13e maand: de regels over deze eindejaarsuitkering

Alle vragen over de 13e maand en de eindejaarsuitkering beantwoord

werknemer-blij-kantoor-laptop

De dertiende maand is onder werknemers een populaire secundaire arbeidsvoorwaarde. Waar moet je rekening mee houden als je een 13e maand aanbiedt aan je personeel? In dit artikel praten we je bij over alle regels rond de 13e maand en de eindejaarsuitkering.

13e maand definitie

Een 13e maand is een maand extra loon voor je werknemer. Het is een uitkering ter hoogte van een bruto maandloon. 

Verschil met eindejaarsuitkering

De termen 13e maand en eindejaarsuitkering worden vaak door elkaar gebruikt. Toch betekenen ze niet helemaal hetzelfde. Als je een 13e maand uitkeert, ligt het bedrag van deze uitkering vast: een bruto maandloon. Bij andere eindejaarsuitkeringen mag je de hoogte van de uitkering zelf bepalen. Meestal komt dat bedrag lager uit dan dat van een 13e maand.

Overeenkomsten 13e maand en eindejaarsuitkering

Er zijn ook overeenkomsten tussen de 13e maand en de eindejaarsuitkering. Het zijn beide extra beloningen voor je werknemers. Bovendien keer je deze beloningen maximaal één keer per jaar aan je werknemers uit, aan het einde van het jaar.

Is een 13e maand verplicht?

Volgens de wet is een 13e maand niet verplicht. Maar het kan wel zijn dat de 13e maand opgenomen is in de cao. In dat geval ben je verplicht de cao te volgen en de dertiende maand uit te keren. Je werknemers hebben er dan recht op.

Lees ook alles over secundaire arbeidsvoorwaarden

13e maand & de cao

Staat er niets over in de cao en wil je toch een 13e maand aanbieden? Vergeet dan niet om afspraken hierover vast te leggen in het arbeidscontract.

Niet verplicht, wel heel gewild

In de lijst met de 10 meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarden onder werknemers staat de 13e maand bovenaan, blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed (2023). In de 10 meest geboden secundaire arbeidsvoorwaarden staat de 13e maand echter op plek 4. Een kans dus om hiermee talent aan te trekken en jezelf als werkgever aantrekkelijker te maken dan de concurrent.

13e maand uitkeren: wanneer?

Zoals de term al doet vermoeden, keer je een 13e maand uit als toevoeging op de 12e maand. Het uitkeren gebeurt dus meestal aan het eind van het jaar, in de maand december. December is meestal een maand waarin je werknemers financieel gezien wel een extraatje kunnen gebruiken. 

Tegenvallende bedrijfsresultaten

Een 13e maand is geen prestatiebonus. Dus of de 13e maand uitgekeerd wordt, is niet afhankelijk van de prestaties van de werknemer. Maar soms staat er in de cao in een extra clausule iets over tegenvallende bedrijfsresultaten. Bij zo’n clausule kan de 13e maand komen te vervallen als de financiële resultaten niet goed zijn. 

13e maand berekenen

Zoals gezegd, de hoogte van de 13e maand staat gelijk aan een bruto maandloon. Vakantietoeslagen (8 procent) horen daar niet bij.

Nieuw in dienst? 13e maand naar rato

Mocht het zo zijn dat een werknemer ergens in het jaar bij je in dienst komt, dan is de 13e maand vaak een deel van een maandloon. Je berekent de 13e maand dan naar rato. Dus werkt iemand 6 maanden bij je? Dan is de 13e maand de helft van een bruto maandloon. Of dit in jouw organisatie zo werkt, kun je checken in de cao of arbeidsovereenkomst.

Hoogte eindejaarsuitkering

De hoogte van de eindejaarsuitkering hangt af van de afspraken die je hebt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Meestal is een eindejaarsuitkering zo’n 4 tot 8% van het bruto jaarsalaris.

Belastingen en 13e maand: bijzondere beloningen tarief

Goed om te weten: het nettobedrag dat je werknemer uitgekeerd krijgt, ligt meestal lager dan een netto maandloon. Dat komt doordat de 13e maand fiscaal gezien onder bijzondere beloningen valt, waar ook bonussen onder vallen. 

Kort gezegd houdt dit in dat de 13e maand wordt belast volgens een andere belastingtabel. Daardoor valt het belastingtarief hoger uit. Natuurlijk moet je over een dertiende maand of eindejaarsuitkering ook loonbelasting/premie volksverzekering inhouden.

Wie krijgt een dertiende maand?

Als je een 13e maand uitkeert, moet je dat doen aan al je werknemers. Je mag niet een deel wel en een deel niet meenemen in deze regeling. Deze verplichting heb je op basis van de Wet gelijke behandeling. Deze wet is van toepassing op dingen als godsdienst en ras, maar dus ook op arbeidsvoorwaarden. Je mag daarom niemand uitsluiten van de 13e maand.

Verschillende contracten

Of je een 13e maand uitkeert, is niet afhankelijk van het type contract dat iemand heeft. Dus of iemand nu een vast contract, een tijdelijk contract, een oproepcontract of een basiscontract heeft, het maakt niet uit voor het uitkeren van een 13e maand. Ze hebben er allemaal recht op.

Wat te doen bij ontslag

Als iemand ontslag neemt of ontslag krijgt, moet je een eindafrekening opmaken voor deze werknemer. Denk hierbij aan vakantiegeld en openstaande vakantiedagen. De uitkering van de 13e maand neem je mee in de eindafrekening. Meestal houdt dat in dat je de 13e maand eerder in het jaar uitkeert.

Veelgestelde vragen

Wat is een 13e maand?

Een 13e maand is een eindejaarsuitkering ter hoogte van een bruto maandloon.

Heeft een werknemer recht op een 13e maand?

Een dertiende maand is niet verplicht, behalve als het in de cao of het contract vermeld staat. In dat geval hebben al je werknemers er recht op.

Hoeveel belasting betaal je over een 13e maand?

Je werknemer houdt netto minder over van de 13e maand, omdat het onder bijzondere beloningen valt.

Wanneer betaal ik de 13e maand uit?

Normaal gesproken in december. Bij ontslag op het moment van de eindafrekening.

Hebben tijdelijke werknemers recht op een 13e maand?

Ja, als vaste werknemers ook recht hebben op een 13e maand. Het is een arbeidsvoorwaarde die je iedereen geeft, ongeacht iemands contract.

Wat is het verschil tussen een 13e maand en een eindejaarsuitkering?

Een eindejaarsuitkering is een percentage van het jaarloon; een 13e maand is één bruto maandloon.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.