Mag een leverancier mij verkoopprijzen opleggen?

Het maken van verticale prijsafspraken

prijskaartjes

Europese en Nederlandse mededingingsregels staan niet toe dat leveranciers prijzen opleggen aan wederverkopers. Dit geldt zowel voor directe als indirecte prijsbinding. Dit is verticale prijsbinding.

Directe prijsbinding

Er is sprake van directe prijsbinding wanneer de leverancier zijn afnemer vaste of minimumprijzen oplegt. Wanneer dit in een (verkoop-) overeenkomst is vastgelegd, is duidelijk dat er mededingingsregels worden overtreden. Dit soort prijsbinding zal minder vaak voorkomen dan indirecte prijsbinding.

Indirecte prijsbinding

Ook indirecte prijsbinding is verboden. Een voorbeeld hiervan is een leverancier die kortingen geeft wanneer zijn afnemer een bepaald prijsniveau ophoudt. Andere voorbeelden van indirecte prijsbinding uiten zich in bedreigingen, intimidaties, waarschuwingen, sancties, vertraagde leveringen, opschortingen van leveringen of zelfs beëindigingen van overeenkomsten wanneer het door de leverancier gewenst prijsniveau niet wordt toegepast door de afnemer.

Advies-en maximumverkoopprijzen

Een leverancier mag wel advies-en maximumprijzen 'opleggen'. Een belangrijk criterium hierbij is dat een maximumprijs niet zó laag mag zijn dat een nóg lagere prijs zou leiden tot een bijzonder lage marge voor de afnemer. Dit zou namelijk in de praktijk alsnog leiden tot een vaste prijs en dat is dus verboden. De afnemer moet te allen tijde in staat gesteld te worden om een eigen prijsbeleid te voeren.

Redactie MKB Servicedesk

Wat vind je van dit artikel?