ook in 2024 een vast maandloon hanteren, als je er maar voor zorgt dat je daarmee omgerekend niet onder het minimumuurloon komt. Het vaste maandloon is gebaseerd op hoeveel uren je werknemer gemiddeld werkt in een maand. Kijk daarvoor naar het totaal aantal werkuren per jaar en deel dat door twaalf. Dan hoef je het maandloon niet iedere maand opnieuw te berekenen en krijgt je werknemer een vast bedrag per maand uitbetaald. Afspraken over het maandloon leg je vast in de arbeidsovereenkomst. Soms zijn er al afspraken gemaakt in een cao.

Minimumloon 2024 per maand berekenen

Een voorbeeld: je werknemer is 21 jaar en werkt elke week 40 uur. Hij werkt op maandag tot en met vrijdag, 8 uur per dag. Je wilt hem het minimumloon geven, maar wel een vast maandbedrag uitbetalen. Hoe bereken je dat? Volg deze 5 stappen:

  1. Tel het aantal werkdagen in het kalenderjaar. In 2024 zijn dat er 262 (ma t/m vr) voor deze werknemer.

  2. Vermenigvuldig het aantal werkdagen met zijn werkuren per dag. 262 werkdagen x 8 uur = 2.096 arbeidsuren in 2024.

  3. Deel dat door 12 en je krijgt het aantal arbeidsuren per maand: 174,666667

  4. Vermenigvuldig dat met het huidige minimumuurloon voor 21 jaar en ouder: € 13,68. 

  5. Je komt uit op een vast maandloon van € 2.389,44.

Hoe zit het met de stijging van het minimumloon in 2023?

In 2023 steeg het minimumloon meer dan gebruikelijk. Naast de normale indexatie werd er een speciale verhoging doorgevoerd, waardoor het minimumloon in totaal met 10,15% steeg. Dit had alles te maken met de inflatie en koopkrachtcrisis. Ook in juli 2023 werd het minimumloon verhoogd: een stijging van 3,13%. Het minimumloon in de tweede helft van 2023 was € 1.995 per maand en omgerekend € 11,51 per uur bij een 40-urige werkweek.

Ontwikkeling minimumloon 2023 - 2024

Ter vergelijking: het minimumloon steeg in 2023 twee keer en in 2024 opnieuw twee keer. Vooral door de invoering van het minimumuurloon is er een flinke groei. Dit zijn omgerekend de minimumlonen per uur bij een 40-urige werkweek:

LeeftijdJan 2023Juli 2023Jan 2024Juli 2024
21 jaar en ouder€ 11,16€ 11,51€ 13,27€ 13,68

Controleer cao-afspraken over minimumloon

In de cao voor jouw bedrijfstak kunnen andere afspraken gemaakt zijn over het laagste salaris dat je mag bieden. Werkgevers met een cao kunnen verplicht zijn om hogere brutosalarissen te betalen. In dat geval komt het minimumloon ook dit jaar tot stand door vastgelegde afspraken in de cao. Gebruik dus de nieuwste cao-loontabellen als er voor jouw bedrijf een cao geldt.

Flexibele contracten: ook recht op het minimumloon?

Ook oproepkrachten en buitenlandse personeelsleden mogen niet minder uitgekeerd krijgen dan het minimumloon. Houd hier rekening mee bij het berekenen van het minimumloon in 2024.

Gekoppelde uitkeringen stijgen mee

Het minimumloon is gekoppeld aan bepaalde uitkeringen. Bijvoorbeeld de AOW, bijstand en Wajong. De stijging van het minimumloon betekent dus automatisch ook een stijging van de gekoppelde uitkeringen.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt het minimumloon verhoogd?

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast: per 1 januari en per 1 juli.

Wat is het minimumloon 2024?

Sinds 1 januari 2024 is er een minimum uniform uurloon. Alle werknemers van 21 jaar en ouder met het minimumloon verdienen sinds 1 juli 2024 € 13,68 per uur. In de eerste helft van het jaar was dat nog € 13,27 per uur

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt het minimumloon verhoogd?

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast: per 1 januari en per 1 juli.

Wat is het minimumloon 2024?

Vanaf 1 januari 2024 is er een minimum uniform uurloon. Alle werknemers van 21 jaar en ouder met het minimumloon verdienen sinds 1 juli 2024 € 13,68 per uur.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.