Wat is de Wabo?

Wat betekent deze omgevingsvergunning voor mij?

reclamezuil

Wil je een reclamezuil voor de deur zetten, een extra kantoorpand bouwen? Om het aanvragen voor vergunningen hiervoor makkelijker te maken, is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd.

Waar vroeger 26 vergunningen (bijvoorbeeld reclamevergunningen, sloopvergunningen en kapvergunningen) bestonden van gemeenten, provincies en het Rijk, hebben bedrijven het nu gemakkelijker: je hoeft nog maar één aanvraag te doen: die voor een omgevingsvergunning, de Wabo. Dat scheelt veel tijd én geld. Deze vergunning kun je aanvragen voor bouwen, monumenten, wonen, ruimte, natuur en milieu.

Welke vergunningen vallen niet onder de Wabo?

  • Melding milieubeheer

Wil je naast een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een melding milieubeheer doen? Dan ben je verplicht de melding en de aanvraag tegelijk te doen.

De melding milieubeheer moet je doen als je bedrijf het milieu aanzienlijk belast. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven.

  • Gebruiksmelding

Wil je naast een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een gebruiksmelding doen? Dan mag dit tegelijk met de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit is niet verplicht.

Een gebruiksmelding doe je als je een gebouw in gebruik gaat nemen met méér dan vijftig mensen.

  • Watervergunning

De aanvraagprocedure voor een watervergunning blijft hetzelfde. Je kunt deze met een speciaal aanvraagformulier aanvragen.

Hoe vraag ik de omgevingsvergunning aan?

Wil je een omgevingsvergunning aanvragen, dan kun je dat digitaal of schriftelijk doen via het Omgevingsloket. Let op: wil je de aanvraag digitaal doen, dan gaat dit via eHerkenning.

Wanneer krijg ik de omgevingsvergunning?

Meestal is het de gemeente (soms de provincie) die beslist of je de omgevingsvergunning krijgt. Dit kan op twee manieren:

  • via de reguliere voorbereidingsprocedure

Doe je een eenvoudige aanvraag, dan beslist de gemeente binnen acht weken of je de vergunning krijgt. In sommige gevallen stelt de gemeente de beslissing 6 weken uit. Heb je na deze periode niks gehoord? Dan is de vergunning rechtswege verleend.

  • via de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Doe je een complexere aanvraag, dan beslist de gemeente binnen 26 weken of je bedrijf een vergunning krijgt. In sommige gevallen stelt de gemeente de beslissing 6 weken uit. Heb je na deze periode niks gehoord? Dan kun je de gemeente dwingen met een dwangsom.

Bronnen:

MKB-Nederland

Antwoord voor bedrijven

Omgevingsloket

GIBO Groep

Wat vind je van dit artikel?