Wat is de AOW-leeftijd in 2023?

Wanneer kun jij stoppen met werken?

Wat is de pensioenleeftijd in 2020

In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. De leeftijd waarop je recht hebt op AOW wordt de komende jaren in stapjes verhoogd naar 67 jaar in 2024. Maar hoe zit het met je pensioenopbouw? En wat is de leeftijd waarop jij AOW krijgt?

Pensioen

In het verleden ging je met je 65e verjaardag met pensioen. Doordat we gemiddeld steeds ouder worden, is een AOW-leeftijd van 65 jaar voor de toekomst niet meer haalbaar. De AOW-uitkeringen van de gepensioneerden moeten betaald worden door de werknemers die nog wel werken, maar de verhoudingen groeiden scheef. Er kwamen steeds meer gepensioneerden en minder werkenden, dus moet de pensioenleeftijd omhoog. In het inmiddels uitgewerkte Pensioenakkoord uit 2019 is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen. In onderstaande tabel zie je het verloop van de AOW-leeftijd voor de komende jaren:

JaarAOW-leeftijd
202166 jaar en 4 maanden
202266 jaar en 7 maanden
202366 jaar en 10 maanden
202467 jaar
202567 jaar
202667 jaar
202767 jaar
202867 jaar en 3 maanden

Na 2024 is de verhoging weer afhankelijk van de leeftijdsverwachting, met een ratio 2:3. Dat betekent dat voor elke drie maanden dat de leeftijdsverwachting omhoog gaat, de AOW-leeftijd met twee maanden stijgt. Ook wel geformuleerd als: per jaar dat we langer leven, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden.

Pensioenleeftijd AOW in 2028 omhoog

In november 2022 werd bekend dat de levensverwachting van 65-jarigen weer gestegen is. Op die leeftijd heeft een 65-jarige gemiddeld nog 21,05 jaar te leven en dat is hoger dan de leeftijd die eerder werd gekoppeld aan personen van die leeftijd in 2027.

Verschil AOW-leeftijd en pensioenleeftijd

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd zijn twee verschillende dingen. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je je basispensioen van de overheid krijgt. De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop je het pensioen uitgekeerd krijgt dat je hebt opgebouwd via je werkgever of bijvoorbeeld via een pensioenfonds. Deze pensioenleeftijd is op dit moment 68 jaar. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om dit pensioen eerder uitgekeerd te krijgen, maar dan zal het bedrag lager uitvallen.

Waar is jouw pensioeninkomen van afhankelijk?

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering, maar de uitkering is voor de meeste mensen onvoldoende om van rond te komen. Er zijn meerdere manieren voor het opbouwen van een aanvulling. Je kunt (verplicht) deelnemen in een pensioenregeling of je bouwt individueel een aanvulling op via bijvoorbeeld een lijfrente-constructie.

Is het nog mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan?

Ja, je kunt nog steeds vóór de ingangsdatum van de AOW-leeftijd stoppen met werken. De mogelijkheden zijn natuurlijk wel afhankelijk van wat je aanvullend hebt opgebouwd. Maar houd er wel rekening mee dat pensioenregelingen gebaseerd zijn op een aanvulling op de AOW. Als je stopt met werken, maar nog geen recht hebt op AOW, kan het opgebouwde pensioen te weinig zijn. Kijk dus samen met je financieel adviseur naar waar je recht op hebt bij een vervroegd pensioen.

Er wordt gepleit voor een verschil in AOW-leeftijd per beroep, maar het blijft bij gesprekken. In het pensioenakkoord is hier geen afspraak over gemaakt, maar je werknemers met zware beroepen kunnen wel vervroegd met pensioen. Je mag bij vervroegd pensioen maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd een uitkering aanbieden, via de RVU-vrijstelling.

Lees meer over de financieel aantrekkelijke RVU-vrijstelling die werkgevers kunnen gebruiken om medewerkers vervroegd pensioen te kunnen aanbieden.

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd voor een nieuw pensioenstelsel dat nieuwe afspraken bevat over de AOW en het pensioen. Het nieuwe pensioenstelsel moet persoonlijker en transparanter zijn. Het zal beter afgestemd zijn op de samenleving zoals we die nu kennen. Het zal bijvoorbeeld beter inspelen op economische goede en minder goede tijden. Er zal een solidariteitsreserve komen om eventuele verliezen op te vangen. De wet zal zoals het nu lijkt op 1 juli 2023 in werking treden.

Begin met het opbouwen van een aanvulling

Heb je een pensioentekort of wil je sparen om eerder te kunnen stoppen met werken, bijvoorbeeld via een zzp pensioen? Dan heb je daar kapitaal voor nodig. Er zijn verschillende manieren voor het opbouwen van een pensioenkapitaal voordat je jouw pensioenleeftijd bereikt. Daar moet je ruim de tijd voor nemen. Het kost je namelijk veel tijd om genoeg aanvulling op te bouwen. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de fiscale beperkingen. Je mag bijvoorbeeld niet onbeperkt bedragen storten voor het opbouwen van een lijfrentekapitaal. In een paar jaar kun je geen serieuze aanvulling op je pensioen opbouwen. Maar er zijn fiscale regelingen die het aantrekkelijk maken om te werken aan pensioenopbouw, zoals de jaarruimte.

Begin dus in 2023 nog met het aanvullen van jouw pensioen. Voor je het weet heb jij jouw pensioenleeftijd bereikt.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.