Regeling Reprorecht Bedrijfsleven

Waarom ontvang je een factuur?

Regeling reporecht

Wij krijgen vaak de vraag van ondernemers of de Stichting Reprorecht wel echt is. En moet je de factuur die je van hen krijgt wel betalen? Wij zetten de feiten op een rij.

Moet ik de factuur betalen?

Via de factuur van de Stichting Reprorecht betaal je voor de kopieën die je maakt uit tijdschriften, kranten en boeken. Voorheen hoefde je de factuur alleen te betalen als je een printer, kopieer- , scanner- of faxapparaat in je kantoor had staan, maar de regeling geldt ook voor digitale kopieën die je maakt voor intern gebruik en/of verstuurt. 

Klopt de factuur voor de regeling Reprorecht Bedrijfsleven voor jouw gevoel niet, bijvoorbeeld omdat je helemaal geen kopieën maakt? Dat kun je dat aangeven via onderstaande stappen. Check dan ook even dit model bezwaarschrift Stichting Reprorecht.

Vier categorieën

Omdat het vrijwel onmogelijk is per bedrijf vast te stellen hoeveel kopieën van auteursrechtelijk werk worden gemaakt, heeft MKB-Nederland/VNO-NCW samen met een aantal aangesloten brancheorganisaties en Stichting Reprorecht vier categorieën bepaald, namelijk:

 1. "geen kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal"

 2. "minder dan gemiddeld"

 3. "gemiddeld"

 4. "meer dan gemiddeld" 

Categorie aanpassen

Het gemiddelde is via onderzoek in kaart gebracht en de factuur is daarop gebaseerd. Klopt het volgens jou niet in welke categorie je bedrijf is ingedeeld, dan kun je dat via de website van Reprorecht aangeven. 

 • Ga naar www.reprorecht.nl/ondernemers, log in aan de rechterkant (gebruik het debiteurennummer op je factuur) en je kunt je gegevens en de categorie wijzigen.

 • Is je vraag of probleem nog niet opgelost? Bel dan stichting Reprorecht via 0900-2022829 (4,54 cent starttarief + 10 cent per minuut) en maak een terugbelafspraak.

Waarom ontvangt mijn bedrijf een factuur?

Alle ondernemers die (digitale) kopieën maken (ook voor eigen gebruik) ontvangen een factuur. Daar valt niet alleen fotokopiëren onder, maar ook scannen, e-mailen, printen of op een pc of intranet zetten. Door de vaste vergoeding te betalen, voorkom je dat er auteursrechten worden geschonden als medewerkers kopietjes maken uit auteursrechtelijk beschermde werken.

Er rust onder andere auteursrecht op:

 • artikelen;

 • grafieken en afbeeldingen uit (vak)tijdschriften;

 • dagbladen (kranten);

 • weekbladen;

 • bundels;

 • periodieken;

 • boeken.

Stichting Reprorecht zorgt ook voor de verdeling van de geïncasseerde vergoeding onder de auteursrechthebbenden (uitgevers, auteurs, etc.). 

Wat is Stichting Reprorecht Bedrijfsleven?

De Auteurswet biedt organisaties de mogelijkheid om uit auteursrechtelijk beschermde werken te fotokopiëren, mits er een vergoeding wordt betaald aan de rechthebbenden. Dit is de zogenaamde Reprorechtregeling van 1985. Daaronder vallen overheidsinstellingen, bibliotheken en scholen. Sinds 1 februari 2003 is een wetswijziging van kracht waardoor deze regeling ook voor het bedrijfsleven geldt. 

Om te voorkomen dat elke organisatie of onderneming iedere fotokopie individueel met de betreffende auteur moet afrekenen, hebben organisaties van auteurs en uitgevers in 1974 Stichting Reprorecht opgezet. De Stichting werd in 1985 door de Minister van Justitie aangewezen als de enige instantie die verantwoordelijk is voor de inning van de vergoedingen voor auteursrechtelijk beschermde werken. Stichting Reprorecht is sinds 2003 eveneens verantwoordelijk voor het incasseren van vaste vergoedingen bij het bedrijfsleven. Deze vergoedingen worden naar rato verdeeld onder auteurs en uitgevers, op basis van een door de overheid goedgekeurd reglement. Ook daarvoor is Stichting Reprorecht verantwoordelijk.

Wat vind je van dit artikel?