Wat staat er in een re-integratieverslag?

Probleemanalyse, het plan van aanpak en andere zaken

Wat staat er in een re-integratieverslag

Als je werknemer ziek is, ben je verplicht om via re-integratie te voorkomen dat je werknemer langdurig ziek thuis zit en uiteindelijk in de WIA of WW terechtkomt. Tijdens de re-integratie moet je een re-integratieverslag aanleggen. Wat staat daar allemaal in?

Re-integratie is de manier waarop jij en je werknemer er samen voor zorgen dat je zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dat is niet vrijblijvend: het is verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Een onderdeel van het re-integratietraject is het re-integratieverslag. Het re-integratieverslag leg je vast bij het UWV. Op basis van dit verslag word je beoordeeld door het UWV.

Het re-integratieverslag moet het volgende bevatten:

De probleemanalyse

Als je werknemer ziek is, moet je binnen zes weken een probleemanalyse laten opstellen door je bedrijfsarts of arbodienst. In de probleemanalyse staat nauwkeurige beschreven wat de klachten en de oorzaak van het verzuim is. Ook bevat de analyse een onafhankelijk advies over de vraag of je werknemer zijn werk in de toekomst nog zal kunnen doen en - zo ja - over de manier waarop je werknemer het beste kan re-integreren. Dit advies moet je delen met je zieke personeelslid.

Het plan van aanpak

Op basis van de probleemanalyse ga je met je werknemer in gesprek over de re-integratie, dat leidt tot een plan van aanpak. Dit moet binnen acht weken op tafel liggen, klaar om uitgevoerd te worden. Het doel van het plan van aanpak is terugkeer van je werknemer op de werkvloer. Maak daarom afspraken over opleiding, aangepast werk, begeleiding en/of aanpassing van de werkplek. Bespreek ook het aantal contactmomenten: kies bijvoorbeeld voor een vaste dag en tijdstip in de week waarop je je werknemer belt om te vragen hoe het gaat.

Verslagen van de voortgangsgesprekken 

Minstens één keer in de zes weken moet je een voortgangsgesprek met je werknemer houden. De verslagen hiervan neem je op in het re-integratieverslag.

Een eerstejaarsevaluatie

Als je zieke werknemer na een jaar nog niet terug is, dan is het tijd om met hem te bespreken hoe het in het afgelopen jaar is gegaan. Is je werknemer goed op weg om weer aan het werk te gaan of heeft het plan van aanpak een aanpassing nodig? Misschien blijkt dat je werknemer andere begeleiding nodig heeft of dat er binnen jouw bedrijf toch te weinig mogelijkheden zijn voor je medewerker. Stel het plan van aanpak dan bij en ga - zo nodig - op zoek naar werk voor je personeelslid bij een andere werkgever. Als het plan van aanpak nog steeds van toepassing is, gaan jullie gewoon verder op de ingeslagen weg.

Een actueel oordeel bij de probleemanalyse

Als je werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Om te bekijken of hij zo'n uitkering kan krijgen, heeft het UWV informatie nodig over de actuele situatie van je werknemer. Met het formulier 'Actueel oordeel bij de probleemanalyse' van het UWV geeft je bedrijfsarts aan hoe de situatie nu is. Als het dienstverband van je werknemer eindigt tijdens zijn ziekte, kan je werknemer mogelijk een Ziektewet-uitkering krijgen. Ook dan moet je het formulier invullen.

Een eindevaluatie

Het laatste onderdeel van het re-integratieverslag is de 'Eindevaluatie plan van aanpak'. Dat formulier vullen jij en je werknemer samen in. In deze eindevaluatie beschrijf je de stand van de re-integratie op het moment dat je werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Dat doe je op basis van het actuele oordeel bij de probleemanalyse van de arbodienst of bedrijfsarts. Deze eindevaluatie moet je invullen uiterlijk twee weken voordat je werknemer de aanvraag voor de WIA-uitkering moet doen.

Wat vind je van dit artikel?