Wat is de SCIOS Scope 10-keuring en hoe werkt het?

Laat je elektrisch materieel inspecteren en voorkom leed en schade

Interpolis - scope 10

Een brand kan veel schade aanrichten in je bedrijfspand. Daarom is het belangrijk je elektrisch materieel regelmatig te laten controleren. Dit doe je met een SCIOS Scope 10-keuring. Wat is SCIOS Scope 10 precies en hoe werkt de keuring? En vooral: waarom is dit een belangrijke keuring voor jouw bedrijfspand?

Wat is een SCIOS Scope 10-keuring?

De SCIOS Scope 10-keuring is een inspectie van elektrisch materieel op brandrisico. Bij zo’n keuring wordt elektrisch materieel nagelopen op fouten. De SCIOS Scope 10-keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, gecertificeerde inspecteur.

Inspectie op basis van NTA 8220

De SCIOS Scope 10-inspectie is een keuring op basis van de NTA 8220-norm, een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico. Dit is een inspectiemethode die in 2017 door verzekeraars en inspecteurs is ontwikkeld om het risico op brand in elektrische installaties in kaart te brengen.

Tijdens de keuring wordt gekeken naar elektrisch materieel, maar ook naar risicovolle elektrische apparaten en machines die hierop aangesloten zijn. De inspecteur zet hierbij thermografie in om eventuele hotspots te detecteren. Ook worden isolatieweerstanden gemeten en de aarding en aardlekschakelaar getest.

Waarom een SCIOS Scope 10-inspectie?

De belangrijkste reden om een SCIOS Scope 10 inspectie te laten uitvoeren, is om een brand in je bedrijfspand te voorkomen. Voor veel ondernemers is een bedrijfsbrand een van hun grootste nachtmerries. Je hele inventaris en voorraad kunnen binnen een paar uur in rook opgegaan zijn. Om nog maar te zwijgen van eventuele schade bij medewerkers, klanten of andere bedrijven. Met SCIOS Scope 10 gecertificeerd elektrisch materieel weet je dat je er alles aan hebt gedaan om een brand te vermijden.

Verplicht bij brandverzekering

De meeste verzekeraars stellen een SCIOS Scope 10-inspectie verplicht bij een brandverzekering. Dat geeft meteen de waarde aan van een SCIOS Scope 10-keuring. Als de inspecteur zijn of haar hand in het vuur durft te steken voor jouw elektrisch materieel, dan durft de verzekeraar het aan om jouw bedrijfspand te verzekeren. Goed om te weten: als je geen SCIOS-certificaat hebt, kun je bij schade door slecht onderhouden of kapotte elektra minder of zelfs geen uitkering krijgen.

Wist je dit?

Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat 40% tot 50% van de bedrijven waar brand uitbreekt binnen twee jaar failliet gaat. Wanneer er tijdens de brand medewerkers, partners of klanten binnen zijn, is de schade al helemaal niet te overzien. Letsel door brand kan namelijk zeer ernstig zijn. Wist je dat veel bedrijfsbranden ontstaan door slecht onderhouden of onveilige elektrische installaties, apparaten en machines? Vaak zijn kluwen verlengsnoeren de oorzaak van een brand.

SCIOS Scope 10-keuring aanvragen

Bij een SCIOS Scope 10-inspectie komt een onafhankelijke, gecertificeerde inspecteur bij je bedrijfspand langs. Bedrijven die dit soort inspecties mogen uitvoeren hebben een officieel SCIOS-certificaat hiervoor. Je kunt een inspectie aanvragen door contact op te nemen met zo’n bedrijf.

Lijst met SCIOS-inspectiebedrijven

Bekijk hier de lijst met gecertificeerde bedrijven. Selecteer vervolgens Scope 10 en de postcode van je bedrijf of de plaats. Je krijgt dan alle bedrijven bij jou in de buurt die een Scope 10-keuring kunnen uitvoeren.

Kosten Scope 10-inspectie

Wat een SCIOS Scope 10-keuring kost, is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de omvang van je elektrisch materieel binnen je bedrijf. Je kunt bij de meeste bedrijven van tevoren te weten komen wat de inspectie gaat kosten. Ze maken een inschatting op basis van de omvang (schakel- en deelinrichtingen) en het gebruik van je materieel.

Hoe werkt een SCIOS Scope 10-keuring?

Je hebt een afspraak ingepland voor een SCIOS Scope 10-keuring. Wat kun je vervolgens van de keuring zelf verwachten?

Stap 1: Bereid de keuring voor

Houd er rekening mee dat je de planning moet aanpassen voor de dag van de keuring. De metingen van het elektrisch materieel moeten spanningsloos gebeuren. De stroom moet tijdens de keuring van alle elektrische apparaten worden gehaald, waardoor medewerkers hier tijdelijk geen gebruik van kunnen maken.

