Overuren bij een arbeidsongeschikte werknemer?

Wie bepaalt op welke uren een werknemer bij reïntegratie werkt?

klok, geld

Wanneer je medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan maak je samen met de arbodienst een plan van aanpak om je werknemer zo snel mogelijk weer terug te laten komen op zijn werkplek.

Dat gebeurt dan vaak geleidelijk, waarbij je werknemer steeds meer uren gaat werken. Dit heet werken op arbeidstherapeutische basis.

Arbeidstherapeutische basis

Op arbeidstherapeutische basis wil zeggen dat je werknemer nog niet in staat is zijn éigen functie volledig en zonder significante beperkingen te hervatten. In het kader van zijn re-integratie verricht hij dan (ander) passend werk, maar blijft hij ziek. Tenzij je afspraakt dat het andere werk definitief voor zijn eigen functie in de plaatst is gekomen. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat hij zijn eigen functie nooit meer volledig zal kunnen uitoefenen.

Invulling arbeidstherapeutisch werken

In overleg met je bedrijfsarts of arbo-arts wordt bepaald hoeveel uren hij gaat werken. Het is vervolgens aan jou en je werknemer om invulling aan dat aantal te werken uren te geven. Dat betekent dat je, met inachtneming van de gezondheidstoestand van je werknemer, gaat kijken op welke uren en dagen je werknemer aan de slag gaat.

Wie beslist?

Kun je er met je werknemer niet uitkomen op welke dagen en uren hij aan de slag gaat, dan is het verstandig om overleg te voeren met de bedrijfs- of arboarts of je werknemer wel of niet in staat is op de door jou gewenste uren te werken. In feite gaat het dan om het medisch oordeel.

Is je werknemer het dan niet eens met de bedrijfsarts, dan kan hij zo nodig een second opinion aanvragen bij het UWV.

Overuren bij arbeidstherapeutisch werken

Werkt je werknemer naast de afgesproken arbeidstherapeutische uren ook op andere uren, dan gelden die uren, zolang hij niet volledig hersteld is verklaard, in ieder geval niet als overuren. Zeker niet zolang hij binnen het aantal uren blijft dat hij zou werken wanneer hij beter is. Claimt hij wel overuren, dan zou je zelfs kunnen stellen dat hij door het verrichten van overuren zijn eigen genezing belemmerd…. In dat soort situatie zou je dan wellicht niet eens zijn loon hoeven door te betalen.

Wat vind je van dit artikel?