Goed werkgeverschap: waarom is het belangrijk en hoe pas je het toe?

Deze 6 beginselen helpen je op weg

collega-team-manager-werkgever-baas-werknemers-overleg-meeting
Een echte baas is verzuim de baas

Een echte baas is verzuim de baas

Goed werkgeverschap is niet alleen iets om rekening mee te houden, het is zelfs wettelijk verplicht. Zes beginselen spelen daarbij een belangrijke rol. Welke dat zijn en hoe je het predicaat ‘goede werkgever’ verdient, lees je in dit artikel.

Wat is goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap is geen loze term op papier, maar een plicht die wettelijk is vastgelegd. Dat zit namelijk zo: in het arbeidsrecht vind je allerlei regels voor werkgever en werknemer. Enorm uitgebreid, maar zelfs het arbeidsrecht heeft niet voor alle situaties en geschillen op de werkvloer een duidelijk antwoord. 

Waarom is goed werkgeverschap belangrijk?

Voordat we uitleggen hoe je zorgt voor goed werkgeverschap is het handig om te weten waarom het van belang is. 

Motivatie en werkgeluk

Goed werkgeverschap is natuurlijk altijd van belang, want met personeel in dienst heb je nou eenmaal bepaalde verantwoordelijkheden. Toch zul je ook merken dat als je hier echt aandacht aan besteedt, de motivatie en het werkgeluk onder je werknemers toeneemt en de kans groter is dat ze langer in dienst blijven.

Goed werkgeverschap jurisprudentie

Goed werkgeverschap wordt nog belangrijker als je in de ogen van een werknemer geen goede werkgever bent. Zeker als dat leidt tot een juridisch geschil; het is immers een wettelijke plicht. 

Een uitspraak van een rechter in jouw nadeel kan vervelende (financiële) gevolgen hebben. Als namelijk blijkt dat je in een bepaald geval goed werkgeverschap schendt, leidt dit meestal tot een tekortkoming in jouw nakoming van het arbeidscontract. Met als mogelijke gevolgen het betalen van een schadevergoeding of ontbinding van het contract.

Een ontevreden werknemer kan namelijk via een advocaat proberen te onderbouwen dat je niet voldoet aan goed werkgeverschap. De advocaat zal proberen je werkgeverschap in twijfel te trekken. Daarbij spelen de volgende 6 beginselen een belangrijke rol.

Kenmerken goed werkgeverschap: de 6 beginselen

In de rechtspraak is een poging gedaan om goed werkgeverschap te definiëren aan de hand van 6 beginselen. Hiermee is geprobeerd het vage begrip ‘goed werkgeverschap’ concreter te maken. De 6 beginselen van goed werkgeverschap luiden als volgt:

1. Zorgvuldigheidsbeginsel

Allereerst moet je je zorgvuldig opstellen tegenover je medewerkers. Dit heet ook wel het zorgvuldigheidsbeginsel. Het zorgvuldigheidsbeginsel bestaat grofweg uit de volgende onderdelen: 

 • Onderzoeksplicht: Ben je van plan ingrijpende beslissingen te nemen, zoals iemand ontslaan wegens disfunctioneren of het weigeren van een aanvraag voor onbetaald verlof? Dan ben je verplicht eerst te onderzoeken welke relevante feiten een belangrijke rol spelen. 

 • Hoorplicht: Bied je werknemers ruim de gelegenheid hun kant van het verhaal te doen met betrekking tot werkgerelateerde zaken. Sta open voor suggesties en feedback. Hoorplicht is een belangrijk element van goede en open communicatie.  

 • Evenredigheidsbeginsel: Ga niet alleen uit van je eigen belangen. Probeer je in je werknemer te verplaatsen en neem andermans belangen altijd mee.

2. Maak geen misbruik van je positie

Als werkgever heb je vanzelfsprekend een sterkere positie dan je personeel. Maak hier geen misbruik van en probeer willekeur te voorkomen. Willekeur verwijst naar ongegronde of onredelijke acties, beslissingen of handelingen die je toepast op je personeel.

3. Motiveer ingrijpende beslissingen

Ingrijpende beslissingen moet je altijd zo duidelijk mogelijk motiveren. Op die manier zijn je werknemers in staat om verweer te bieden. 

Een voorbeeld: Verkeert je onderneming in financieel zwaar weer en ben je genoodzaakt een aantal medewerkers te ontslaan? Communiceer deze beslissing duidelijk, betrek je werknemers in het proces én biedt ondersteuning in het vinden van nieuw werk, omscholing of bijscholing. Met transparantie, betrokkenheid en ondersteuning vergroot je de motivatie van je werknemers en help je ze om te gaan met ingrijpende beslissingen op de werkvloer.

4. Vertrouwensbeginsel: maak verwachtingen waar

Schep je bepaalde verwachtingen? Maak deze dan ook waar. Werknemers moeten hierop kunnen vertrouwen. Daarom heet dit ook wel het vertrouwensbeginsel. Roep je bijvoorbeeld een keer tijdens de lunch dat iedereen een eindejaarsbonus krijgt? Voeg de daad dan ook bij het woord. 

5. Gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel stelt dat je geen onderscheid maakt tussen je werknemers op basis van geslacht, ras, leeftijd, geloof, enz. Dit wordt ook wel inclusief werkgeverschap genoemd. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je diversiteit stimuleert binnen je organisatie.

Lees ook: Diversiteit en inclusiviteit: zo vergroot je die binnen jouw bedrijf

6. Zorgplicht: sluit een ongevallenverzekering af

Raakt een van je werknemers betrokken bij een ongeval tijdens werk, een personeelsuitje of zakenreis? Heel vervelend, maar zorg in ieder geval voor een ongevallenverzekering voor je personeel, zodat de kosten gedekt zijn. 

Tips voor goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is dus zeker iets om aandacht aan te besteden. Maar groeien naar een uitstekende werkgever voor je werknemers is een vak apart. We helpen je op weg met een aantal tips:

 • Behandel al je werknemers eerlijk en rechtvaardig

 • Streef naar gelijke kansen en eerlijke beloningen

 • Stimuleer open communicatie, zodat werknemers zich vrij voelen om zorgen en meningen te uiten

 • Luister naar je werknemers, betrek je werknemers bij beslissingen, neem suggesties serieus en reageer op feedback

 • Zorg voor een inspirerende werkplek

 • Creëer een gezonde werkomgeving. Stimuleer dynamisch werken of op een andere manier bewegen onder werktijd

 • heb vertrouwen in je personeel en stimuleer eigenaarschap

 • Wees transparant naar je medewerkers

 • Bied goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals meebetalen aan een sportabonnement of gratis lunch

 • Voer regelmatig ontwikkelingsgesprekken

 • Waardeer inspanningen en prestaties van je werknemers. Erken bijdragen en vier successen en prestaties

 • Stimuleer een gezonde werk-privébalans. Biedt - waar mogelijk - flexibele werktijden of andere regelingen aan

 • Stel een vertrouwenspersoon aan

 • Sluit een ongevallenverzekering af voor je werknemers en probeer arbeidsrisico’s te beperken

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.