Wat is het gebruikelijk loon in 2024 voor een dga?

Regels om je loon te bepalen als aandeelhouder

laptop, schrijven

Als je minimaal 5% belang hebt in een vennootschap of coöperatie en er ook voor werkt, krijg je te maken met gebruikelijk loon. Dit geldt dus ook voor directeur-grootaandeelhouders (dga). Wat houdt deze regeling precies in? En wat is het gebruikelijk loon in 2024?

Wat is gebruikelijk loon?

Gebruikelijk loon is een maatregel van de Belastingdienst. Als aandeelhouder of aanmerkelijkbelanghouder moet je een loon opgeven dat normaal is voor het niveau waarop je werkt en het aantal uren dat je werkt. Je mag niet zomaar afstand van loon doen of jezelf een te laag loon uitkeren om geld in de bv te houden. Je hebt te maken met een ondergrens. Een minimum. 

Gebruikelijk loon bepalen

Om te bepalen wat het gebruikelijk loon is, kijk je naar drie factoren. Je loon moet minimaal gelijk zijn aan het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • Het loon van iemand met een vergelijkbare functie

  • Het loon van de meestverdienende werknemer binnen het bedrijf (of een verbonden vennootschap)

  • De wettelijke ondergrens (jaarlijks vastgesteld)

Hieronder lees je wat de ondergrens voor het gebruikelijk loon in 2024 is.

Gebruikelijk loon 2024

De wettelijke ondergrens voor het gebruikelijk loon in 2024 is € 56.000. Je mag jezelf dus niet een lager loon geven dan € 56.000 per jaar. Dat is gemiddeld € 4.666 per maand. 

Het gebruikelijk loon is hoger als iemand binnen je bedrijf meer verdient dan € 56.000 per jaar. Ook als het loon van iemand met een vergelijkbare functie hoger is, moet je jezelf minimaal datzelfde loon geven.

Gebruikelijk loon 2023

De wettelijke ondergrens van het gebruikelijk loon is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2023 was het gebruikelijk loon minimaal € 51.000 (€ 4.250 per maand). In 2022 was dat € 48.000 (€ 4.000 per maand). Zorg dus dat je altijd het meest recente bedrag hanteert. Op de website van de Belastingdienst vind je altijd de actuele tarieven per jaar.

Dga loon in 2024

Ook het salaris van een dga valt dus onder de gebruikelijkloonregeling, waardoor je altijd loonheffing moet betalen. De kunst is het loonbedrag zo vast te stellen dat het te betalen belastingtarief optimaal is. Laat je daarbij altijd adviseren door een boekhouder of fiscaal jurist.

Tip: Lees het artikel Wanneer ben je een dga?

Voor wie is de gebruikelijk loon regeling?

Wanneer krijg je te maken met de regeling voor gebruikelijk loon? Kortgezegd treed die regel in werking als de volgende twee factoren aanwezig zijn:

  • Je hebt een aanmerkelijk belang

  • Je bent in dienst 

Je hebt aanmerkelijk belang als je 5% of meer bezit van een bedrijf of vereniging. Dat kan in de vorm van aandelen of opties bij een bv, nv of cv of in de vorm van stemrecht bij een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

Ook als directe familieleden van jou en je fiscale partner (of de fiscale partners van die familie) 5% of meer belang hebben, geldt dat jij óók een aanmerkelijk belang hebt. Ook al heb je zelf minder dan 5% aandelen of stemrecht. 

Lees ook: Wat is het aanmerkelijk belang tarief?

Uitzonderingen gebruikelijk loon

Er zijn een paar uitzonderingen voor de toepassing van het gebruikelijk loon. Belanghebbende werknemers van een start-up mogen in sommige gevallen nog een lager loon verdienen. In andere gevallen is juist een hoger loon verplicht. Dit zijn de uitzonderingen en voorwaarden:

Gebruikelijk loon voor start-ups

Voor innovatieve start-ups was er lange tijd een versoepeling van de regeling gebruikelijk loon. Zij mochten het wettelijke minimumloon als ondergrens hanteren. Nieuwe start-ups kunnen hier sinds 2023 geen gebruik meer van maken. Er is nog wel een overgangsregeling voor startende bedrijven die in 2021 of 2022 al profiteerden van deze uitzondering. Zij mogen dit nog maximaal 3 jaar blijven doen. Je moet dan in 2024 (bij een start in 2022) wel blijven voldoen aan de voorwaarden, zoals het hebben van een S&O-verklaring.

Uitzondering lager gebruikelijk loon

Geef je jezelf een lager loon dan het wettelijke minimum? Dan moet je dat aannemelijk maken voor de Belastingdienst. Dit kun je bijvoorbeeld doen als anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen. Je moet daarvoor een goede vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden van werknemers in loondienst die geen aanmerkelijk belang hebben.

Tip: Lees meer over het bepalen van een marktconform salaris.

Hoger loon soms verplicht

Hoewel de gebruikelijkloonregeling voorschrijft dat een dga in 2024 minimaal € 56.000,- zou moeten verdienen, zal het loon vaak een stuk hoger liggen dan dit minimum. De Belastingdienst kan zelfs eisen dat je jezelf meer betaalt. Zo kreeg Corendon-oprichter Atilay Uslu in 2014 een boete van enkele tonnen omdat hij zichzelf als DGA ‘slechts’ € 150.000 aan salaris gaf. 

De hoogte van het gebruikelijk loon kon eerder vastgesteld worden op basis van de afroommethode: een percentage (meestal 70%) van de door de dga persoonlijke bijdrage aan de omzet van het bedrijf. Maar deze methode is sinds een uitspraak van de Hoge Raad steeds minder gebruikelijk. Let dus goed op dat het loon in verhouding staat tot de omzet en de inspanningen die je hebt geleverd als dga.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.