Brandveiligheid van je bedrijfspand: dit moet je weten

Wat kun je doen om de gevolgen van brand in je bedrijfspand te beperken?

Is jouw bedrijfspand wel brandveilig genoeg

Brand in je bedrijfspand, je moet er niet aan denken. Een brand kan enorme schade opleveren, waardoor zelfs je hele bedrijfsvoering tot stilstand kan komen. In dit artikel lees je wat je kunt doen om je bedrijfspand brandveilig te maken.

Vanuit de Arbowetgeving ben je als werkgever verplicht om een veilige werkplek te bieden voor je medewerkers. Brandveiligheid is hier een belangrijk onderdeel van. Gelukkig kun je zelf ook veel preventieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de schade aan je bedrijfspand en het persoonlijk leed van je medewerkers beperkt blijft.

Voorkomen is beter dan genezen

Wist je dat bijna een kwart van de bedrijfsbranden ontstaat door een defect in de elektra? Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een elektrische aansluiting of apparaat niet goed geïnstalleerd of onderhouden is. Zo kunnen onderdelen kapot gaan. Onderschat ook het gevaar van verlengkabels en niet-uitgerolde kabelhaspels niet. Als je deze te dicht op elkaar legt, kan brand ontstaan doordat ze te warm worden. Het is beter om extra wandcontactdozen aan te laten leggen.

Het is erg belangrijk om je elektrische installaties en daarop aangesloten apparatuur regelmatig te laten keuren door een erkend bedrijf. Met de SCIOS Scope 10 elektrakeuring worden deze nagelopen op brandveiligheid.

Checkpunten brandveiligheid

Als er brand uitbreekt, is het van levensbelang dat alle vluchtwegen in orde zijn. Zo moeten alle ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en hellingbanen minimaal 1,1 meter breed en vrij van obstakels zijn. Let op: dat geldt ook voor verlengstukken van de vluchtwegen naar het aansluitende terrein. Zorg ervoor dat de deuren van nooduitgangen altijd van binnenuit te openen zijn, zonder dat er een sleutel nodig is. Controleer ook of er binnen een straal van twee meter geen obstakels staan. Eventuele gordijnen mogen het zicht op de deur niet verhinderen.

Oefen het ontruimingsplan

Een vluchtweg is alleen effectief als medewerkers weten welke route ze moeten nemen in geval van nood. Hangen de veiligheidsinstructies op een logische plek? Is er een ontruimingsplan en weten alle medewerkers hoe ze moeten reageren bij brand? Dit kun je regelmatig oefenen. Houd ook in de gaten of er niet te veel mensen in het gebouw aanwezig zijn.

Noodverlichting

Daarnaast zijn duidelijk zichtbare nood- en transparantverlichting een must, ze wijzen de weg naar buiten als de stroom uitvalt. Deze moet altijd branden als er mensen in het gebouw zijn. Soms is deze verlichting zelfs verplicht vanuit het Bouwbesluit. Dat hangt af van het type ruimte, hoe je het gebruikt en hoeveel mensen er tegelijkertijd aanwezig zijn.

Zelf een kleine brand blussen

Alleen als dit zonder kans op letsel mogelijk is, kunnen jij en je medewerkers zelf een kleine brand blussen met behulp van blusmiddelen als brandslangen, blusdekens, poeder- of schuimblussers. Controleer of deze altijd goed bereikbaar en direct te gebruiken zijn. Het is belangrijk om alle blusmiddelen jaarlijks te laten controleren door een erkend bedrijf. De laatste keuringsdatum staat op het blusmiddel vermeld.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Voor sommige ondernemingen moet je van de gemeente extra maatregelen nemen om je bedrijfspand brandveilig te maken. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf in de horeca of een kinderdagverblijf. Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is in dan verplicht. Goed om te weten: vroeger heette deze vergunning de gebruiksvergunning.

Wat vind je van dit artikel?