Welke vergunningen gelden voor ondernemers?

Relevante vergunningen voor jou als ondernemer.
Als startende, maar ook als groeiende ondernemer krijg je veel te maken met vergunningen. Van vestigings- en bouwvergunningen tot precariovergunningen (voor buitenreclame) en milieuvergunningen.
Ben je startende ondernemer?
Klik hier
Lees dan ons gratis E-book
Download
De vestigingsvergunning
De Vestigingswet is al in 2007 afgeschaft. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor ondernemen, concurrentie en werkgelegenheid. De eisen waaraan je moest voldaan voor een vestigingsvergunning vallen grotendeels onder andere regelgeving zoals de Wet Milieubeheer, ARBO-wet en bouwbesluiten, die voor álle ondernemers gelden. Omdat de vestigingswet daarmee geen toegevoegde waarde meer had, is hij afgeschaft.
 
Drank- en horecavergunning
Wil je een bedrijf beginnen in de horeca (restaurant, café, slijterij), dan heb je geen vestigingsvergunning nodig, maar wel een vergunning voor de drank- en horecawet. Deze vergunning kun je rechtstreeks aanvragen bij je gemeente. Je moet voldoen aan de wettelijke eisen voor de volksgezondheid. Verder moet een verklaring van sociale hygiëne zijn behaald. Als je een horecabedrijf start, heb je in een aantal gemeenten een exploitatievergunning nodig. In de exploitatieverordening staan regels voor de openbare orde en de veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen.
 
Bouwvergunning
Heb je een bouwbedrijf, dan zal je te maken krijgen met de bouwvergunning. Wat voor soort bouwvergunning je nodig hebt, hangt af van het soort bouwwerk wat je verricht.
 • Bouwvergunningsvrije bouwwerken: bijvoorbeeld een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen, rolluiken maar ook dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.
 • Lichtvergunningplichtige bouwwerken: bijvoorbeeld een dakkapel of een bijgebouw aan de voorkant van een woning.
 • Regulier vergunningplichtige bouwwerken: Alle overige bouwwerken, bijvoorbeeld een dakopbouw.
Let op: Bouwen in, op, aan of nabij een monument is nooit bouwvergunningsvrij!
 
Milieuvergunning
Als ondernemer krijg je ongetwijfeld te maken met de wet milieubeheer. Er zijn tal van regels over hoeveel geluid je mag maken, hoeveel milieubelastende stoffen je mag uitstoten etc.
Wanneer je bedrijf milieutechnisch zó klein is dat het buiten de werkingssfeer van de wet Milieubeheer valt, dan heb je geen vergunning nodig. In de meeste gevallen is een melding bij de gemeente voldoende. Denk hierbij aan:
 • detailhandel- en ambachtsbedrijven
 • textielreinigingsbedrijven
 • horeca, sport en recreatie inrichtingen
 • opslag- en transportbedrijven
 • inrichtingen voor motorvoertuigen
 • bouw- en houtbedrijven
 • voorzieningen en installaties
Gebruiksvergunning
Je hebt een gebruiksvergunning nodig als er sprake is van grotere risico’s. Bijvoorbeeld wanneer er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.
Een gebruiksvergunning is vereist in bouwwerken of inrichtingen waarin:
 1. meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
 2. bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangegeven in de Regeling Bouwbesluit 2003.
Overige vergunningen
Er zijn tal van andere vergunningen die vereist zouden kunnen zijn bij het uitoefenen van je bedrijf. Hierbij valt te denken aan een sloopvergunning, kapvergunning, uitritvergunning, aanlegvergunning.  

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten