Hoe bereken je belasting over bonus?

Betaalt je werknemer meer belasting over een bonus en waarom?

Jonge zakenvrouw aan het werk rekenmachine laptop

Keer jij een bonus uit aan je personeel? Dit kan een mooie manier zijn om prestaties te belonen. Maar de belasting over dit soort bijzondere beloningen roept vaak vragen op. Wordt dit zwaarder belast? En wat houdt je medewerker nu netto van deze bonus over?

Wat is een bonus?

Een bonus is een extra uitkering bovenop het vaste salaris van je medewerker. Als werkgever bepaal je zelf of je een bonusregeling vastlegt. Je bent ook vrij om de voorwaarden en hoogte van de bonus te bepalen. Je kunt dit bijvoorbeeld individueel of op teamniveau toekennen, op basis van prestaties. 

Lees hier meer over in: Bonusregeling bij een arbeidsovereenkomst 

Kan een bonus belastingvrij worden uitgekeerd?

Is de bonus lager dan € 2.400 op jaarbasis? Dan kan deze bonus belastingvrij worden uitgekeerd. Hoe dat werkt? Je brengt de bonus dan onder in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Daarbinnen vindt de Belastingdienst vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 gebruikelijk en daarmee akkoord. Alle bedragen die hierboven vallen, worden wel belast. 

Betaal je meer belasting over bonus dan over salaris?

Een bonus is een vorm van een bijzondere beloning. Hier krijgt een medewerker sowieso geen loonheffingskorting over. Het kan daardoor zijn dat je over een bonus meer belasting moet inhouden dan over regulier salaris. Een medewerker houdt er in dat geval netto minder van over.  

Ook komt een bonus bovenop het reguliere loon. Het valt hierdoor altijd in de hoogste belastingschijf die voor de medewerker geldt. Dat kan ook net ongunstig uitkomen. 

Tabel voor bijzondere beloningen 

Voor de belasting over de bonus geldt de tabel voor bijzondere beloningen. Naast het standaard belastingtarief moet je ook een verrekeningspercentage toepassen. Dit verrekeningspercentage is afhankelijk van de hoogte van het jaarloon van de medewerker. Je telt het op bovenop het hierboven genoemde ‘standaardtarief’. 

Tabel voor medewerkers jonger dan de AOW-leeftijd in 2023

JaarinkomenVerrekenings% loonheffingskorting
€ 0* - € 22.6600%
22.661 - € 73.0326,1%
> € 73.032*0%

* Deze medewerkers hebben geen recht op heffingskortingen. Voor hen hoeft dus ook niets verrekend te worden in de loonbelasting. 

Bekijk de complete tabel via de Belastingdienst.

Belastingschijven ‘gewoon’ inkomen

Over inkomen tot € 73.031 betaalt de werknemer 36,93% belasting. Over inkomen boven dat bedrag geldt het tarief van 49,5%. Afhankelijk van de hoogte van het totale inkomen, betaal je ook over de bonus in ieder geval deze belastingtarieven. 

2023BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 73.03136,93%
Schijf 2> € 73.03149,50%

Check hier een overzicht van alle belastingschijven.

Rekenvoorbeeld belasting over bonus

Stel, medewerker Jan heeft een jaarinkomen van € 50.000. In 2023 betaalt Jan hier 36,93% belasting over. Dat houd je dus ook in tijdens de loonbelasting. Nu krijgt Jan een bonus van € 5.000. Daarmee komt zijn jaarinkomen uit op € 55.000. Dan geldt dus nog steeds het lage tarief van 36,93%. Maar daarnaast moet ook het verrekeningspercentage van 6,1% worden ingehouden. In totaal houd je dus 36,93% + 6,1% = 43,03% van de bonus in. Daarmee blijft er € 2.848,50 over van de bonus. 

Als het verrekeningspercentage niet zou gelden, zou het bedrag uitkomen op € 3.153,50. Een aanzienlijk verschil.

Waarom betaal je soms meer belasting?

Bij de berekening van de belasting over het maandelijkse salaris wordt geen rekening gehouden met de hoogte van een eventuele bonus. Maar door die bonus valt de loonheffingskorting waar je medewerker recht op heeft, anders uit. Loonheffingskorting is namelijk inkomensafhankelijk. Om dit recht te trekken, wordt de belasting op je uitgekeerde bonus hiermee aangepast. Zo voorkomt de Belastingdienst dat je tijdens de aangifte Inkomstenbelasting bij moet betalen. 

Correctie in aangifte Inkomstenbelasting

De extra belasting die je als werkgever over een bonus afdraagt aan de Belastingdienst kan meer zijn dan uiteindelijk nodig is. Of juist minder. Afhankelijk van het jaarinkomen van je medewerker zal de Belastingdienst bepalen hoeveel daadwerkelijk ingehouden moet worden. Eventuele te veel of te weinig betaalde belasting wordt met de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting rechtgetrokken.

Individuele loonsverhoging en bonus

Je kunt als werkgever kiezen voor een bonus om individuele prestaties te belonen. Een andere optie is om een individuele loonsverhoging toe te kennen, naast de indexering of een loonsverhoging die vanuit de CAO volgt. Of om voor beide te kiezen. In ieder geval is het altijd goed om dit alles vast te leggen in je arbeidsvoorwaarden.

Poll: Geef jij je medewerkers individuele loonsverhoging?

Wat vind je van dit artikel?

Jade Karthaus

Auteur

Jade Karthaus

Jade Karthaus is hoofdredacteur van MKB Servicedesk.