Een boete van de Belastingdienst, wat nu?

Hoe je met een verzuimboete of vergrijpboete omgaat

problemen-stress-shock-oplossen

Een boete van de Belastingdienst, daar zit je echt niet op te wachten. Welke boetes zijn er? Hoe hoog zijn die boetes? En hoe kun je een belastingboete verlagen of helemaal voorkomen?

Boete Belastingdienst

Je kunt een boete van de Belastingdienst krijgen als je niet voldoet aan de regels. Bijvoorbeeld als je niet op tijd een aanvraag indient om belastingaangifte te doen, terwijl je wel belastingplichtig bent. Of als je de aangifte niet of te laat doet. En ook als je de aangifte niet goed of onvolledig invult, kun je een boete krijgen van de Belastingdienst. Voor het overtreden van de belastingregels kun je verschillende boetes krijgen, die flink kunnen oplopen.

Verzuimboete

Een verzuimboete krijg je als je per ongeluk in de fout gaat. Bijvoorbeeld als je vergeet om aangifte te doen. Je kunt een verzuimboete krijgen in de volgende gevallen:

  • Als je de Belastingdienst niet of te laat vraagt om het toesturen van een aangifteformulier (bijvoorbeeld als je voor het eerst aangifte doet). 

  • Als je de aangifte niet op tijd of helemaal niet indient.

Vergrijpboete

Voor ernstige overtredingen kun je een vergrijpboete krijgen. Dit is het geval:

  • Als je opzettelijk geen aangifte doet.

  • Als je opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte indient. 

Verder kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen bij een navorderingsaanslag. Die krijg je als een eerdere aanslag te laag was. Als dan blijkt dat die navorderingsaanslag komt doordat je opzettelijk (of met grove schuld) onjuiste of onvolledige gegevens verstrekte, dan is dat een vergrijp en krijg je dus een vergrijpboete van de Belastingdienst.

Welke boetes Belastingdienst zijn er?

Je bent als ondernemer verplicht aangifte te doen voor een aantal belastingen. Zo heb je waarschijnlijk te maken met omzetbelasting (btw-aangifte). Daarnaast moet je, afhankelijk van de rechtsvorm van je bedrijf, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen. Welke boetes kun je krijgen rondom deze aangiftes?

Boete inkomstenbelasting

Ben jij ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dit is bijvoorbeeld het geval als je een eenmanszaak hebt. Dan moet je inkomstenbelasting betalen over de winst uit je onderneming. De Belastingdienst kan dit niet ruiken, dus je moet zelf aangeven wanneer je (voor het eerst) winst maakt. Dit vul je in tijdens de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (IB).

Als je per ongeluk te laat aangifte doet van je jaarlijkse inkomsten krijg je een verzuimboete van de Belastingdienst. De verzuimboete voor de inkomstenbelasting is € 385. Als je vaker te laat bent of helemaal geen aangifte doet, kan de verzuimboete oplopen tot € 5.514. Als de Belastingdienst het idee heeft dat je dit opzettelijk doet kun je een nog hogere vergrijpboete krijgen.

Boete vennootschapsbelasting

Heb je een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of een coöperatie? Dan heb je te maken met vennootschapsbelasting. Andere organisaties, zoals verenigingen en stichtingen, hebben een beperkte belastingplicht en moeten alleen in bepaalde situaties vennootschapsbelasting betalen.

Als je geen aangifte doet of te laat bent, krijg je een verzuimboete. De verzuimboete voor de vennootschapsbelasting is € 2.757. Deze boete loopt op tot € 5.514 als je meerdere jaren achter elkaar verzuimt om (op tijd) aangifte te doen.

Hoe hoog is een vergrijpboete?

Als je bewust geen aangifte doet of verkeerde gegevens doorgeeft loop je het risico op een vergrijpboete. Voor de hoogte van een vergrijpboete kijkt de Belastingdienst naar de intentie van de overtreding. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen ‘opzet’ en ‘grove schuld’. 

  • Bij grove schuld is de vergrijpboete 25% van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen.

  • Bij opzet is de vergrijpboete 50% van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen. 

Deze boete betaal je dus bovenop de belasting die je ook alsnog moet betalen.

Hogere vergrijpboete

In sommige gevallen is de vergrijpboete van de Belastingdienst nog hoger. Bijvoorbeeld als je het inkomen uit ‘sparen en beleggen’ (box 3) niet of onjuist hebt aangegeven. Bij grove schuld is de boete 75% bovenop de belasting die je hebt verzwegen. Bij opzet is dat 150%.

Daarnaast kijkt de Belastingdienst of er redenen of omstandigheden zijn om de boete verder te verhogen. De boete wordt hoger als je bijvoorbeeld al eerder een vergrijpboete hebt gekregen of als er sprake is van fraude. De standaard vergrijpboete is dan 100% bovenop de verschuldigde belasting en bij vergrijpen rondom box 3-inkomen is het 300%. De boete kan ook verlaagd worden, bijvoorbeeld als er sprake is van verzachtende omstandigheden. In overleg met de Belastingdienst kun je mogelijk tot een compromis komen.

Boete Belastingdienst voorkomen of beperken

Natuurlijk wil je een boete van de Belastingdienst het liefst voorkomen. En als je al een boete hebt ontvangen wil je de schade zo veel mogelijk beperken. Hoe kun je dat doen?

Correcte aangiftes

Je kunt boetes voorkomen door altijd op tijd, correct en volledig aangifte te doen. Wacht niet op een brief van de Belastingdienst. Zoek zelf op wanneer je aangifte moet doen en plan dit ieder jaar in. Zorg voor de nodige reminders, bijvoorbeeld via agendameldingen op je smartphone of via een alert van de Belastingdienst. Om te zorgen voor een correcte aangifte is het slim een accountant of boekhouder in te schakelen. Zorg in ieder geval voor de nodige controle. Zeker bij je eerste belastingaangifte als ondernemer is het verstandig een specialist in te zetten. Uiteindelijk ben je wel zelf verantwoordelijk voor je aangiftes, ook als dit via een boekhouder of accountant gaat. Eventuele boetes zullen dan ook voor eigen rekening zijn.

Vergrijpboete voorkomen of beperken

Als je een onjuiste of onvolledige aangifte hebt gedaan, kun je een vergrijpboete voorkomen of beperken door je aangifte op tijd te verbeteren. Als je je werkelijke inkomen alsnog vrijwillig opgeeft en je volledig meewerkt aan een eventueel onderzoek van de Belastingdienst, dan kan de vergrijpboete verlaagd worden of helemaal vervallen. Dit gaat via de zogeheten inkeerregeling.

Bezwaar maken tegen boete Belastingdienst

Als je het niet eens bent met de boete die je hebt gekregen kun je bezwaar maken. Je moet dit binnen 6 weken doen na de datum waarop de boete is opgelegd. Dan krijg je binnen 12 weken antwoord van de Belastingdienst. Mocht het zo zijn dat de Belastingdienst niet op tijd geageert, dan kun je de Belastingdienst mogelijk in gebreke stellen.

Hoe je bezwaar moet maken staat aangegeven op de boetebrief. Bij een boete voor de inkomstenbelasting kun je online bezwaar maken. Bij de meeste andere boetes zul je een bezwaarbrief moeten sturen. Als je de uitslag van je bezwaar niet terecht vindt kun je naar de rechter stappen.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.