Hybride werken: het nieuwe normaal?

Een mooie combinatie van thuis en op kantoor

vrouw-thuiswerken-laptop-bureau-thuis

Het advies van het kabinet om als het kan thuis te werken is inmiddels ingetrokken. Maar de lange periode van uitsluitend thuiswerken heeft veel bedrijven aan het denken gezet. Waar vroeg werken op kantoor de norm was, zien steeds meer bedrijven nu de voordelen in van hybride werken: een combinatie van thuiswerken en werken op kantoor. Hoe sta jij tegenover hybride werken? En hoe ga je ermee om?

Wat is hybride werken?

Hybride werken houdt in dat je werknemers kunnen kiezen of ze vanuit huis (of een andere locatie) werken of gewoon op kantoor. 

Dankzij digitale ontwikkelingen is het natuurlijk al langer mogelijk om bepaalde soorten werk te verrichten vanuit elke locatie waar een internetverbinding is. Maar door de coronacrisis is de beweging naar werken vanuit een locatie buiten het kantoor in een stroomversnelling gekomen. Dat geeft werkgevers nu de mogelijkheid om werknemers een hybride werkplek aan te bieden. Natuurlijk geldt dit alleen voor werkzaamheden waarvoor thuiswerken of werken op afstand een optie is.

Hybride werken na corona

Voor sommige werknemers was thuiswerken een langverwachte droom die uitkwam. Ze vinden het heerlijk om in hun vertrouwde omgeving te werken, dat ze niet hoeven te reizen (en in de file hoeven staan) en dat ze in de buurt zijn van hun gezin. Andere medewerkers zijn blij dat ze eindelijk weer onder de mensen zijn tijdens het werk. Lekker leuten bij de koffiemachine en bijkletsen tijdens de lunch. 

Toch lijkt voor beide groepen hybride werken na corona een prettige oplossing. De een zal er de voorkeur aan geven om meer thuis te werken en minder op kantoor, de ander juist andersom. Als werkgever zul je met je medewerkers een verhouding thuis en op kantoor moeten afspreken, maar het lijkt onvermijdelijk: hybride werken is het nieuwe normaal.

Hoe ziet de hybride werkplek eruit?

Voor een hybride werkplek moeten je systemen zo ingeregeld zijn dat je niet meer afhankelijk bent van een locatie om te kunnen werken. Je werknemer moet qua digitale werkomgeving geen verschil ervaren als hij thuis of op kantoor werkt. Dat betekent dat het IT-beheer van je organisatie nog belangrijker wordt. Hiermee kun je ervoor zorgen dat je medewerkers een digitale werkplek krijgen die qua IT-veiligheid en gebruiksgemak op orde is. 

Steeds meer organisaties kiezen daarom voor SaaS (Software as a Service) oplossingen, waarmee ze software in de cloud aanbieden. Ze zijn dan minder afhankelijk van hardware en fysieke locaties. Zo ontstaat er een veilige hybride werkplek.

Hybride werken: voordelen & nadelen

Zoals bij alles heeft hybride werken voordelen en nadelen. Bij het ene bedrijf zullen de voordelen niet opwegen tegen de nadelen, bij het andere bedrijf juist wel. Een paar voordelen en nadelen op een rij:

VOORDELEN HYBRIDE WERKEN

Hogere productiviteit Onderzoek wijst uit dat werknemers door het thuiswerken productiever zijn geworden. Ze kunnen geconcentreerder werken, hebben minder tijdverlies (geen reistijd) en vergaderen effectiever. Dat is ook wel logisch: je hebt niet te maken met een collega die aan je bureau komt zitten om het weekend met je door te nemen. Thuiswerkers werken per saldo meer dan hun collega’s op kantoor.

Meer werkplezier Als een werknemer thuiswerkt, ervaart hij meer eigen verantwoordelijkheid omdat hij meer zelf mag regelen en indelen. Je kunt tussendoor even de kinderen van school halen of een boodschapje doen. Dat gevoel van autonomie resulteert vaak in meer werkplezier. Een andere factor die daartoe bijdraagt is de verhoogde productiviteit: meer voldoening doordat je meer gedaan krijgt.

Meer duurzaamheid Het is een feit dat reizen naar de werkplek niet bijdraagt aan een beter milieu. Tel daar de files bij op en je komt snel tot de conclusie dat thuiswerken een stuk duurzamer is. Reizen kost tijd, uitstoot en energie, van zowel het vervoermiddel als de werknemer. Bovendien betekent hybride werken minder kantoorruimte, wat automatisch leidt tot een lager energieverbruik. Natuurlijk moet het kantoor daar dan wel op aangepast worden.

