Overuren uitbetalen: regels en opties

Zo gebruik je overuren om je werknemers te motiveren

overuren-overwerk-vrouw-laat-avond-laptop-kantoor

Salarisadministratie software: sneller en foutloos zelf aan de slag

Je werknemer maakt overuren om in drukke tijden al het werk gedaan te krijgen. Natuurlijk moet je die overuren uitbetalen. Maar hoe werkt dat precies? Wat zijn de regels en welke opties heb je?

Wat zijn overuren?

Overuren zijn de uren die je werknemers maken boven op hun contracturen. Deze uren werken ze extra omdat er meer werk is dan normaal. Dat kan te maken hebben met piekdrukte, zoals in bepaalde feestmaanden, of met de ziekte van een collega.

Afspraken overwerken

Als je werknemers overuren maken, spreek je van overwerken. Meestal staan er in de cao afspraken over dit onderwerp. Mocht dat niet zo zijn, dan is het handig om dit in het arbeidscontract of het personeelshandboek vast te leggen.

Lees ook: Overwerken: alles over de overuren van werknemers

Overuren uitbetalen: de opties

Welke opties heb je als je overuren wilt uitbetalen?

Welke optie je ook kiest, het is belangrijk dat er duidelijkheid over is. Anders krijg je dat je werknemer het ene verwacht en iets anders krijgt. Wat is beter: overuren uitbetalen of tijd voor tijd? Dat ligt helemaal aan de smaak en behoeften van je werknemers. Beide opties van overuren uitbetalen werken we hieronder uit.

Tijd voor tijd

Bij deze manier van overuren uitbetalen keer je overuren uit als vrije tijd. Je werknemer bouwt met overuren als het ware vakantie op. Dus 8 overuren geeft je werknemer recht op 1 dag vrij. Als je kiest voor deze optie, maak dan ook duidelijke afspraken over de geldigheidsduur van deze overuren. Bijvoorbeeld dat de uren binnen zes maanden opgenomen moeten worden.

Overuren uitbetalen in geld

Je kunt overuren natuurlijk ook gewoon meenemen op de loonstrook. De extra uren neem je mee als extra loon. Daarbij moet je rekening houden met belastingregels en eventuele toeslagen.

Wanneer moet je overuren uitbetalen?

Over het algemeen worden de overuren uitbetaald met het reguliere loon, aan het eind van de maand. Maar sommige bedrijven betalen hun werknemers per week. Wanneer je uitbetaalt, hangt dus af van de afspraken binnen je organisatie.

Mooie secundaire arbeidsvoorwaarde

Wat uiteindelijk beter is voor je werknemer, is afhankelijk van zijn of haar situatie. Extra geld is natuurlijk fijn, maar extra vrije tijd is ook wat waard. Ga na wat het beste is voor jouw werknemers en maak daarover afspraken. Je beleid op overuren is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde.

Houd rekening met arbeidstijdenwet

Het is niet zo dat je werknemers lukraak overuren kunnen maken. Je zult je in alle gevallen moeten houden aan de Arbeidstijdenwet. Deze wet schrijft een aantal dingen voor die direct invloed hebben op overuren.

Toeslagen en overuren

In veel gevallen heeft je werknemer recht op een overurentoeslag. Hoeveel en hoe deze toeslag berekend wordt, hangt af van de afspraken. Veel bedrijven hanteren een percentage, bijvoorbeeld 25% of 50% van het reguliere loon als toeslag. Bij andere bedrijven wordt gewerkt met een toeslag na een aantal uur.

Registratie overuren

Je kunt overuren alleen uitbetalen als je ze correct registreert. Veel bedrijven gebruiken hiervoor een urenregistratieprogramma of een spreadsheet. Werknemers registreren de overuren apart, zodat dit ook goed verwerkt kan worden op de loonstrook. 

Zorg dat dit goed geregeld is, want niets is demotiverender dan overwerken voor de baas om vervolgens hier niet voor betaald te krijgen. En natuurlijk is het slecht voor het vertrouwen als je werknemer de loonstrook narekent om tot de conclusie te komen dat het extra werk niet meegeteld is.

Overuren uitbetalen & belasting

Overuren worden niet zwaarder belast dan reguliere uren. Veel mensen denken dat je over overuren meer belasting moet betalen, maar dat is dus niet het geval. Voor overuren gelden dezelfde belastingregels als voor ‘normale’ uren.

Geen kortingen, netto minder over

Wel is het zo dat je werknemer netto minder overhoudt van de gewerkte overuren. Dat komt doordat je geen kortingen krijgt op overuren, zoals algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Bovendien kan het zijn dat iemands overuren in een hogere belastingschijf vallen. De overuren komen namelijk boven op iemands belastbare inkomen. En dan kan het zijn dat je werknemer over de overuren niet 36,93% belasting betaalt, maar 49,50%.

Hoe pak je het aan bij ontslag?

Als werknemer ontslag krijgt, moet je een eindafrekening met hem of haar houden. Alles wat nog open staat, moet je uitbetalen: loon, vakantiegeld en ook de overuren.

Goed werkgeverschap

Het getuigt van goed werkgeverschap om goed met overuren om te gaan. Maken je werknemers structureel overuren? Dan is het beter iets te veranderen aan de werkdruk. Overwerken is een mooie manier om piekdrukte op te vangen, maar structureel overuren maken is niet bevorderlijk voor de productiviteit en vitaliteit van je personeel. 

Maakt een werknemer overuren? Vergeet dan niet om de overuren uit te betalen en hem of haar te bedanken voor de extra inspanningen voor het bedrijf.

Veelgestelde vragen

Wat zijn overuren?

Overuren zijn uren die je werknemers werken boven op de uren in hun contract.

Hoe worden overuren uitbetaald?

Afhankelijk van de afspraken in de cao of het arbeidscontract kun je ervoor kiezen om overuren uit te betalen als tijd voor tijd of als loon (al dan niet met toeslag).

Wanneer moet je overuren uitbetalen?

Het makkelijkst is om overuren samen met het reguliere loon uit te betalen.

Bouw je vakantiegeld op over overuren?

Ja. Je werknemer bouwt ook vakantiegeld op over extra uren.

Hoe lang kun je overuren opnemen bij tijd voor tijd?

Dat is afhankelijk van de afspraken in de cao. Vaak zijn overuren een half jaar geldig.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.