Wat gebeurt er als ik geen licenties regel en toch muziek draai?

Wanneer pleeg ik inbreuk op auteursrecht?

muziek, koptelefoon

Dankzij het muziekauteursrecht heeft de muziekauteur als enige zeggenschap over zijn werk. Wanneer anderen zijn muziek bijvoorbeeld uitvoeren, kan hij daarvoor een vergoeding vragen. En hij kan in verzet komen wanneer de uitvoering tegen zijn zin plaatsvindt.

De Auteurswet biedt de 'creatieve industrie' een vorm van economische, culturele en persoonlijke bescherming. De wet zorgt ervoor dat zij geld met hun werk kunnen verdienen, dat zij origineel werk uit kunnen geven zonder dat het gekopieerd wordt en dat het werk waar de maker zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt niet zomaar in een verkeerde context wordt geplaatst. Organisaties als Buma/Stemra en SENA houden in de gaten of de Auteurswet wordt nageleefd.

Inbreuk op het auteursrecht 

Een muziekauteur hoeft niet te accepteren dat iemand zomaar bijvoorbeeld een pornofilm maakt met zijn compositie erin. Of dat zijn songtekst onder andermans naam verschijnt. Dit zijn inbreuken op het muziekauteursrecht. En komt de auteur erachter dat er bijvoorbeeld illegale cd’s met zijn werk te koop zijn of dat zijn muziek te downloaden is? Ook dan is er sprake van inbreuk op het muziekauteursrecht. De auteur kan verdere verkoop verbieden of om vergoeding vragen voor bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Juridische sancties na inbreuk

Is bij een inbreuk geen schikking mogelijk tussen beide partijen, dan voorziet de Auteurswet in verschillende strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties. Sommige inbreuken, zoals het beroeps- of bedrijfsmatig handelen in illegale cd’s, worden als misdrijf beschouwd, met een geldboete van maximaal € 45.378 en een gevangenisstraf van hoogstens vier jaar.

Wie is verantwoordelijk voor de juiste licentie?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de juiste licenties. Op www.muzieklicentie.nl kan je vinden welke veelvoorkomende licenties er zijn en ze meteen online aanvragen.

Zijn er alternatieve opties?

Je kan ook zonder licenties muziek draaien in je bedrijf via Creative Commons. Muzikanten die hierbij aangesloten zijn kunnen in bepaalde mate hun auteursrechten 'opzij' schuiven, wat betekent dat mensen die hun muziek luisteren niet hoeven te betalen. Lees in dit artikel meer over Creative Commons.

Wat vind je van dit artikel?