Omgaan met interne en externe stress

Verminder stress en voorkom uitval

Omgaan met interne en externe stress

Steeds meer mensen vallen langdurig uit door stress. En de verwachting is dat de werkdruk en werkstress de komende jaren alleen maar verder toenemen. Hoe kun je stress verminderen en ermee omgaan als jij of je medewerkers stress ervaren?

Stress herkennen om stress te verminderen

Werkstress ontstaat wanneer de taken op het werk te veel worden voor wat iemand aankan. En dit komt steeds vaker voor. Afgelopen jaar werd 11% van het langdurige verzuim veroorzaakt door werkstress, bleek uit onderzoek van ArboNed en HumanCapitalCare. Bij bijna een kwart hiervan ging het om overspanning of een burn-out. Om werkstress als oorzaak van de uitval aan te pakken, moet je proactief aan de slag. Natuurlijk wil je stress voorkomen, maar soms kan dat niet. Dan is het belangrijk om de signalen van werkstress te herkennen en zo verdere gevolgen te voorkomen.

Hoe herken je stress?

Hoe stress eruit ziet, is voor iedereen anders. Soms gaat het om lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid, maar ook emotionele klachten zoals prikkelbaarheid en een gebrek aan motivatie kunnen tekenen zijn van stress. Signalen van werkstress kunnen zijn:

 • Vermoeidheid

 • Hoofdpijn

 • Prikkelbaarheid

 • Concentratieproblemen

 • Vergeetachtigheid

 • Verhoogde hartslag

 • Spierpijn

 • Maag- en darmklachten

 • Slaapproblemen

 • Piekeren

 • Hoge bloeddruk

Verschillende soorten stress

Je kunt stress onderverdelen in interne stress en externe stress. Interne stress komt van binnenuit en wordt beïnvloed door je eigen gedachten, gevoelens en overtuigingen. Perfectionisme, piekeren, gebrek aan zelfvertrouwen en moeite met grenzen stellen kunnen zorgen voor interne stress. Externe stress komt van buitenaf. Deze vorm van stress wordt veroorzaakt door factoren in je omgeving. Een hoge werkdruk, deadlines, conflicten op de werkvloer, extra werk dat je op moet pakken en een ongezonde werkomgeving kunnen zorgen voor externe stress. 

Omgaan met interne stress

Interne stress komt vanuit jezelf. Dit soort stress veroorzaak je zelf met je gedachten. Herkennen dat interne stress in je hoofd ontstaat, kan al de stress verminderen. Als je negatieve gedachten herkent, kun je kijken of je deze gedachten kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld met mindfulness, vriendelijker voor jezelf zijn, de positieve versie van je gedachten nadruk te geven en door realistische doelen te stellen. Hierdoor bouw je veerkracht op die je kunt gebruiken bij interne stress.  

Omgaan met externe stress

Externe stress wordt veroorzaakt door factoren buiten jezelf. Om dit soort stress te verminderen, moet je leren reageren op stressfactoren van buitenaf. Dit vraagt om een andere aanpak. Soms is er direct iets dat je kunt doen, bijvoorbeeld een grens aangeven, werk delegeren of scherper zijn op je agenda. Kun je er niets aan doen? Accepteer dan wat je niet kunt veranderen. Richt je dan op het beheersen van jouw reactie op de stressfactor. Moet je een grens stellen, moet je overzicht creëren of steun zoeken bij anderen?

Hoe kun je werkstress verminderen voor je medewerkers?

Onderzoek van ArboNed en HumanCapitalCare laat zien dat werkstress voor steeds meer langdurig ziekteverzuim zorgt, onder andere door overspanning en burn-outs bij medewerkers. Deze cijfers kwamen tegelijk met advies van het RIVM en TNO aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ontwikkel aanvullend beleid om stress op het werk te voorkomen. Het is dus zaak om proactief aan de slag te gaan om stress te voorkomen. Bijvoorbeeld door:

 • Een ondersteunende werkomgeving te creëren

 • Flexibel werk aan te bieden

 • Gezondheid en welzijn te stimuleren

 • Duidelijke verwachtingen en doelen te stellen

 • Training en ontwikkeling aan te bieden

 • Een goede werk-privébalans te stimuleren

 • Verlof en vakantie te stimuleren 

Proactief stress verminderen voor gezondere werkomgeving

Met een groeiend aantal mensen dat uitvalt door stress, kan proactief handelen helpen om stress te verminderen en uitval te voorkomen. Vanwege de toenemende werkdruk kun je stress niet altijd voorkomen, maar door bewustwording, het herkennen van stresssignalen en pro-actief beleid kun je hier wel mee omgaan. Zo bouw je aan je eigen veerkracht en aan die van je medewerkers.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.