Onderschat gevolgen van verzuim niet! Maak een verzuimbeleid

Column Edith Brocken | Kosten van verzuim

blije-werknemers-planten

Vol ambitie en enthousiasme schreef ik mij op 1 juli 2014 in bij de Kamer van Koophandel. Edith Brocken Ergo & Arbeid noemde ik mijn bedrijf. Net als de mensen om mij heen, had ik er alle vertrouwen in dat er een markt was voor mijn diensten.

In de maanden die volgden bereidde ik mijn zaken goed voor zodat ik goed beslagen ten ijs zou komen als de opdrachten eenmaal binnen zouden stromen. Toen in december mijn website de lucht in ging, startte ik direct met acquisitie.

Gevolgen verzuim

Een van de eerste die ik belde was een oud-collega, een zelfstandig werkend bedrijfsarts. 

Na wat te hebben bij gepraat kwamen we op het onderwerp acquisitie. Zoals ik zelf ook al dacht, adviseerde hij me mijn opdrachtgevers te zoeken binnen het mkb. Grote bedrijven hebben alles rondom arbo en verzuim vaak goed geregeld en werken met grote re-integratiebedrijven. Maar wat hij daarna vertelde verbaasde me toch echt.

“In het mkb zijn er nog veel ondernemers die helemaal geen kaas hebben gegeten van verzuim en wat daar allemaal bij komt kijken.” “Zij zijn zich vaak niet bewust van de verantwoordelijkheden die zij hebben naar een verzuimende medewerker en al helemaal niet van de (financiële) gevolgen van ziekteverzuim en het niet nakomen van de verantwoordelijkheden als werkgever”. 

Gevolgen ziekteverzuim werkgever

Een zieke werknemer kost jou gemiddeld € 250 per dag. De gevolgen van verzuim blijven niet beperkt tot loondoorbetalingsverplichting, je moet ook voor een vervanger zorgen of genoegen nemen met productieverlies.

Verzuim in cijfers

 • Wat als de werknemer langdurig ziek dreigt te blijven? Na een week zijn de kosten (voor een fulltime medewerker) al opgelopen tot € 1.250. Bij 6 weken verzuim praat je al over € 7.500

 • 21,5% van het verzuim is vermijdbaar

 • 1 op de 3 werkenden heeft een chronische aandoening. Dit zijn ruim 3 miljoen werknemers.

 • 50% daarvan wordt door de aandoening belemmerd in werk

 • Productiviteitsverlies door gezondheidsklachten is een grote kostenpost.

  Alleen al voor maag- en darmstoornissen kost dit € 1,6 miljard op jaarbasis in Nederland

 • Grootste kostenpost: aandoening/ klachten aan het bewegingsapparaat. Dit kost het bedrijfsleven maar liefst € 974 miljoen per jaar  

De financiële gevolgen van verzuim zijn dus aanzienlijk. En dan hebben we het nog niet eens over de boetes die het UWV oplegt (kan een jaarsalaris van de medewerker zijn) wanneer de werkgever zijn verantwoordelijkheden niet goed is nagekomen.

Daarom mijn advies:

 • Verdiep je in de Wet Verbetering Poortwachter

 • Wees proactief om verzuim te voorkomen of te verkorten

 • Overweeg een verzuimverzekering, en win advies in bij een verzekeringsadviseur

 • Vraag advies en wees niet bang er wat geld in te investeren

 • Iedere verzuimdag die je kunt voorkomen scheelt je alweer 250 euro

 • Goed omgaan met (voorkomen van) verzuim betekent zuinig omgaan met je medewerkers 

 • Hierdoor neemt de tevredenheid van de medewerkers toe en neemt het verzuim direct af

Goed voorbereid op verzuim? Stel een preventief verzuimbeleid op

Je kunt ook met een verzuimbeleid werken. Met zo’n beleid verklein je de kans op (langdurig) verzuim en is het voor alle partijen duidelijk wat er moet gebeuren als iemand ziek uitvalt.

Verzuimbeleid betekenis

Het verzuimbeleid is een breder begrip dan het verzuimprotocol; dat is wel een onderdeel van het verzuimbeleid.

Met een curatief verzuimbeleid stimuleer je werknemers om actief bezig te zijn met herstel. Je bent wettelijk verplicht een beleid te voeren dat bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van je personeel. Je arbodienst kan advies geven over een verzuimbeleid dat past bij jouw onderneming.

Verzuimbeleid voorbeeld

Je kunt een preventief verzuimbeleid opstellen dat de volgende onderdelen bevat:

 • Het verzuimprotocol

 • Informatie over het basiscontract: je bent verplicht een basiscontract af te sluiten bij een arbodienstverlener. In het verzuimbeleid beschrijf je hoe je dit regelt.

 • Preventie: in het verzuimbeleid beschrijf je ook wat je doet om te voorkomen dat werknemers (langdurig) uitvallen.

 • Informatie over de bedrijfsarts: uiterlijk in week 6 spreekt een zieke medewerker de bedrijfsarts. Neem dus ook informatie over op in het verzuimbeleid. Bijvoorbeeld over het open spreekuur waar je werknemers terecht kunnen, een second opinion en de vrije toegang tot de werkvloer die een bedrijfsarts moet krijgen.

 • Begeleiding van een casemanager: een casemanager bewaakt het ziekteverzuimproces. Wijs iemand aan (bijvoorbeeld jezelf of een leidinggevende) die deze taak gaat uitvoeren

 • Verzuimanalyse: maak een verzuimanalyse en gebruik deze gegevens om je verzuimbeleid aan te scherpen, waar nodig.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.