Wat zijn SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9?

Aan de slag met elektrakeuring

Interpolis - elektrakeuring

Heb je personeel in dienst? Dan ben je vanuit de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Wanneer er wordt gewerkt met elektrische installaties en apparaten, is dat een bijzonder aandachtspunt.

Voldoen aan de NEN 3140

De NEN 3140 is een norm voor veilige bedrijfsvoering rondom elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Deze is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werkzaamheden aan, met of dicht bij elektrische installaties en apparaten veilig  worden uitgevoerd. Om aan de NEN 3140 te voldoen is het belangrijk om je elektrische installaties en apparaten periodiek te laten keuren. Dat doe je met de SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9. Dit zijn keuringsmethodes waarmee een onafhankelijke inspecteur controleert of de installaties en apparaten veilig gebruikt kunnen worden, zonder dat er kans is op letsel door een elektrische schok (of brandgevaar).

Hoe vaak je de SCIOS Scope 8 en 9 moet uitvoeren, hangt af van de RI&E in je NEN 3140. Als je een installatieverantwoordelijke in dienst hebt, adviseert die hoe vaak deze inspecties nodig zijn. Bij Scope 8 is dit vaak eens in de drie tot vijf jaar. Bij Scope 9 is per apparaat een termijn opgenomen in de RI&E. Die termijn kan behoorlijk variëren, van maanden tot jaren.

Zijn de SCIOS Scope 8 en Scope 9 en de NEN 3140 verplicht?

Veel ondernemers vragen zich af of de SCIOS Scope 8 en 9 verplicht zijn. Strikt genomen is dit niet zo, maar ben je wel verplicht om goed werkgeverschap te laten zien. In de Arbowet wordt op het gebied van elektra verwezen naar de NEN 3140.

Wat is het verschil tussen SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9?

SCIOS Scope 8 en 9 vallen dus allebei onder de NEN 3140-norm. Toch is er ook een belangrijk verschil tussen de twee. Zo gaat Scope 8 over elektrische installatie (bedrading, meterkasten etc.), terwijl Scope 9 over de elektrische apparaten binnen je bedrijf gaat. Bij de laatstgenoemde gaat het om alle apparaten met een stekker, hieronder valt dus ook elektrisch gereedschap.

SCIOS Scope 8

Het is belangrijk om je elektrische installaties regelmatig te controleren op defecten. Deze kunnen namelijk lichamelijk letsel veroorzaken. Aanrakingsgevaar is hierbij een veelvoorkomend risico. Medewerkers krijgen dan een schok wanneer ze de installatie aanraken. Bij een SCIOS Scope 8 inspectie wordt hier dan ook op gefocust.

Tijdens zo’n inspectie loop je samen met de inspecteur langs alle elektrische installaties. De inspecteur geeft je hierbij direct tips om deze veilig te kunnen gebruiken en letsel te voorkomen. Bij elke installatie voert de inspecteur metingen en beproevingen uit. Hieronder vallen ook een visuele inspectie en thermografisch onderzoek om brandgevaar in meterkasten te detecteren. Na afloop van de inspectie ontvang je een overzichtelijk rapport met eventuele bijzonderheden en defecten. Hierbij wordt ook aangegeven welke zaken prioriteit hebben om te herstellen.

SCIOS Scope 9

Wanneer je werkt met elektrische apparaten, kan dit een risico opleveren. Zo kan er brand uitbreken, of kan een apparaat letsel veroorzaken bij een medewerker. Hierbij wordt net als bij de Scope 8 gefocust op aanrakingsgevaar.

De SCIOS Scope 9 inspectie verloopt op een vergelijkbare manier als de SCIOS Scope 8 inspectie. Wel is het handig als je alle elektrische apparaten op één plek verzamelt. Dat kost minder tijd (en dus geld) dan wanneer je het hele bedrijf door moet. De inspecteur voert een visuele inspectie uit, doet een aantal metingen en beproevingen. Tijdens de inspectie krijg je tips over het veilig gebruik van de apparaten. Vervolgens ontvang je een rapport met de bevindingen, ook hierbij wordt aangegeven wat prioriteit heeft.

Wat vind je van dit artikel?