Wanneer ben je een DGA?

Directeur-grootaandeelhouder bij een bv of nv

Wanneer ben je een DGA

Dat je de eigenaar van een bedrijf bent, betekent niet automatisch dat je directeur-grootaandeelhouder bent. Wanneer ben je een DGA en in welke DGA-categorie val je?

Een duidelijke omschrijving voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is er niet. Er zijn namelijk meerdere wetten waarin de DGA voorkomt, maar in elke wet wordt een andere definitie van DGA gehanteerd. In grote lijnen kun je zeggen dat een DGA de hoogste baas is binnen een bv of nv en een groot deel van de aandelen bezit. 

Vier categorieën

Volgens de 'Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder' bestaan er vier categorieën directeur-grootaandeelhouders.

 1. Een DGA die, al dan niet samen met zijn/haar echtgenoot, zoveel aandelen bezit dat hij meer dan de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigt. Je hebt dan een meerderheidsbelang en kan niet tegen je zin worden ontslagen.

 2. Een DGA die minder dan de helft van de aandelen bezit (minderheidsbelang), maar tóch niet ontslagen kan worden omdat in de statuten is bepaald dat voor een ontslag een versterkte meerderheid in de algemene vergadering (meer dan 71 procent) nodig is. 

 3. Een groep van meerdere DGA's die allemaal (nagenoeg) evenveel aandelen hebben en daarmee nevengeschikte DGA's zijn. 

 4. Een DGA die zelf geen aandelen heeft, maar wiens bloed- of aanverwanten (tot en met de derde graad) in totaal minstens tweederde van de aandelen bezitten. Je hebt dan een 'familievennootschap'.

Je hebt te maken met een 'algemene vergadering van de vennootschap' als er sprake is van meerdere aandeelhouders. Vaak is dit het geval bij grotere bv's

Aansprakelijkheid

Run je een bv of nv, dan ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Een bv is namelijk een rechtspersoon, waardoor de risico's niet voor jou, maar voor 'het persoon de bv' zijn. Toch kún je wel persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor schulden van je bedrijf als je een bv hebt. Ten eerste omdat banken jou als DGA vaak ook privé laten meetekenen voor leningen. Of als er sprake is van één van de volgende situaties:

 • Je bent te zware contracten aangegaan en wist dat de bv daar niet aan kon voldoen.

 • Je meldt de Belastingdienst niet op tijd dat je de belastingen en premies niet kunt betalen.

 • Je kunt de belastingen en premies niet betalen door onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voor de melding aan de Belastingdienst.

 • De bv gaat failliet door onbehoorlijk bestuur in de afgelopen drie jaar, bijvoorbeeld omdat je de jaarrekening te laat hebt gedeponeerd, geen boekhouding hebt bijgehouden of activa ongunstig hebt vervreemd. 

Whitepaper: Financiële risico’s beperken

GRATIS

Salaris

Als directeur-grootaandeelhouder ben je als werknemer in dienst van de bv. Je betaalt dus eigenlijk een salaris aan jezelf. Dit salaris moet minimaal het hoogste bedrag zijn uit een van de volgende situaties:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare functie

 • het salaris van de werknemer die het meest verdient in de vennootschap of het salaris van de werknemer die het meest verdient in een vennootschap wat verbonden is aan de jouwe

 • je loon als DGA is in ieder geval € 47.000 (in 2021)

Dat er een minimum aan het salaris van een DGA zit, is om te voorkomen dat je een belastingvoordeel uit je inkomsten haalt. Het salaris valt namelijk in box 1, winst uit je onderneming in het lagere belastingtarief van box 2. 

Meer weten? Lees verder: Wat is de gebruikelijkloonregeling?

Verzekering

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA). Ook al ben je als DGA in dienst van je eigen bv, je bent níet automatisch verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Zo ben je niet verzekerd voor deze wetten als:

 • Je op de aandeelhoudersvergadering 50 procent of meer van de stemmen kunt uitbrengen;

 • Tweederde of meer van de aandelen in jouw handen of die van je familieleden (tot en met de derde graad) zijn; of

 • Je niet tegen je wil ontslagen kunt worden.

In de praktijk ben je dus alleen automatisch verzekerd als je een minderheidsbelang hebt en als je ontslagen kunt worden.

Pensioen

Doordat je als DGA als werknemer wordt aangemerkt, heb je meer mogelijkheden om een pensioen op te bouwen dan als een zelfstandig ondernemer. Je kunt een pensioen sinds 2017 niet meer in eigen beheer opbouwen maar uitsluitend via een pensioenverzekeraar.

 • Bij pensioen in eigen beheer was het de bv die jou pensioen toekent en uitkeert. Dit legde je vast in een pensioenovereenkomst tussen jouzelf en de bv. Handig was dat je daardoor zelf kunt bepalen hoeveel geld je reserveert en wanneer je dat doet. Tegelijkertijd vormde dat het gevaar: er zat geen consistente opbouw in en je kwam in de verleiding om investeringen in je bedrijf een hogere prioriteit te geven dan je pensioenvoorziening.

 • Sluit je een pensioenverzekering af bij een verzekeraar, dan betaal je een vaste pensioenpremie. De verzekeraar beheert je geld en brengt daarvoor kosten in rekening. Je zult duurder uit zijn, maar hebt wel de zekerheid dat je pensioen veilig is.


Speciaal voor ondernemers verwikkeld in een ruzie of dispuut hebben wij samen met mkb.law deze helpdesk opgezet. Hier vind je verschillende specialisten die ervaren mediators zijn om jou te helpen bij het vinden van de juiste oplossing.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Lenneke Arts