Wet verbetering poortwachter: betekenis, stappenplan en tijdspad

Een praktisch overzicht en schema van de WvP

wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is belangrijk voor werkgevers die te maken hebben met langdurig verzuim, ziekte of re-integratie. We geven je een praktisch overzicht van deze wet.

De Wet Verbetering Poortwachter is een wet die werkgevers helpt snel en effectief in te grijpen bij ziekte en verzuim. Hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans dat mensen gauw weer aan de slag kunnen en hoe minder werknemers langdurig ziek worden.

In de WvP staat welke stappen je moet nemen om medewerkers te helpen. Zo moeten jij en je medewerker samen aan de slag met de arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts. Doel: je medewerkers weer aan het werk krijgen.

Schema Wet verbetering poortwachter

Er zijn een aantal verplichte stappen:

 • Week 1: Melden bij arbodienst Meld een ziektegeval binnen één week na de eerste ziektedag bij je arbodienst of bedrijfsarts.

 • Week 6: Probleemanalyse Je arbodienst of bedrijfsarts maakt een probleemanalyse op basis van de volgende vragen: Waarom kan je werknemer niet meer werken? Wat zijn de mogelijkheden tot herstel? Wanneer denkt hij weer te kunnen werken? 

 • Week 8: Plan van Aanpak In overleg met je werknemer maak je een Plan van Aanpak (PvA). In dit plan beschrijf je wat jullie precies gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.

 • Iedere 6 weken: evaluatie Bespreek om de zes weken de voortgang met je werknemer aan de hand van het Plan van Aanpak.

 • Week 42: ziekmelding UWV Je werknemer moet zich ziekmelden bij het UWV.

 • Week 46-52: eerstejaars evaluatie Je werknemer is bijna 1 jaar ziek. Tijdens deze stap bespreken jij en je werknemer het afgelopen jaar. Wat hebben jullie gedaan, hoe gaat het nu? Je stelt ook vast welk resultaat jullie in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe jullie dat gaan doen.

 • Na 20 maanden: re-integratieverslag Is je werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan het werk, dan stel je in overleg met je werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.

 • Week 87: WIA aanvragen Je werknemer ontvangt een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terugsturen naar het UWV. Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag, voert een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering als aan alle voorwaarden is voldaan.

Verplichtingen Wet verbetering poortwachter

Verder zijn er nog een paar verplichtingen. Je moet bijvoorbeeld:

 • Een re-integratiedossier bijhouden

Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet je volgens de WvP een re-integratiedossier bijhouden. Hierin beschrijf je het verloop van de ziekte en alle activiteiten die gedaan zijn om de terugkeer naar werk mogelijk te maken.

 • Loon doorbetalen bij ziekte

In de wet is vastgelegd dat werkgevers hun werknemers bij ziekte twee jaar lang minimaal 70 procent van het laatste loon moeten doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar ben je daarnaast wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dat geldt niet voor het tweede ziektejaar.

Als je niet kunt aantonen dat je voldoende hebt gedaan om je werknemer te laten re-integreren, moet je mogelijk langer loon doorbetalen. Via de Wet verbetering poortwachter kun je verplicht worden gesteld om tot maximaal een jaar extra het loon door te betalen.

 • Passend werk aanbieden

Lukt het niet de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet je hem volgens de Wet verbetering poortwachter passend werk aanbieden binnen jouw bedrijf. Laat hem bijvoorbeeld werken in deeltijd of geef hem een aangepast takenpakket.

In het uiterste geval kun je hem een andere functie aanbieden of helpen richting een baan bij een andere werkgever. Aanvaart de werknemer dit werk niet, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

Wat mag en kan je nog meer doen? 

Naast deze wettelijke verplichtingen, zijn er meer mogelijkheden om je medewerker weer aan de slag te helpen. Wat mag je doen, wat niet?

 • Je mag een zieke werknemer niet vragen wat voor ziekte of blessure hij heeft, maar wel vragen wanneer hij verwacht weer aan het werk te kunnen. 

 • Je kunt je werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Die beoordeelt of hij in staat is aangepast werk te doen en hoe lang het verzuim kan gaan duren. Ook de arbodienst kan een bezoek aan de zieke werknemer brengen in de vorm van een spoedcontrole.

 • Je kunt de werknemer weer met het werk laten beginnen op arbeidstherapeutische basis. Zo kan hij langzaam weer aan het werk wennen. Officieel is de werknemer dan nog wel ziek en moet zijn loon doorbetaald worden.

 • Als je het oneens bent over de re-integratie met de zieke werknemer en/of de arbodienst, dan kun je bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

 • Een re-integratiebedrijf kan jou en je werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk of naar ander werk in hetzelfde bedrijf of naar een andere werkgever.

 • Je kunt eventueel een casemanager inschakelen, maar dat is niet verplicht. Deze persoon helpt jou en je werknemer bij het opstellen en controleren van de uitvoering van het Plan van Aanpak.

 • Je kunt hulp vragen van professionals bij het traject. Zorg van de Zaak geeft bijvoorbeeld Poortwachtergarantie bij de begeleiding.

 • Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je, als dit nodig is, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van je werknemer aanpassen, zodat hij weer (deels) aan de slag kan.

Tijdens het hele proces is het belangrijk om goed in gesprek te blijven met je medewerker. Je kunt daar bijvoorbeeld een zogenaamd FiT-gesprek voor gebruiken. Dit is een open gesprek over het 'Functioneren in de Toekomst', over kansen, uitdagingen en wederzijdse verwachtingen.

Bronnen: Arboportaal, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat vind je van dit artikel?

Claartje Vogel

Auteur

Claartje Vogel

Schrijft al meer dan 10 jaar over economie, financiën en ondernemen, onder andere voor MKB Servicedesk. Zoekt graag ingewikkelde zaken uit en houdt van verhalen vertellen. Reist ondertussen de wereld rond.