Wat is de loondoorbetalingsverplichting?

Waar hebben je werknemers recht op en wat zijn de regels?

Wat is de loondoorbetalingsverplichting

Is je werknemer ziek? Of kan een medewerker geen werk uitvoeren en ben jij daar verantwoordelijk voor? Dan betaal je het loon in de meeste gevallen gewoon door. Dit heet loonbetalingsverplichting. Hoe dat precies zit en in welke situaties de verplichting wel én niet geldt, lees je in dit artikel.

De loondoorbetalingsverplichting beschermt je werknemers in de volgende situaties:

  • Je werknemer is ziek en kan niet werken

  • Je werknemer kan niet werken door een oorzaak waar jij verantwoordelijk voor bent (bijvoorbeeld wanneer je niet genoeg werk kunt aanbieden)

Loondoorbetalingsverplichting verzekeren met een verzuimverzekering

Vermoed je een hoog risico op verzuim onder jouw personeel en maak je je zorgen over de eventuele loondoorbetalingsverplichting als iemand uitvalt? Dan biedt een verzuimverzekering misschien de zekerheid die zoekt.

Zo’n verzuimverzekering afsluiten kan ook via een verzekeringsadviseur zoals Aon. Die beoordeelt jouw persoonlijke situatie en adviseert welke verzuimverzekering het beste hierop aansluit.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Als je medewerker ziek is, moet je het loon doorbetalen. Dit geldt ook bij langdurige ziekte, je moet arbeidsloon sowieso de eerste 2 jaar doorbetalen. Je betaalt in elk geval 70% van het loon, maar in veel cao’s is vastgelegd dat je 100% doorbetaalt. Is het niet verplicht vanuit de cao? Dan kun je er ook zelf voor kiezen 100% van het loon door te betalen. Op die manier gaat je medewerker er niet financieel op achteruit. Een gebaar dat zeker kan rekenen op waardering. Aanvullen tot minimumloon

In het eerste jaar van de ziekte mag het uitbetaalde bedrag niet onder het minimumloon komen. Kortom, de 70% die je doorbetaalt vul je in ieder geval aan tot het wettelijke minimumloon van dat moment.

Onderdelen loon doorbetalen bij ziekte

Naast loon moet je soms ook andere beloningen doorbetalen bij ziekte, zoals een dertiende maand of teambonus. Check hiervoor de secundaire arbeidsvoorwaarde van je medewerker.

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer

De loondoorbetalingsverplichting voor zieke AOW’ers is soepeler geregeld. Je bent op dit moment verplicht 13 weken loon door te betalen. Waarschijnlijk wordt deze periode vanaf 1 juli 2023 verkort naar 6 weken.

Financiële tegemoetkoming werkgever

Alle bedrijven in Nederland ontvangen compensatie voor loondoorbetaling. Deze financiële tegemoetkoming van de overheid krijg je vanaf 2022 via een aangepaste ww-premie.

Uitzondering loondoorbetaling ziekte

In sommige gevallen heb je géén loondoorbetalingsverplichting en vraag je direct een Ziektewet-uitkering aan. Bijvoorbeeld als je werknemer zwanger en ziek is.

Wel of geen loondoorbetalingsverplichting na 2 jaar ziekte?

Na 2 jaar beoordeelt het UWV of beide partijen (jij en je medewerker) zich voldoende hebben ingespannen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit gaat volgens de RIV-toets (re-integratieverslag).

Mocht blijken dat je je niet voldoende hebt ingespannen, kan het UWV de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken ziekte verlengen met maximaal 1 jaar, totdat je alsnog aan je plichten voldoet.

Overgang loondoorbetaling WIA

Als je je voldoende hebt ingespannen om je zieke medewerker weer aan het werk te krijgen, stopt in principe de loondoorbetalingsverplichting na 2 jaar ziekte. Je medewerker heeft vanaf dat moment recht op een WIA-uitkering.

Loondoorbetaling vrijwillig verlengen

Als je werknemer na 2 jaar ziekte bijna hersteld is en de kans groot is dat het herstel snel zal plaatsvinden (binnen 26 weken), dan kun je de loondoorbetaling ook vrijwillig verlengen.

Daarmee voorkom je niet alleen dat je werknemer in de WIA belandt, maar ook een eventuele loonsanctie (verplichte doorbetaling) van het UWV. Mocht de re-integratie dan alsnog mislukken en je zet de vrijwillige loondoorbetaling stop, dan heb je nog 13 weken de verplichting om door te betalen. 

Loon doorbetalen bij geen werk

Ook als je niet voldoende werk kunt aanbieden, moet je het loon doorbetalen. Dat geldt voor de volgende gevallen: 

  • Je kan onvoldoende werk aanbieden (bijvoorbeeld vanwege een ingetrokken opdracht)

  • Er is wel werk maar je roept je oproepkracht niet op

  • Je medewerker kan niet aan het werk, bijvoorbeeld door technische problemen op de zaak

Dit geldt voor al je medewerkers: met een vast, tijdelijk of oproepcontract en zelfs voor payrollmedewerkers.

Wanneer hoef je geen loon door te betalen?

De loondoorbetalingsverplichting geldt niet wanneer de werknemer niet werkt en daar zelf verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld als een medewerker onwettig verzuimt (zoals te laat komen of niet op komen dagen). 

Verder geldt de loondoorbetalingsverplichting niet als:

Je werknemer meedoet aan een staking

Je werknemer niet op werk verschijnt zonder jouw toestemming of zonder het te melden (ongeoorloofd ziekteverzuim)

Loondoorbetaling proeftijd

Ontslag tijdens proeftijd is mogelijk, ook als een werknemer ziek wordt. De loondoorbetalingsverplichting stopt dan per direct. Je mag niet discrimineren en ziekte opgeven als reden voor ontslag.

Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting: zo werkt het

Je kunt in het arbeidscontract een uitsluiting loondoorbetalingsverplichting opnemen. Dit mag alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. In bepaalde cao’s is al een uitsluiting loondoorbetalingsverplichting opgenomen, bijvoorbeeld in de horeca.

Let op: uitsluiting loondoorbetalingsverplichting geldt nooit voor ziekte!

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.