Hoe regelen je collega-ondernemers hun pensioen?

Wat is de beste optie voor jou?

spaarvarken, sparen

Een pensioen is typisch iets waar veel ondernemers zich liever niet in willen verdiepen. Meer dan de helft doet dat dan ook niet, terwijl het juist iets is wat je wél goed geregeld moet hebben. Hoe bouwen andere ondernemers hun pensioen op?

AOW

Als je in Nederland woont en werkt, bouw je een basispensioen van de overheid op volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Je krijgt AOW vanaf je AOW-leeftijd tot het moment dat je overlijdt. Personen in loondienst bouwen daarnaast nog via hun werkgever pensioen op. Als ondernemer kun je ook een aanvullend pensioen opbouwen, maar dan moet je het zelf regelen. Welke opties heb je?

Aanpak pensioen dga’s en zelfstandigen

Bij het maken van de juiste keuze is het altijd prettig om te kijken hoe anderen het doen. In de praktijk blijkt dat circa twee van de drie directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) een pensioen opbouwt via een verzekeraar of pensioenfonds. Iets minder dan 25% van de dga's kiest voor de opbouw van een pensioen in eigen beheer of regelt het pensioen via een aparte bv. Ook houden relatief veel dga's privébeleggingen aan met het oog op een toekomstig pensioen.

De zelfstandig ondernemer kiest er meestal voor om een zzp pensioen op te bouwen via een verzekeraar. Gemiddeld storten vier van de tien zelfstandigen regelmatig een bedrag bij de pensioenverzekeraar. Iets minder dan een kwart van de zelfstandig ondernemers houdt beleggingen bij de bank.

De meeste ondernemers laten zich bij het aangaan van pensioenverplichtingen sterk leiden door de adviezen van hun adviseurs. Vooral de accountant en de financieel adviseur spelen een belangrijke rol.

Pensioen opbouwen ondernemers: hoe?

Je kunt op verschillende manieren je pensioen opbouwen. Bekijk hieronder een aantal manieren om het aan te pakken. Let wel, sommige opties zijn alleen voor dga’s, andere alleen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting: 

  1. Via een verzekeraar

  2. Via een pensioenregeling

  3. Via lijfrente

  4. Via sparen en beleggen

  5. Via de waardeontwikkeling van je bedrijf

  6. Via de Oudedagsreserve

1. Via een verzekeraar

Als dga heb je de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door een pensioenverzekering af te sluiten bij een externe verzekeraar. Daarmee bouw je een pensioenpot op voor later. Je betaalt dan een vaste pensioenpremie, terwijl de verzekeraar je kosten in rekening brengt. Sinds 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in de eigen bv op te bouwen. Meer hierover lees je verderop in dit artikel.

2. Pensioenregelingen

Sommige zzp’ers, zoals artsen en notarissen moeten verplicht gebruikmaken van een beroepspensioenfonds. Als een zzp’er die verplichting niet heeft, kan hij zich aansluiten bij een pensioenfonds voor zzp’ers. Bij deze fondsen kun je flexibel pensioen opbouwen. Je belegt als het ware geld en krijgt dat later weer terug. Soms hebben zzp’ers de mogelijkheid de pensioenregeling van hun vorige werkgever voort te zetten. De premie hiervoor is tot maximaal 10 jaar na het ontslag fiscaal aftrekbaar.

Lees meer over het pensioen voor zzp’ers.

3. Bancaire lijfrente

Met bancaire lijfrente kun je kapitaal opbouwen voor je oude dag. Je kunt jaarlijks een bedrag wegstorten naar een verzekeringsmaatschappij of bank. Deze methode is vooral fiscaal aantrekkelijk als je rekening houdt met je jaarruimte. Via lijfrente of banksparen kun je eerder stoppen met werken, van een ruimer pensioen genieten of weet je zeker dat je jouw nabestaanden goed verzorgd achterlaat.Er zijn twee vormen:

  • Oudedagslijfrente: voor (aanvullend) pensioen tot je overlijden 

  • Tijdelijke oudedagslijfrente: voor (aanvullend) pensioen vanaf 65 jaar

Je krijgt een spaar- en beleggersrekening op je eigen naam. Je stort zelf de bedragen die je inlegt. Je kunt kiezen uit sparen, beleggen of een mix van sparen en beleggen. 

Bereken hier je jaarruimte

4. Via sparen en beleggen

Ook een mogelijkheid om een vermogen op te bouwen met het oog op het toekomstige pensioen, is het privé sparen of beleggen. Belangrijk voordeel hiervan is de flexibiliteit voor de toekomst. Wel loop je hierbij diverse fiscale voordelen mis. Bij beleggen in privé bestaat altijd de mogelijkheid om rond de pensioendatum een lijfrente aan te kopen. Daarnaast kun je als dga ook beleggen in de bv.

5. Via waardeontwikkeling van je bedrijf 

Ook hebben zowel dga’s als zelfstandigen de mogelijkheid om niet expliciet een pensioenvoorziening op te bouwen, maar te vertrouwen op de waardeontwikkeling van het eigen bedrijf. Zo kan bij de keuze tussen huren of kopen van een bedrijfspand de keuze vallen op kopen. Dit is vaak gunstig voor de waardeontwikkeling van de onderneming. Het kapitaal dat hiermee wordt opgebouwd, kan uiteindelijk worden gebruikt voor pensioendoeleinden. Bij de verkoop kun je de stakingswinst omzetten in lijfrente.

6. Via de Oudedagsreserve 

Oudedagsreserve (OR, voorheen Fiscale Oudedagsreserve) biedt de fiscale mogelijkheid om jaarlijks een deel van de winst van je bedrijf apart te zetten voor na je pensioen. Dit resulteert jaarlijks in een belastingvoordeel. Dit biedt de ondernemer de mogelijkheid om het bedrag dat hij aan belasting uitspaart, te gebruiken voor de financiering van zijn onderneming. De som van de bedragen die in de loop van de jaren van de belasting worden afgetrokken, wordt gerekend tot de OR. Bij het beëindigen van de onderneming of het behalen van de pensioenleeftijd, moet met het totaal van het bedrag van de OR een lijfrente bij een verzekeraar worden aangekocht. Hiervoor moeten op dat moment voldoende liquiditeiten aanwezig zijn. Dit is meteen het belangrijkste bezwaar van het gebruikmaken van de OR.

Pensioenopbouw in eigen beheer

Let op! Sinds 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Je kunt dan het opgebouwde pensioen afkopen om het vermogen vrij te maken. Doe je dit niet? Dan kan je het opgebouwde pensioen laten omzetten in een oudedagsverplichting.

Wat vind je van dit artikel?