Korter dan vijf jaar een bedrijfsruimte huren

Huurovereenkomst drie jaar duurt automatisch vijf jaar

13 augustus 2012

Je wilt je zaak starten in een gehuurd winkelpand. Je spreekt met de verhuurder af dat je voor drie jaar wilt huren. Maar let op: soms geldt de overeenkomst tóch automatisch voor vijf jaar.

Huur voor vijf jaar

Panden die voor het publiek toegankelijk zijn vallen onder specifieke huurwetgeving, die uitgaat van bescherming van de huurder. Dit is de zogenaamde art. 7:290 BW-wetgeving. Deze gaat er vanuit dat er voor een periode van vijf jaar wordt gehuurd, waarbij de huurovereenkomst aan het einde met nog eens vijf jaar wordt verlengd, tenzij de huurovereenkomst is opgezegd of met wederzijds goedvinden beëindigd.

Kortere periode dan vijf jaar

Het kan natuurlijk zijn dat je voor een kortere periode wilt huren. Bijvoorbeeld omdat je op een bepaalde locatie wilt starten, maar niet zeker weet of de zaak op die locatie goed gaat lopen. Je kunt dan een huurovereenkomst voor twee jaar of korter afspreken, die op de einddatum automatisch eindigt.

Sluit je een huurovereenkomst die langer dan twee jaar duurt, bijvoorbeeld drie jaar, dan wordt die huurovereenkomst automatisch verlengd tot vijf jaar en zit je dus vijf jaar aan die huurovereenkomst vast. Dat is alleen anders indien de verhuurder en jij toestemming aan de kantonrechter hebben gevraagd voor het afsluiten van een huurovereenkomst van bijvoorbeeld drie jaar. In dat laatste geval eindigt de overeenkomst dus wel automatisch op de afgesproken einddatum, als de kantonrechter daarmee akkoord is gegaan.

Bij de huur van een winkel of andere voor het publiek toegankelijke ruimte eindigt ook een huurcontract voor twee jaar of korter automatisch op het afgesproken eindtijdstip. Wanneer je langer huurt dan twee jaar, zit je echter definitief voor vijf jaar aan het huurcontract vast, tenzij de kantonrechter toestemming heeft verleend voor een huurperiode die langer duurt dan twee jaar maar korter dan vijf jaar.

Auteur

Henk van Amerongen