Daarnaast moet je van tevoren de geldende bedrijfsprotocollen doorgeven, zodat de inspecteur weet wat hij of zij kan verwachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kledingvoorschriften en een hygiënesluis. Breng tot slot in kaart welk klim- en steigermateriaal gebruikt kan worden tijdens de inspectie. Zorg ook voor een contactpersoon die de inspecteur kan begeleiden.

Let op: Heb je nog oude gietstalen schakel- en verdeelinrichtingen? Deze kunnen alleen gekeurd worden als je een asbestvrij-verklaring hebt.

Stap 2: De inspecteur komt langs

De inspectie vindt meestal plaats tussen 6:00 en 18:00 uur. Zorg ervoor dat je opgegeven contactpersoon tijdens de keuring aanwezig is op locatie om de SCIOS-inspecteur te begeleiden tijdens de ronde door het gebouw.

Stap 3: De Scope 10-keuring

Tijdens de SCIOS Scope 10-keuring  wordt onderzocht of er brand zou kunnen ontstaan in het elektrisch materieel bij normaal gebruik, abnormaal gebruik en bij een defect. Er wordt hierbij gekeken naar bedrijfsomstandigheden, wederzijdse en uitwendige beïnvloeding en automatische uitschakeling van de voeding. 

Om te beginnen voert de inspecteur een visuele controle uit. Vervolgens doet hij of zij steekproefsgewijs metingen. Al het zichtbare en bereikbare elektrisch materieel wordt meegenomen, bijvoorbeeld in de technische- of elektrische bedrijfsruimte en meterkasten, ruimtes met brandbare materialen en ruimtes waar hoge temperaturen voorkomen.

De SCIOS Scope 10-keuring omvat onder andere de volgende metingen aan schakel- en verdeelinrichtingen:

  • Meting van de temperatuur

  • Het bepalen de circuitimpedantie

  • Meting voor isolatieweerstand 

  • Beproeven van een aardlekbeveiliging

Met behulp van een thermografische camera zoekt de inspecteur naar “hot spots” in schakel- en verdeelinrichtingen. Dit zijn plekken waar een hogere kans is op overbelasting, uitval of onderbreking.

Stap 4: Rapportage

Als de inspecteur klaar is, krijg je direct tips die je helpen de brandveiligheid van je bedrijf te verbeteren. Je krijgt een uitgebreide rapportage met een beschrijving van eventuele gebreken. Ook wordt meteen duidelijk gemaakt welke gebreken het meest urgent zijn. Vervolgens is het zaak om deze zo snel mogelijk te verhelpen.

Stap 5 (als nodig): Reparaties en herinspectie

Komen er geen bijzonderheden uit de keuring? Dan ga je door naar stap zeven, want dan krijg je je SCIOS Scope 10-certificaat. Toch moet je niet schrikken als  er nog reparaties uitgevoerd moeten worden om de brandveiligheid te verbeteren. Dit komt namelijk regelmatig voor.

Sommige (kleine) reparaties kun je zelf uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een defecte tl-buis. Voor grotere werkzaamheden moet een expert ingehuurd worden, denk bijvoorbeeld aan het repareren van een kapot stopcontact.

Wanneer je de defecten hersteld hebt, is het tijd om een herinspectie uit te laten voeren om zeker te weten dat je elektrisch materieel brandveilig is. Afhankelijk van het aantal defecten en de risico’s, is je keuring fysiek of digitaal. Als alle reparaties zijn goedgekeurd door de inspecteur, wordt de elektrakeuring afgesloten.

Stap 6: Afmelding SCIOS-portaal

Het inspectiebedrijf meldt de keuring vervolgens af in het SCIOS-portaal. Dat kan op twee manieren:

  • ‘Zonder constateringen’, wanneer je er geen bijzonderheden waren of deze hersteld zijn (met herstelverklaring).

  • ‘Met constateringen’, wanneer er wèl bijzonderheden waren die nog niet hersteld zijn.

Stap 7: SCIOS Scope 10-keuring geslaagd

Voldoet je elektrisch materieel aan de Scope-10 norm? Dan ontvang je je SCIOS Scope 10-certificaat. Dit geef je vervolgens door aan je verzekeraar, of tussenpersoon, zodat je jouw bedrijf tegen brand kunt verzekeren.

Brandveiligheid bedrijfspanden

Het is verstandig om je elektrisch materieel te laten controleren via een SCIOS Scope 10-keuring. Maar je kunt zelf al een hoop doen om de brandveiligheid in je bedrijfspand te verbeteren. Brand door elektra komt namelijk veel voor. Sta stil bij de brandveiligheid. Wacht dus niet op de inspectie maar ga direct aan de slag om schade door brand te voorkomen.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.