Welke vergunningen gelden voor ondernemers?

Relevante vergunningen voor jou als ondernemer.

Welke vergunningen gelden voor ondernemers

Op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws?

Als startende, maar ook als groeiende ondernemer krijg je veel te maken met vergunningen. Van vestigings- en bouwvergunningen tot precariovergunningen (voor buitenreclame) en milieuvergunningen.

De vestigingsvergunning

De Vestigingswet is al in 2007 afgeschaft. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor ondernemen, concurrentie en werkgelegenheid. De eisen waaraan je moest voldaan voor een vestigingsvergunning vallen grotendeels onder andere regelgeving zoals de Wet Milieubeheer, ARBO-wet en bouwbesluiten, die voor álle ondernemers gelden. Omdat de vestigingswet daarmee geen toegevoegde waarde meer had, is hij afgeschaft.

Drank- en horecavergunning

Wil je een bedrijf beginnen in de horeca (restaurant, café, slijterij), dan heb je geen vestigingsvergunning nodig, maar wel een vergunning voor de drank- en horecawet. Deze vergunning kun je rechtstreeks aanvragen bij je gemeente. Je moet voldoen aan de wettelijke eisen voor de volksgezondheid. Verder moet een verklaring van sociale hygiëne zijn behaald. Als je een horecabedrijf start, heb je in een aantal gemeenten een exploitatievergunning nodig. In de exploitatieverordening staan regels voor de openbare orde en de veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen.

Bouwvergunning

Heb je een bouwbedrijf, dan zal je te maken krijgen met de bouwvergunning. Wat voor soort bouwvergunning je nodig hebt, hangt af van het soort bouwwerk wat je verricht.

 • Bouwvergunningsvrije bouwwerken: bijvoorbeeld een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen, rolluiken maar ook dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.

 • Lichtvergunningplichtige bouwwerken: bijvoorbeeld een dakkapel of een bijgebouw aan de voorkant van een woning.

 • Regulier vergunningplichtige bouwwerken: Alle overige bouwwerken, bijvoorbeeld een dakopbouw.

Let op: Bouwen in, op, aan of nabij een monument is nooit bouwvergunningsvrij!

Milieuvergunning

Als ondernemer krijg je ongetwijfeld te maken met de wet milieubeheer. Er zijn tal van regels over hoeveel geluid je mag maken, hoeveel milieubelastende stoffen je mag uitstoten etc.

Wanneer je bedrijf milieutechnisch zó klein is dat het buiten de werkingssfeer van de wet Milieubeheer valt, dan heb je geen vergunning nodig. In de meeste gevallen is een melding bij de gemeente voldoende. Denk hierbij aan:

 • detailhandel- en ambachtsbedrijven

 • textielreinigingsbedrijven

 • horeca, sport en recreatie inrichtingen

 • opslag- en transportbedrijven

 • inrichtingen voor motorvoertuigen

 • bouw- en houtbedrijven

 • voorzieningen en installaties

Gebruiksvergunning

Je hebt een gebruiksvergunning nodig als er sprake is van grotere risico’s. Bijvoorbeeld wanneer er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Een gebruiksvergunning is vereist in bouwwerken of inrichtingen waarin:

 1. meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

 2. bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangegeven in de Regeling Bouwbesluit 2012.

Overige vergunningen

Er zijn tal van andere vergunningen die vereist zouden kunnen zijn bij het uitoefenen van je bedrijf. Hierbij valt te denken aan een sloopvergunning, kapvergunning, uitritvergunning, aanlegvergunning.  

Wat vind je van dit artikel?