Wat is SCIOS Scope 10 ​​precies?

Voldoe aan de verplichting van verzekeraars bij brandverzekeringen

Interpolis - scope 10

Een brand kan veel schade aanrichten in je bedrijfspand, daarom is het belangrijk je elektrisch materieel regelmatig te controleren. Dit doe je met een SCIOS Scope 10-inspectie. Goed om te weten: de meeste verzekeraars stellen zo’n inspectie verplicht bij brandverzekeringen.

Waarom een SCIOS Scope 10-inspectie?

Voor veel ondernemers is een bedrijfsbrand een van hun grootste nachtmerries. Van je hele inventaris en voorraad kan binnen een paar uur niets meer over zijn. Ook kan je bedrijf een periode niet meer draaien zoals normaal, waardoor je in ernstige financiële problemen kunt komen. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat 40 tot 50 procent van de bedrijven waar brand uitbreekt binnen twee jaar failliet gaan. Wanneer er tijdens de brand medewerkers, partners of klanten binnen zijn, is de schade al helemaal niet te overzien. Letsel door brand kan namelijk zeer ernstig zijn. Wist je dat veel bedrijfsbranden ontstaan door slecht onderhouden of onveilige elektrische installaties, apparaten en machines?

Met een SCIOS Scope 10-inspectie worden deze nagelopen op fouten, zodat het risico op brand kan worden verkleind. De meeste verzekeraars verplichten deze inspectie wanneer je een brandverzekering afsluit, voorkomen is immers beter dan genezen. Goed om te weten: als je geen SCIOS-certificaat hebt, kan je bij schade door slecht onderhouden of kapotte elektra een minder of zelfs geen uitkering krijgen.

Inspectie op basis van de NTA 8220

De SCIOS Scope 10-inspectie vloeit voort uit de NTA 8220 “Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico”. Dit is een inspectiemethode die in 2017 door verzekeraars en inspecteurs is ontwikkeld om het risico op brand in elektrische installaties in kaart te brengen.

Wat gebeurt er tijdens zo’n inspectie?

Bij een SCIOS Scope 10-inspectie komt een onafhankelijke, gecertificeerde inspecteur bij je bedrijfspand langs. Tijdens de keuring wordt gekeken naar elektrische installaties, maar ook naar risicovolle elektrische apparaten en machines die hierop aangesloten zijn. De inspecteur zet hierbij thermografie in om eventuele hotspots te detecteren. Ook worden isolatieweerstanden gemeten en de aarding en aardlekschakelaar getest.

Daarnaast bekijkt hij of zij de naaste omgeving van apparaten, plus de losse installaties, zoals verlengsnoeren. Verder worden de verdelers en achterliggende installaties nagelopen en gecontroleerd op eventuele fouten.

Wat als er afwijkingen geconstateerd worden?

Aan het einde van de keuring maakt de inspecteur voor jou als ondernemer een rapport waarin je kunt lezen wat er is gekeurd en of er bijzonderheden zijn. Het inspecterende bedrijf meldt dit vervolgens in het SCIOS-portaal, inclusief eventuele afwijkingen.

Het kan namelijk gebeuren dat tijdens de keuring één of meer afwijkingen in je elektrische installatie of aangesloten apparatuur naar boven zijn gekomen. De inspecteur geeft dan in het rapport aan wat er precies moet gebeuren, en welke zaken je als eerste moet herstellen. Als je dit gedaan hebt, doet de keuringsinstantie een herinspectie van de herstellingen. Dat kan digitaal of fysiek zijn, afhankelijk van de hoeveelheid gebreken. Als de herinspectie akkoord is, meldt het inspectiebedrijf dit in het SCIOS-portaal. Je ontvangt dan je SCIOS-certificaat. Dit geef je vervolgens door aan je verzekeraar, of tussenpersoon.

Wat vind je van dit artikel?