Hoe werkt een contract voor onbepaalde tijd?

Een vast contract, zo zit dat

Hoe werkt een contract voor onbepaalde tijd

Geef je nieuwe medewerkers een warm welkom

Personeelsvragen? Word lid van MKB Servicedesk

Het contract voor onbepaalde tijd is een van de meest voorkomende contracten in Nederland. Daarom in dit artikel alles wat je moet weten over het vaste contract. Wat is het, wat zijn de voor- en nadelen, hoe werkt het omzetten van een tijdelijk contract naar vast contract en kun je een vast contract nog wel opzeggen? In dit artikel vind je het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen.

Wat is een contract voor onbepaalde tijd?

Een contract voor onbepaalde tijd wordt ook vaak een vast contract genoemd. Het is een arbeidsovereenkomst zonder einddatum. Je medewerker blijft in dienst, totdat het contract wordt opgezegd door een van beide partijen. In tegenstelling tot een tijdelijk contract biedt een contract voor onbepaalde tijd meer zekerheid en stabiliteit voor zowel de medewerker als de werkgever. 

Voordelen en nadelen van vast contract?

Een contract voor onbepaalde tijd heeft zowel voor- als nadelen voor beide partijen. Hier vind je de belangrijkste kort op een rijtje:

Voordelen vast contract

 • Stabiliteit en zekerheid. Voor werknemers betekent een onbepaalde tijd contract meer werkzekerheid, wat kan zorgen voor een hogere betrokkenheid en loyaliteit. 

 • Investeren in medewerkers. Je investeert sneller in de ontwikkeling van je personeel, omdat je weet dat ze langer aan je bedrijf verbonden zijn. 

 • Continuïteit. Medewerkers die lang blijven, zorgen voor continuïteit en behoud van kennis en ervaring binnen je bedrijf. 

Nadelen vast contract

 • Beperkte flexibiliteit. Het kan lastiger zijn om snel in te spelen op veranderingen in de markt of bedrijfsomstandigheden door langere opzegtermijnen en eventuele extra juridische stappen die nodig zijn bij ontslag.

 • Hogere kosten bij ontslag. Als je een contract voor onbepaalde tijd wilt beëindigen, dan kunnen daar hogere ontslagkosten en/of meer verplichtingen bij komen kijken, zoals een transitievergoeding

 • Risico bij langdurig ziekteverzuim. Bij langdurig ziekteverzuim kunnen de kosten en organisatorische impact groot zijn. 

Wanneer een contract voor onbepaalde tijd?

Als je medewerkers in dienst neemt, kun je kiezen voor een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) of voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). 

 • Een contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af, dit wordt ook wel ‘van rechtswege’ genoemd. In de tussentijd kun je het contract niet opzeggen.

 • Een contract voor onbepaalde tijd loopt pas af bij ontslag. Je medewerker kan zelf ontslag nemen, maar je kunt de medewerker ook ontslaan. Hierbij moet je je als werkgever wel aan bepaalde regels houden.

Let op: er mag geen verschil zijn tussen de arbeidsvoorwaarden van iemand met een contract voor onbepaalde tijd en iemand met een contract voor bepaalde tijd als zij dezelfde werkzaamheden doen. 

Vast contract na tijdelijk contract

Je mag medewerkers direct een vast contract aanbieden, maar je mag ook eerst een tijdelijk contract aanbieden. Je mag maximaal drie tijdelijke contracten afsluiten in een periode van drie jaar. Het vierde contract moet dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd worden. Dit hoeft niet als er een tussenperiode van zes maanden of langer is geweest.

Tip! In ons online portaal vind je meer dan 100 rechtsgeldige HR-documenten, waaronder een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd die je direct kunt aanpassen voor jouw bedrijf. 

Lees meer: Hoe vaak mag ik een contract voor bepaalde tijd verlengen?

Contract omzetten naar onbepaalde tijd

Veel ondernemers geven nieuwe medewerkers in eerste instantie vaak een tijdelijk contract. Zo kun je eerst voor een kortere periode ervaren hoe de werknemer functioneert. Mocht er toch geen goede klik zijn, dan is het eenvoudiger om uit elkaar te gaan. Hiervoor vind je ook een brief of een aangepaste arbeidsovereenkomst in ons online portaal, in samenwerking met VDT Advocaten. 

Proeftijd contract onbepaalde tijd

Omdat een contract voor onbepaalde tijd best een grote stap is, besluiten veel ondernemers om hun medewerkers eerst een proeftijd te geven. In deze periode kun je onderzoeken of de medewerker goed functioneert en of hij of zij in het team past. Bij een contract voor onbepaalde tijd mag je een proeftijd van maximaal twee maanden afspreken. Ter vergelijking: de proeftijd voor een contract voor bepaalde tijd is maximaal een maand.

Wat moet er in een vast contract staan? 

Een vast contract moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • De naam en woonplaats van de werkgever en de werknemer

 • De plaats(en) waar de werknemer zal werken

 • De functie van de werknemer

 • De datum van indiensttreding

 • Het salaris van de werknemer

 • De werktijden van de werknemer

 • De duur van de proeftijd (indien van toepassing)

 • De opzegtermijn

 • De vakantieregeling

 • De cao die van toepassing is

Wil je zeker weten dat jouw contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd rechtsgeldig zijn in het Nederlands en/of Engels? Gebruik dan de makkelijk aan te passen voorbeelden in ons online portaal voor rechtsgeldige HR-documenten.

Kun je een contract onbepaalde tijd opzeggen?

Je kunt een contract voor onbepaalde termijn opzeggen. Dat kan in overleg, met opzegging door de werkgever of opzegging door de werknemer. 

 • Contract opzeggen in overleg. Als je in overleg het contract ontbindt, dan leg je dat vast in een beëindigingsovereenkomst. 

 • Opzegging door de werkgever. Je kunt een medewerker met vast contract ontslaan, maar moet daar wel een dringende reden of ontslagvergunning voor hebben. 

 • Opzegging door de werknemer. Ook de medewerker kan het contract opzeggen, als die de opzegtermijn in acht neemt. Hoe lang dat is, hangt af van het dienstverband.

Transitievergoeding bij ontslag met vast contract

Bij ontslag van een medewerker met een vast contract moet je altijd een transitievergoeding betalen. Hoe hoog die is, hangt af van het maandsalaris van de werknemer en de duur van het dienstverband. 

Opzegtermijn contract onbepaalde tijd

De opzegtermijnen zijn wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, maar in de cao of het arbeidscontract kunnen andere afspraken zijn gemaakt. De opzegtermijn die in de cao of het arbeidscontract staat mag nooit korter zijn dan de wettelijke opzegtermijn.

Jaren in dienstOpzegtermijn
Minder dan 5 jaar1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer4 maanden

Wat vind je van dit artikel?

Pauline Veenstra

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.