Arbeidsovereenkomst: voorbeelden, vaste onderdelen en aandachtspunten

Compleet, rechtsgeldig en duidelijk

Contract

Een goede arbeidsovereenkomst is het begin van een prettige en goed functionerende werkrelatie. Je legt hier de rechten en plichten van beide partijen vast. Maar hoe ziet zo’n arbeidsovereenkomst eruit? Wat moet er minimaal in een arbeidsovereenkomst staan? Welke bijzondere afspraken of bepalingen kun je nog meer opnemen en is elke arbeidsovereenkomst wettelijk geldig?

Welk type arbeidsovereenkomst moet ik gebruiken?

Voor je een arbeidsovereenkomst opstelt, moet je weten om welk type arbeidsovereenkomst het gaat. Welk type voor deze werknemer het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren. Denk aan de duur van de werkzaamheden, de flexibiliteit die je nodig hebt en de geldende cao. De meest gebruikte types zijn:

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: meest gebruikte vorm, voor een vaste baan zonder einddatum. 

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: voor een tijdelijke baan of tijdelijk project

 • Oproepcontract: bedoeld voor flexibele inzet, waarbij jij bepaalt wanneer de werknemer aan de slag gaat. 

 • Min-maxcontract: een combinatie van een vast aantal uren en flexibele uren

 • 0-urencontract: een flexibele overeenkomst waarbij de werknemer alleen wordt opgeroepen als er werk is. 

Minimale vereisten arbeidsovereenkomst

Wanneer je een voorbeeld arbeidsovereenkomst bekijkt, bijvoorbeeld op Werk.nl, zul je zien dat zowel het voorbeeld tijdelijk arbeidscontract en voorbeeld vast arbeidscontract vaste onderdelen hebben. Dat zijn onderdelen die minimaal in een arbeidsovereenkomst staan: 

 • Gegevens werkgever: naam en woonplaats werkgever

 • Gegevens werknemer: naam en woonplaats werknemer

 • Gegevens arbeidsovereenkomst: functie, datum indiensttreding

 • Proeftijd: is deze van toepassing en hoe lang

 • Werktijden: wanneer werkt de werknemer?

 • Arbeidsduur: aantal uren per week of maand, als dat van toepassing is. 

 • Plaats werkzaamheden: de plaats(en) waar de werknemer gaat werken

 • Salaris: wat gaat de werknemer verdienen?

 • Vakantietoeslag: wat is de vakantietoeslag?

 • Vakantiedagen: hoeveel vakantiedagen krijgt de werknemer?

 • De CAO die van toepassing is. 

 • Ontbinding: hoe kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd? 

Tip: De precieze inhoud van het arbeidscontract verschilt per bedrijf en soms ook per functie. Wil je zeker weten dat je alles goed en rechtsgeldig hebt vastgelegd? In ons online portaal vind je meer dan 100 rechtsgeldige HR-documenten, waaronder voorbeeldcontracten, die je kunt aanpassen naar jouw situatie. 

Voorbeelden van andere bepalingen en afspraken in de arbeidsovereenkomst

Naast de standaard onderdelen in een arbeidsovereenkomst breiden veel ondernemers hun contracten uit met bijzondere afspraken. Hierbij kun je denken aan: 

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: dit zijn afspraken over het pensioen, reiskostenvergoeding, dertiende maand, opleidingsmogelijkheden, etc.

 • Tertiaire arbeidsvoorwaarden: hier kun je afspraken neerzetten over thuiswerken, sportabonnement van het werk, gratis voorzieningen zoals goede koffie en thee, kantineregelingen, etc.

 • Quartaire arbeidsvoorwaarden: afspraken over doorgroeimogelijkheden en andere niet tastbare zaken. 

 • Concurrentiebeding: in hoeverre is de werknemer beperkt om tijdens of na beëindiging van het contract bij een concurrent te werken?

 • Relatiebeding: mag de werknemer tijdens het contract een relatie aangaan met een klant of leverancier? 

 • Geheimhoudingsbeding: de verplichting om bedrijfsgeheimen geheim te houden.

 • Afspraken over nevenwerkzaamheden: afspraken over of en hoe de werknemer naast zijn of haar werkzaamheden voor de werkgever nog andere werkzaamheden mag uitvoeren. 

Aandachtspunten rechtsgeldige arbeidsovereenkomst

Niet elke arbeidsovereenkomst is rechtsgeldig. Daarvoor moet de overeenkomst voldoen aan verschillende eisen vanuit de wet. Zo moeten de essentiële bepalingen erin staan. Deze vind je terug bij de minimale onderdelen van een arbeidsovereenkomst. Maar naast deze verplichte onderdelen, moet een contract ook schriftelijk worden vastgelegd, moet de tekst duidelijk en ondubbelzinnig zijn en moeten beide partijen akkoord gaan met de inhoud. Ook moet je voldoen aan andere wettelijke bepalingen, zoals het verbod op discriminatie en oneerlijke bedingen. 

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor jouw bedrijf

De regels zijn soms ingewikkeld en veranderen regelmatig. Daarom hebben wij in samenwerking met VDT Advocaten een online portaal ontwikkeld met daarin meer dan 100 rechtsgeldige HR-documenten die je makkelijk kunt aanpassen naar jouw bedrijf en situatie. 

In het portaal vind je onder andere:

 • Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (Nederlands en Engelstalig, informeel en zakelijk)

 • Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (Nederlands en Engelstalig, informeel en zakelijk)

 • Voorbeeld arbeidsovereenkomst vakantiekracht (informeel en zakelijk)

 • Voorbeeld arbeidsovereenkomst AOW-gerechtigde werknemer

 • Voorbeeld arbeidsovereenkomst min-max (informeel en zakelijk)

 • Voorbeeld arbeidsovereenkomst 0-uren (informeel en zakelijk)

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.