Ook een DGA gaat met pensioen

Hoe regel je een pensioen?

Als DGA van je eigen BV heb je een aantal keuzemogelijkheden. Of je kiest ervoor om de pensioenvoorziening in eigen beheer te houden of je kiest ervoor het in een aparte BV onder te brengen.

Je kunt er ook voor kiezen om je pensioenopbouw via je beleggingen te doen. Of je laat je pensioenopbouw via een verzekeringsmaatschappij lopen. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden.

Pensioenopbouw in eigen bedrijf of pensioen-BV

Als DGA heb je de mogelijkheid om je pensioen in eigen beheer te houden of onder te brengen in een eigen BV. Als je je pensioen in eigen beheer houdt, betekent het dat je geen pensioenpremies betaalt aan een verzekeringsmaatschappij. Je houdt dus gewoon de beschikking over je geld in het bedrijf en betaalt ook geen provisie over de pensioenpremies aan een verzekeringsmaatschappij.

Het voordeel van het onderbrengen van een pensioen in een aparte BV is dat het pensioenvermogen wordt afgescheiden van je ondernemersrisico. De belangrijkste eis die hierbij wordt gesteld, is dat er een gedegen administratie wordt gevoerd, waaruit blijkt dat er voldoende gereserveerd is op de balans van de onderneming voor de pensioenvoorziening. Bovendien moet je minimaal 10% van het geplaatste kapitaal in handen hebben van de pensioen-BV.

  • Groot voordeel van een pensioen-BV is dat je het pensioenkapitaal voor de financiering van je eigen bedrijf kunt gebruiken.

  • Nadeel is dat je bij een eventueel faillissement ook je pensioenvoorziening kwijtraakt.

Lees het artikel over een pensioenplan in 5 stappen

Pensioenopbouw via beleggingen

Ook een mogelijkheid om een vermogen op te bouwen met het oog op het toekomstige pensioen, is het sparen of beleggen in privé. Belangrijk voordeel hiervan is de flexibiliteit naar de toekomst toe. Wel worden diverse fiscale voordelen gemist. Bij beleggen in privé bestaat altijd de mogelijkheid om rond de pensioendatum een lijfrente aan te kopen.

Pensioenopbouw via een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds

Als DGA word je in veel fiscale of sociale zekerheidszaken aangemerkt als werknemer. Eén van de voordelen hiervan is dat je op vergelijkbare wijze een pensioen op kunt bouwen als je werknemers. Zo kun je meedoen in hetzelfde pensioenfonds als je werknemers, maar je kunt het ook regelen via een verzekeringsmaatschappij. De grondslag voor je pensioenopbouw wordt dan gevormd door het reguliere salaris dat je je door jouw BV laat uitbetalen. Voor jou als DGA zijn er ook combinatiemogelijkheden. Zo kun je voor jouw salaris deelnemen in een pensioenfonds en over het winstinkomen een pensioen opbouwen in eigen beheer.

Lezen

Meer weten over pensioenregelingen? Aan welke eisen moet een pensioenregeling voldoen? Hoe zit het als een werknemer voor zijn 65e met pensioen wil gaan? Lees hierover in Het Grote Tps & Advies Basisboek. Bestel het boek.

De meest gunstige opbouw van je pensioenvoorziening hangt sterk af van je persoonlijke fiscale en financiële situatie. Laat je daarbij dus adviseren.

Wat vind je van dit artikel?