Wat is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)?

Wat zijn de voordelen van een POP?

Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen werkgever en werknemer over de ontwikkeling van de werknemer. Het opstellen van een POP vergt tijd en geld, maar de moeite betaalt zich uit voor zowel werkgever als werknemer.

In een POP wordt een ontwikkelingstraject vastgelegd. Binnen een bepaalde periode krijgt de werknemer de beschikking om specifieke vaardigheden op te doen. Het resultaat is dat je beschikt over een werknemer die vakkundiger is en breder ingezet kan worden. Tegelijkertijd is de werknemer gemotiveerder, omdat hij specialistische kennis kan opdoen en doorgroeimogelijkheden heeft naar meer uitdagende functies.

Voordelen voor de werkgever

Het opstellen van een POP levert voor de werkgever een groot aantal voordelen op:

  • Werknemers kunnen doorgroeien naar een hogere functie

  • Werknemers blijven gemotiveerd, omdat zij een richting opgaan die hen aanspreekt en uitdaagt

  • Het zet werknemers aan om zelf na te denken over de manier waarop zij functioneren

  • Werknemer en werkgever houden allebei zicht op de ontwikkeling van de werknemer

  • Werknemers ontwikkelen zich in de richting die het bedrijf opgaat

Voordelen voor de werknemer

Voor een werknemer heeft een POP nog aanvullende voordelen:

  • De mogelijkheid ontstaat om binnen hetzelfde bedrijf meer aansprekende functies uit te oefenen

  • Minder kans om in een functie te blijven hangen die niet uitdagend en motiverend is

  • Betere papieren bij het solliciteren naar een andere baan

Een POP opstellen

Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan wordt opgesteld en verloopt volgens een vast stappenplan: de POP-cyclus. Tijdens de voorbereiding bepalen jij en je werknemer ieder afzonderlijk hoe de werknemer op dat moment functioneert. Ook stellen jullie vast welk toekomstig functioneren gewenst is. Vervolgens gaan jullie in gesprek en maken jullie afspraken die vastgelegd worden in het POP. Na de afgesproken periode evalueren werknemer en werkgever de gestelde ontwikkelingsdoelen. Aan de hand daarvan kun je weer nieuwe doelen opstellen. Daarna begint de cyclus opnieuw. Een POP is daarom een voortdurend leerproces.

Wat vind je van dit artikel?