Oproepcontract met voorovereenkomst: uitleg en regels

Flexibiliteit voor beide partijen

samenwerken-man-vrouw-kantoor-laptop-contract-tablet

Een oproepcontract met voorovereenkomst is ideaal als je nog niet weet of je iemand nodig hebt, maar wel iemand als achterwacht wilt hebben voor het geval dat. In dit artikel leer je wat dit contract precies inhoudt, voor wie het interessant is en waar je op moet letten.

Wat is een oproepcontract met voorovereenkomst?

Een oproepcontract met voorovereenkomst is een contract voor een oproepkracht die je pas oproept op het moment dat er werk is. Het contract gaat pas in op het moment dat de werknemer de opdracht aanneemt. 

Het is voor beide partijen een hele flexibele vorm van werken. Als werkgever roep je iemand pas op als die nodig is, waarbij je precies aangeeft op welke dagen en tijden dat is. De werknemer is vrij om de opdracht wel of niet aan te nemen. 

Bij deze contractvorm zijn de arbeidsvoorwaarden al afgesproken en ook de intentieverklaring is getekend: jullie willen met elkaar werken. Als er dan eenmaal werk is, kun je met het oproepcontract snel schakelen. 

Andere soorten oproepcontracten

Er zijn meer soorten contracten voor oproepkrachten die zonder vaste werkdagen of -uren in dienst zijn. Naast het oproepcontract met voorovereenkomst kun je ook kiezen voor:

Wanneer zet je een oproepcontract met voorovereenkomst in?

Het oproepcontract is interessant als de hoeveelheid werk fluctueert en onvoorspelbaar is. Voorbeelden waarin je kunt kiezen voor een oproepcontract met voorovereenkomst:

 • Seizoensgebonden werk: de landbouw, toerisme of recreatie hebben piekseizoenen met veel extra werk. Met deze vorm van contracten kun je extra werknemers oproepen tijdens de drukke periodes. 

 • In de evenementenbranche: bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van evenementen, beurzen, concerten of sportevenementen kiezen voor een oproepcontract met voorovereenkomst, zodat ze werknemers kunnen matchen met de specifieke behoeften van een evenement.

 • Horeca en detailhandel: onverwacht mooi weer, weekenden, feestdagen of de lunch- en dinerdrukte: de voorovereenkomst in het oproepcontract maakt het makkelijk om mensen alleen op te roepen als de vraag hoog ligt.

 • Onvoorspelbare werklast: soms ben je qua werkdruk afhankelijk van externe factoren of heb je te maken met projectmatige opdrachten. Daar kun je met het oproepcontract makkelijk op inspelen.

Voordelen oproepcontract met voorovereenkomst

 • Flexibiliteit: je kunt de inzet van werknemers afstemmen op de vraag.

 • Kostenbeheersing: je betaalt alleen de uren die iemand werkt.

 • Geen verplichtingen: je bent niet verplicht iemand op te roepen of om minimaal 3 uur uit te betalen zoals bij het nulurencontract. 

Nadelen oproepcontract met voorovereenkomst

 • Werknemers mogen het werk weigeren.

 • Werknemers die opgeroepen worden, zijn vaak minder betrokken bij het bedrijf of team.

 • Je betaalt meer WW-premie voor een oproepovereenkomst..

 • Werknemers met 3 opeenvolgende contracten, waarbij de tussenpozen korter dan 6 maanden zijn, hebben recht op een vast dienstverband.

Belangrijke regels en wetten oproepcontract

Om oproepkrachten te beschermen zijn er een aantal regels en wetten waar je als werkgever op moet letten.

Minimale oproeptermijn

Je moet iemand, schriftelijk of digitaal, minstens 4 kalenderdagen van tevoren oproepen voor werk. Let op: in de cao kunnen hier andere afspraken over staan. De oproeptermijn kan daarin verkort worden tot 1 dag van tevoren. 

Aanbod voor vast contract na 12 maanden

Heeft je werknemer langer dan een jaar voor je gewerkt? Dan staat in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat je hem of haar binnen een maand schriftelijk of digitaal een aanbod moet doen voor een vast aantal uren. Dit moet minimaal het gemiddelde aantal uren per week zijn dat gewerkt is in dat jaar. 

Nieuwe periode, nieuw contract

Met een oproepcontract met voorovereenkomst moet je voor elke nieuwe periode dat je werknemer werkt een nieuw contract afsluiten. Na drie opeenvolgende contracten krijg je te maken met de ketenregeling en moet je ook een vast contract aanbieden.

Werken met een oproepcontract met voorovereenkomst

Wat moet er in een voorovereenkomst staan?

Een voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst, maar een afspraak om een arbeidsovereenkomst aan te gaan zodra er werk is en de werknemer dat accepteert. In deze overeenkomst leg je al dingen vast over bijvoorbeeld het loon, de functieomschrijving en wanneer het contract eindigt. 

Zijn er eisen aan het minimaal of maximaal aantal uren?

Nee, daar zijn geen eisen voor.

Wat als ik toch geen werk heb en iemand al heb opgeroepen?

Heeft iemand niet geaccepteerd, dan kun je de oproep afbreken. Maar zeg je de oproep af of verander je de tijdstippen waarop iemand moet werken? Dan moet je de werknemer toch betalen voor de uren waarop je hem heeft opgeroepen.

Opzeggen van oproepcontract met voorovereenkomst

Er is een opzegtermijn van een maand voor werkgevers. Werknemers hebben een opzegtermijn van 4 dagen, tenzij anders aangegeven in de cao.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.