Hoe bereken je belasting over de 13e maand?

Extra belasting betalen over de 13e maand van je werknemer

uitstel van belastingen

De 13e maand is een mooi extraatje voor je werknemers aan het einde van het jaar. Maar hoeveel houdt je werknemer hiervan over? Je betaalt namelijk extra belasting over de 13e maand. Waar moet je rekening mee houden?

Wat is een 13e maand?

De 13e maand is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Geef jij werknemers een 13e maand, dan geef je ze een maand extra loon. Het is een bruto maandloon dat je uitbetaalt aan al je werknemers. Dit doe je meestal aan het einde van het jaar. Een dertiende maand loon dus.

Verschil 13e maand en eindejaarsuitkering

Een 13e maand is niet hetzelfde als een eindejaarsuitkering. Bij een 13e maand ligt de basis voor het bedrag vast: een bruto maandloon. Bij een eindejaarsuitkering mag je zelf bepalen wat het bedrag is. Meestal is dit lager dan bij een 13e maand. Je geeft bijvoorbeeld 5 of 8% van het jaarloon als eindejaarsuitkering. Net als een 13e maand wordt een eindejaarsuitkering ook aan het einde van het jaar uitgekeerd.

Belasting over 13e maand

Over een 13e maand betaal je vaak extra belasting. Daardoor houdt je werknemer er netto geen volledig maandloon aan over. Waarom is dat zo? Je krijgt te maken met de volgende belastingregels:

  • Op een 13e maand houd je ook loonbelasting en premie volksverzekeringen in. Net als bij de berekening van bruto naar nettoloon.

  • Je mag daarbij geen loonheffingskorting toepassen op de 13e maand.

  • De 13e maand valt fiscaal gezien onder bijzondere beloningen en wordt belast volgens een andere belastingtabel. Daardoor is het belastingtarief vaak hoger.

Hoe werkt dat precies? Hieronder leggen we de verschillende onderdelen uit. 

Bijzondere beloning en -tarief

De 13e maand wordt gezien als een bijzondere beloning. Voor de belasting over de 13e maand geldt daarom de tabel voor bijzondere beloningen (zie hieronder). Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen moet je naast het standaard belastingtarief ook een ‘verrekeningspercentage’ toepassen op bijzondere beloningen. Het percentage is afhankelijk van de hoogte van het jaarloon van je werknemer en de categorie waarin je werknemer valt. Voor de meeste werknemers geldt een percentage van 6,1%. Het gaat om alle werknemers die nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt en een jaarinkomen hebben tussen de € 22.661 en € 73.032.

Tabel voor medewerkers jonger dan de AOW-leeftijd in 2023

JAARINKOMENVERREKENINGS% LOONHEFFINGSKORTING 2
0* - € 22.6600%
€ 22.661 - € 73.032 6,1%
> € 73.032*0%

* Deze medewerkers hebben geen recht op heffingskortingen. Voor hen hoeft dus ook niets verrekend te worden in de loonbelasting. 

Bekijk de volledige tabel van de Belastingdienst (Groene tabel bijzondere beloning).

Alle bijzondere beloningen meetellen

Het is belangrijk dat je ook de andere vormen van bijzondere beloning meetelt, zoals vakantiegeld, bonussen en uitbetaalde overuren. Deze bedragen bepalen namelijk de hoogte van het totale bruto inkomen en dus de categorie waarbinnen de 13e maand valt.

Belasting werknemer over 13e maand

Je werknemer betaalt zelf mogelijk ook meer inkomstenbelasting over een 13e maand dan over (een groot deel van) zijn normale loon. Zeker als hij nog andere inkomsten heeft die meetellen. Met een hoger inkomen betaal je in meerdere schijven belasting. Je werknemer betaalt dan gedeeltelijk belasting tegen het laagste tarief in de eerste schijf en gedeeltelijk tegen het hogere tarief in de volgende schijf. Dit zijn de belastingschijven en tarieven voor 2023:

2023BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 73.03136,93%
Schijf 2> € 73.03149,50%

Geen loonheffingskorting op 13e maand

Je werknemer heeft recht op een aantal loonheffingskortingen, zoals arbeidskorting. Als werkgever pas je die meestal al voor hem toe. Daardoor krijgt je werknemer korting op de inkomstenbelasting die hij betaalt over zijn normale loon. Voor de 13e maand geldt geen heffingskorting. Je mag als werkgever dus ook geen korting toepassen op het bedrag van de 13e maand. Je werknemer betaalt hier volledig belasting over.

Aangifte 13e maand en correctie door Belastingdienst

Je houdt dus vaak meer loonheffing in op de 13e maand dan over de rest van het loon. Maar dit bedrag kan meer of minder zijn dan nodig is, afhankelijk van het jaarinkomen van je werknemer. De Belastingdienst berekent hoeveel er daadwerkelijk ingehouden moet worden bij de aangifte inkomstenbelasting. Eventuele over- of onderbetalingen worden dan gecorrigeerd.

Rekenvoorbeeld belasting over 13e maand

Hoe werkt de berekening van belasting over de 13e maand nou precies? Een voorbeeld volgens de belastingregels en -tarieven in 2023:

  • Werknemer Valerie heeft een brutoloon van € 4.000 per maand. 

  • Ze krijgt € 3.200 vakantiegeld en een 13e maand van € 4.000. Verder zijn er geen bijzondere beloningen. 

  • Ze heeft daardoor een bruto jaarinkomen van € 55.200.

Berekening belasting over 13e maand Valerie:

Haar 13e maand valt volledig in de eerste belastingschijf, dus ze betaalt 36,93% belasting over dit bedrag. Jij houdt dit bedrag al in als loonbelasting. Maar daarnaast moet je ook het verrekeningspercentage van 6,1% toepassen. In totaal houd je dus 36,93% + 6,1% = 43,03% van de 13e maand in. Dat is € 1.721. Valerie houdt dus netto € 2.279 over van haar 13e maand in 2023. 

Belasting over bonus en eindejaarsuitkering

In plaats van een 13e maand kun je ook een (eenmalige) bonus of eindejaarsuitkering geven aan je werknemer. Misschien vanwege een goede prestatie (prestatiebeloning) of vanwege een gunstige bedrijfsomzet of -winst (winstdeling). Een bonus geven kan op ieder moment in het jaar, maar vaak gaat het om een eindejaarsbonus of -uitkering. Moet je belasting betalen over deze bonus? Houd rekening met de volgende punten:

  • Is de bonus lager dan € 2.400 op jaarbasis? Dan kan de bonus belastingvrij worden uitgekeerd. De bonus valt dan binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Alle bedragen boven de  € 2.400 worden wel belast. 

  • Omdat een bonus ook een vorm is van bijzondere beloning, krijgt je werknemer er geen loonheffingskorting op. Net als bij een 13e maand moet je er meer loonbelasting op inhouden.

  • Een bonus komt bovenop het reguliere loon. Daardoor valt een bonus altijd in de hoogste belastingschijf die op het totale inkomen van de werknemer van toepassing is.

Lees meer hierover in het artikel: Hoe bereken je belasting over bonus?

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.