Wat betekent de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ voor ondernemers?

Wat betekent de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ voor ondernemers

Voldoe jij aan de WAB?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat ondernemers een medewerker sneller in vaste dienst nemen in plaats van een flexibele vorm te kiezen. Dit komt doordat de WAB de flexibiliteit van je personeelsbestand beperkt en de kosten voor tijdelijke krachten verhoogt.

Deze nieuwe wet heeft gezorgd voor een aantal belangrijke wijzigingen. WAB leidt er namelijk toe dat je minder profiteert van je flexibele schil.

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Voordat de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 werd ingevoerd, hadden flexibele werknemers vaak minder rechten en slechtere arbeidsvoorwaarden dan vaste werknemers. De regering wil de kloof tussen flexibele werknemers en werknemers die een vast contract hebben, verkleinen door middel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Rijksoverheid heeft een aantal veranderingen doorgevoerd:

  • Oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Je moet deze werknemers namelijk minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Zeg je minder dan vier dagen van tevoren af? Dan moet je het afgesproken aantal uren toch uitbetalen. Verder moet je na 12 maanden een vast contract aanbieden.

  • Medewerkers via payrolling krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Zo krijgen ze dezelfde voorwaarden als iemand in loondienst bij jouw bedrijf. Vanaf 2021 krijgt deze groep ook recht op een goede pensioenregeling.

  • Voor vaste medewerkers betaal je als werkgever minder WW-premie.

Wet Arbeidsmarkt in Balans: Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 heeft je medewerker vanaf de allereerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Ook is de berekenen van de transitievergoeding veranderd.

Deze vergoeding komt nu standaard neer op een ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar van de werknemer. De maximale vergoeding is €84.000 euro (2021) of maximaal één jaarsalaris als de werknemer meer verdient. Een betalingsregeling is een optie.

Hoe werkt de ketenregeling?

Tot 31 december 2019 was het nog mogelijk om drie tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan, maar dit is veranderd. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans mogen werknemers sinds 2020 drie tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan met een werknemer. Daarna volgt automatisch een vast contract.

Regels ontslaan sinds 2020: Cumulatiegrond

Dat een werkgever een werknemer niet zomaar mag ontslaan, is duidelijk. Als werkgever moet je je namelijk houden aan de regels uit het ontslagrecht. Vanaf 2020 is het echter mogelijk om via de kantonrechter iemand te ontslaan wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden daar voldoende aanleiding voor geven. Dit wordt cumulatiegrond genoemd.

Lees alles over de Wet Arbeidsmarkt in Balans in het dossier WAB.

Wat vind je van dit artikel?

Pauline Veenstra

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.