Wat zet je in de controlevoorschriften bij ziekte?

De inhoud van voorschriften bij ziekteverzuim

Wat zet je in de controlevoorschriften bij ziekte
Een echte baas is verzuim de baas

Een echte baas is verzuim de baas

Om te kunnen controleren of je zieke medewerker terecht aanspraak maakt op doorbetaling van zijn loon, mag je voorschriften opstellen. Hoe ver mag je daarbij gaan?

Doorbetaling loon bij ziekte

Als werkgever ben je verplicht om het loon door te betalen, wanneer je . Dat geldt dan voor ten minste twee jaar (104 weken), waarbij je ten minste 70% van het laatstverdiende loon moet doorbetalen. Vaak zal dat op grond van CAO-verplichtingen in het eerste jaar zelfs 100% zijn.

Inhoud controlevoorschriften bij ziekte

Op grond van die loondoorbetalingsverplichting mag je (laten) controleren of je werknemer ziek is en om die reden aanspraak maakt op de doorbetaling van zijn loon. Is hij niet ziek, dan geldt de hoofdregel: .

Wettelijk moeten de controlevoorschriften aan drie eisen voldoen:

 1. ze moeten schriftelijk zijn vastgelegd;

 2. ze moeten redelijk zijn;

 3. ze moeten noodzakelijk zijn om het recht op loon vast te stellen.

Het feit dat de voorschriften redelijk moeten zijn, betekent dat deze niet onnodig belastend mogen zijn voor je zieke werknemer. Of een controlevoorschrift redelijk is, zal bij een geschil met je werknemer uiteindelijk door de rechter worden uitgemaakt. 

Door de rechtspraak is inmiddels duidelijk welke voorschriften in ieder geval acceptabel zijn:

 • het verzoek aan je zieke werknemer om op bepaalde tijden thuis te zijn in verband met controle;

 • het verstrekken van informatie over de aard en de oorzaak van de ziekte aan de bedrijfsarts;

 • het verstrekken van informatie over de voortgang van de doktersbehandeling aan de bedrijfsarts;

 • het bezoeken van het spreekuur van de bedrijfsarts of arbodienst;

 • het globaal informeren van jou als werkgever over de maatregelen die de werknemer ter genezing heeft getroffen (volgt hij een doktersbehandeling?);

 • het vragen naar werkzaamheden die je werknemer ondanks zijn ziekte nog wel kan doen.

Controlevoorschriften die niet redelijk worden gevonden, zijn bijvoorbeeld:

 • de werknemer moet voortdurend thuis zijn;

 • er zal dagelijks een controle plaatsvinden (terwijl dat niet nodig is).

Wat voor ziekte of aandoening heb je?

Een werknemer is niet verplicht je te vertellen wat de aard en de is, wanneer deze informatie niet direct van belang is om de verplichting tot doorbetaling van het loon vast te stellen. 

Als ondernemer ben je geen medisch specialist. Dus er wordt ook niet van van je verwacht dat je deze informatie op de juiste waarde kunt schatten. En dat is ook de reden dat je verplicht bent een medische deskundige in te schakelen voor de begeleiding van zieke werknemers.

Controlevoorschriften op papier

Wil je dat je zieke werknemer zich aan de controlevoorschriften houdt, dan moet je deze in ieder geval op papier zetten. De voorschriften moeten verder redelijk en noodzakelijk zijn om te bepalen of een werknemer ziek is. 

Wat vind je van dit artikel?