Reïntegratie tweede spoor

Hoe pak je het aan: een stappenplan

02 mei 2013

Reïntegratie tweede spoor komt voor als je geen mogelijkheid ziet om je medewerker binnen je bedrijf opnieuw te plaatsen. Dit kan voorkomen bij een afslanking of reorganisatie. Zoek naar externe arbeidsmogelijkheden.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Stap 1: Het maken van een plan van aanpak

Dit moet in de achtste ziekteweek van een werknemer gebeuren. De Arbodienst of bedrijfsarts maakt een plan met re-integratieadvies waarin staat of de werknemer wel of niet kan terugkeren in het bedrijf. Ook meldt je dienst of arts welke activiteiten ondernomen kunnen worden om de werknemer weer aan het werk te helpen en of er een re-integratiebedrijf ingeschakeld moet worden.

Stap 2: Geschikt re-integratiebedrijf vinden

Dit wordt bepaald door de werkgever en werknemer, niet door de bedrijfsarts dus. Wel kan hij een specifiek re-integratiebedrijf aanbevelen. Wij adviseren je wel altijd te informeren naar (de kosten van) de bemiddelingsactiviteiten voor zieke werknemers door de Abodienst. Zij kunnen je ook doorverwijzen naar een geschikt re-integratiebedrijf. Overleg ook met je verzekering. Ken je toevallig een reïntegratiebedrijf, informeer dan of deze beschikt over een privacy- en klachtenreglement. Dat is de één van de belangrijkste eisen om subsidie te krijgen.

Stap 3: Bespreek alles met de werknemer

Je moet de keuze voor een reïntegratiebedrijf voorleggen aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dit is wettelijk geregeld. Ook de zieke werknemer moet geen grote bezwaren hebben bij de keuze voor een specifiek reïntegratiebedrijf. Slechte bereikbaarheid kan één van deze bezwaren zijn. Bespreek ook goed waaraan de nieuwe baan van de werknemer moet voldoen. Vanuit de wet is geregeld dat het ‘passende arbeid’ moet zijn.

Stap 4:Informeer hoe het loopt

Neem regelmatig contact op met de werknemer, om te informeren hoe het gaat met de reïntegratieactiviteiten. Is de werknemer al bezig met solliciteren? Of is hij nog bezig met trainingen, cursussen of omscholing? Loopt alles zoals in het trajectplan is vermeld? Is de werknemer tevreden over de begeleiding van het re-integratiebedrijf?

Neem ook eens per maand contact op met de Arbodienst, om te informeren wat zij vinden van de voortgang. Het is immers belangrijk dat de reïntegratie tot een goed einde komt. Het doel is immers dat de werknemer een nieuwe baan vindt, en gezond weer aan het werk gaat!