NADELEN HYBRIDE WERKEN

Verstoorde werk-/privébalans Het kantoor is een duidelijk afgebakende plek waar je werkt. Thuis heb je dat veel minder. Daardoor bestaat het risico dat je werknemer altijd bezig is met zijn werk. Dat lijkt gunstig voor jou als werkgever, maar op lange termijn is dat niet zo. Je werknemer heeft voordeel van een goede werk-/privébalans, en jij dus ook.

Gebrek aan sociaal contact Vanuit huis heb je heel ander contact met collega’s. Fysiek vergaderen biedt op sociaal vlak meer mogelijkheden dan videovergaderen. Het sociale aspect gaat vaak verloren in een digitale setting, wat kan leiden tot misverstanden. Bovendien ontstaan veel ideeën uit korte contacten die collega’s hebben op de werkvloer. Zit je even vast? Een kort sparmomentje is dan misschien precies wat je nodig hebt. Dat zit er vaak niet in als je thuis werkt.

Andere organisatiestructuur Hybride werken vraag om een andere organisatiestructuur. Je zult strakker moeten plannen als je werknemers veel vanuit andere locaties werken. Iedereen moet weten wat er verwacht wordt. Daarnaast zul je een beleid moeten opstellen voor thuiswerken, ook voor een veilige thuiswerkplek. 

Verplichtingen van de werkgever

Als werkgever heb je altijd te maken met de regels in de Arbowet, of je werknemers nu thuis of op kantoor werken. Je zult dus moeten zorgen voor een veilige thuiswerkplek, anders ben je misschien aansprakelijk als een werknemer thuis komt te zitten met werkgerelateerde klachten. En natuurlijk zul je ziekteverzuim altijd willen voorkomen. Daarom hebben veel grote bedrijven een thuiswerkbeleid opgesteld met daarin de afspraken en een checklist voor een veilige werkplek.

Verplicht terug naar kantoor?

In principe hebben werknemers geen recht op thuiswerken. Als werkgever heb je namelijk instructierecht, het recht om te bepalen hoe en waar werkzaamheden verricht worden. Maar bedrijven zien in dat thuiswerken een goede afwisseling is met werken op kantoor. Daarom zoeken ze naar een hybride constructie waarbij werknemers gelukkiger zijn en bovendien meer opleveren voor het bedrijf.

Minder kantoren

Een rondgang langs grote bedrijven in Nederland laat zien dat de meeste grote bedrijven kiezen voor een combinatie van thuiswerken en werken op kantoor. Daarom verwacht de overheid in de toekomst minder kantoren nodig te hebben. 

De behoefte aan kantoren is ook afhankelijk van de vraag of 1,5 meter afstand de norm blijft. Dat zou namelijk automatisch betekenen dat je minder mensen kunt ontvangen in een kantoor. Naar verwachting zal het kantoor meer een ontmoetingsplek worden en minder een werkplek. Een ontmoetingsplek waar je ook kunt werken.

Hoe ziet hybride werken eruit?

Met het hybride werken verandert de opzet van het kantoor. Sommige kantoren kiezen voor zones:

  • Inspirerende ontmoetingsruimten waar je in een informele setting kunt bomen over projecten en het teamgevoel kunt versterken.

  • Plaatsen voor samenwerking waar je als team samen kunt komen en de digitale middelen hebt om personen extern mee te laten vergaderen.

  • Individuele werkplekken waar je kunt zitten als je geconcentreerd aan je project wilt werken.

Als bedrijf zul je na moeten denken over de opzet die het best bij jouw organisatie past. Maar het is duidelijk dat het kantoor door het hybride werken verandert.

Het nieuwe normaal

Hybride werken zal volgens veel deskundigen het nieuwe normaal worden. Iets wat werknemers verwachten van hun werkgever. Ook gezien de onzekerheid als het gaat om corona lijkt de hybride aanpak een slimme en veilige optie om bedrijven in elke situatie door te kunnen laten gaan.

Hoe denk jij over hybride werken?

  • Hybride werken wordt de norm in mijn bedrijf

  • Mijn personeel komt gewoon naar kantoor

  • Mijn personeel blijft 100% thuiswerken

  • Anders…

Laat het weten!

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.