Hoe lang loopt een huurcontract voor bedrijfsruimte?

Wat is de opzegtermijn?

hoe lang loopt een huurcontract
Vastgoed - mkb.law

Aankoop bedrijfspand vanuit privé of vanuit een BV?

Een huurcontract middenstandsbedrijfsruimte is standaard twee keer vijf jaar, maar kan ook voor twee jaar of korter worden afgesloten. Bij overige bedrijfsruimte staat de termijn van huren vrij. Ook is er een verschil in de opzegtermijn.

Middenstandsbedrijfsruimte

Als je een 290-bedrijfsruimte huurt, bestaat het contract uit twee perioden van vijf jaar. Als het na tien jaar niet is opgezegd, gaat het over in een contract voor onbepaalde tijd. Jij als huurder kunt het al na de eerste vijf jaar opzeggen. De verhuurder kan alleen opzeggen als jij je als huurder niet goed hebt gedragen, of als hij of zijn familie het pand zelf dringend nodig heeft en in duurzaam gebruik neemt. Hieronder valt ook een renovatie die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is. Als je niet met de beëindiging instemt, moet de verhuurder hiervoor toestemming van de rechter vragen. 

Opzegtermijn

Let op dat je er op tijd bij bent. Wil jij het contract opzeggen, dan moet je dat minimaal één jaar voor de vijf- of tienjaarstermijn afloopt, doen. 

Korter dan vijf jaar

Hoewel een contract voor langere tijd voordelen heeft, wil niet iedereen aan een huurcontract van vijf jaar vastzitten. Je kunt voor ex-290 bedrijfsruimte ook een huurovereenkomst voor twee jaar of korter afspreken, die op de einddatum automatisch eindigt (als hierover geen andere contractuele afspraken zijn gemaakt).  

Als jij en de verhuurder het eens zijn over een huurperiode boven de twee en onder de vijf jaar, heb je formeel gezien toestemming van de rechter nodig. 

Overige bedrijfsruimte

Bij ‘overige bedrijfsruimte’ staat de termijn van huren vrij. Die moet je onderling overleggen met de verhuurder. De huurovereenkomst van een overige bedrijfsruimte is simpel op te zeggen door huurder en verhuurder als het einde van contract in zicht is. 

Dit kan door een mondelinge mededeling en er bestaan geen vormvereisten, tenzij deze contractueel zijn overeengekomen. Toch is het beter de opzegging schriftelijk te doen en aangetekend. Dan weet je zeker dat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Opzegtermijn

Het is standaard dat de betalingstermijn ook de opzegtermijn is. Stel, je betaalt maandelijks de huur, dan moet je minimaal een maand van tevoren de huur opzeggen. Wel kan er in de huurovereenkomst een andere opzegtermijn worden afgesproken. De opzegtermijn voor de huurder mag niet langer zijn dan de termijn voor de verhuurder.

Ontruimingsbescherming

Als de verhuurder de overeenkomst eenzijdig opzegt, heb je als huurder van overige bedrijfsruimte ontruimingsbescherming. Je mag dan nog maximaal twee maanden in het pand blijven zitten, om te zorgen dat je tijd hebt om een nieuw onderkomen te vinden. De huurder kan aan de rechter verzoeken om deze termijn (op grond van een belangenafweging) te verlengen. Huurders die de huur zelf hebben opgezegd, uitdrukkelijk met de beëindiging hebben ingestemd of veroordeeld zijn tot ontruiming doordat ze hun verplichtingen niet zijn nagekomen, hebben geen recht op ontruimingsbescherming.


Een onderneming oprichten en draaiende houden is natuurlijk een groot deel van wat een ondernemer doet. Maar vaak ben je afhankelijk van vastgoed om al je personeel en materiaal kwijt te kunnen. Aangezien dit een klein en specifiek onderwerp is, maar van hartstikke groot belang voor je onderneming, hebben wij samen met mkb.law een helpdesk opgezet voor de ondernemers die hiermee te maken krijgen.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Laura Wennekes