Van bruto naar netto uurloon: bereken het zelf

Bereken het netto uurloon op basis van het bruto uurloon

portemonnee-weinig-geld-minimumloon
Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

Salarisadministratie software: sneller en foutloos zelf aan de slag

Salarisadministratie software: sneller en foutloos zelf aan de slag

Als je iemand in dienst neemt, maak je loonafspraken. Meestal spreek je een bruto maandloon af, maar het kan ook een bruto uurloon zijn. Hoe weet je wat er van een bruto uurloon overblijft aan netto uurloon? Dit moet je weten over het bruto en netto loon.

Verschil bruto en netto

Om te beginnen: hoe zit het ook alweer met het verschil tussen bruto en netto? Voor de meeste ondernemers is dit natuurlijk gesneden koek, want het maakt onderdeel uit van je salarisadministratie (loonadministratie). Maar voor de duidelijkheid is dit het verschil:

Brutoloon

Bruto betekent in een looncontext: zonder aftrek van loonbelastingen en premies. Het brutoloon is het loon dat meestal in het contract staat. Het staat ook op de loonstrook vermeld.

Nettoloon

Netto betekent in een looncontext: na aftrek van loonbelastingen en premies. Anders gezegd: het netto maandloon of netto uurloon is het bedrag dat je werknemer uiteindelijk, na aftrek van alle premies en belastingen, verdient en op de rekening gestort krijgt.

Van bruto naar netto uurloon

Hieronder een overzicht van een aantal veelgezochte bruto naar netto uurlonen:

Bruto uurloonNetto uurloon*
€ 18€ 14,83
€ 17€ 14,23
€ 16€ 13,62
€ 15€ 13,03
€ 14€ 12,42
€ 13€ 11,83

* Netto uurloon is een indicatie, er kunnen geen rechten aan deze berekening worden ontleend. De berekeningen zijn in augustus 2023 gemaakt met de rekentool van Randstand.

Bruto naar netto berekenen 

Wil je weten wat je werknemer netto krijgt? Om van het bruto het netto uurloon te berekenen, moet je rekening houden met een aantal zaken die ingehouden worden op het loon. Bijvoorbeeld loonheffingen en premies. Wat zijn loonheffingen?

Loonheffingen

De term loonheffingen omvat alle belastingen en premies die jij als werkgever inhoudt op het salaris van je werknemer. Denk daarbij aan:

 • Loonbelasting

 • Premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz)

 • Premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW)

 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Deze loonheffingen betaal je aan de Belastingdienst. Uiteindelijk is de grondslag voor deze heffingen afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • Brutoloon

 • Loon in natura

 • Fooien en uitkeringen uit een fonds

 • Eventuele aftrekposten

Wil je alles weten over loonheffingen? Download hier het Handboek loonheffingen 2023. Je kunt op dezelfde pagina ook Handboeken van eerdere jaren downloaden.

Andere factoren nettoloon

Hou natuurlijk ook rekening met zaken als:

 • Wel of geen loonheffingskorting

 • Fulltime of parttime

 • Wel of geen auto/fiets van de zaak, in verband met bijtelling

 • Vergoedingen en/of inhoudingen, zoals reiskosten of lunchkosten

 • Inhouding zvw

Zelf netto uurloon berekenen

Wil je weten wat je werknemer netto krijgt? Gebruik dan een van de rekenmodules, zoals die van Randstad.

Van bruto maandloon naar bruto uurloon

Stel dat een werknemer 40 uur per week voor je werkt en een maandloon heeft van € 2.686,67. Dan is het bruto uurloon € 15,50. Dat bedrag kun je berekenen door het volgende stappenplan te volgen.

 1. Bepaal het bruto jaarloon. Dat is het bruto maandloon maal 12 (€ 2.686,67 x 12 = € 32.240). Het bruto maandloon is te vinden op het loonstrookje.

 2. Bepaal het bruto weekloon. Dat is het jaarloon gedeeld door het aantal weken (€ 32.240 / 52 = € 620).

 3. Bereken het bruto uurloon. Dat is het weekloon gedeeld door het aantal uren per week (€ 620 / 40 = € 15,50).

Dit bedrag is natuurlijk niet het uurloon dat je werknemer uiteindelijk netto verdient. Je moet van het brutoloon nog een nettoloon maken.

Van netto maandloon naar netto uurloon

Stel dat je werknemer na het afdragen van premies en loonbelastingen netto € 2.200 krijgt als maandloon. Dan kun je daarmee het netto uurloon berekenen door het volgende te doen:

 1. Bereken het netto jaarloon. Dat is het netto maandloon maal 12 (2200 x 12 = € 26.400).

 2. Bereken het netto weekloon. Dat is het netto jaarloon gedeeld door 52 (€ 26.400 / 52 = € 507,69).

 3. Bereken het netto uurloon. Dat is het weekloon gedeeld door het aantal uren (€ 507,69 / 40 = € 12,69).

In dit geval heeft je werknemer dus een bruto uurloon van €15,50 en een netto uurloon van € 12,69.

Netto loonafspraak

Het is wettelijk toegestaan om een netto loonafspraak te maken met een werknemer. Als je dat doet, komt het erop neer dat jij als werkgever de loonheffing voor jouw rekening neemt. Je kunt dan het beste het nettoloon omrekenen naar een brutoloon zodat je de correcte loonheffingen en premies afdraagt aan de Belastingdienst. Daarbij is het belangrijk dat je niet onder het bruto minimumloon komt, want dat is natuurlijk verboden.

Meer over netto loonafspraken maken

Bruto-netto uurloon laten berekenen

Veel ondernemers vinden het niet makkelijk om zelf alle loonheffingen te berekenen. Vandaar dat velen ervoor kiezen om dit uit te besteden aan een derde partij, zodat ze zeker weten dat ze altijd aan de regelgeving voldoen inzake de loonadministratie. Met een systeem voor loonadministratie weet je zeker dat je de berekening bruto naar netto loon elke keer correct maakt.

Lees hier meer over salarisadministratie software

Loonsverhoging over brutoloon

Ben je van plan om je medewerkers een loonsverhoging te geven? Je kunt hierbij kiezen om het loon te indexeren en daarbovenop een verhoging te geven op basis van prestatie. Door te kiezen voor percentages loonsverhoging over het brutoloon, houd je het salarishuis zoals je dat hebt neergezet in stand.

Let er alleen wel op dat een loonsverhoging in percentages voor hogere inkomens gunstiger kan uitpakken dan voor de lagere salarissen. Wil je graag dat een medewerker met een lager inkomen er netto op vooruit gaat, dan kan een vast bedrag aan verhoging een idee zijn.

Veelgestelde vragen

Wat het brutoloon?

Het brutoloon is het loon voor aftrek van loonheffingen en premies.

Wat is het nettoloon?

Het nettoloon is het bedrag dat je werknemer op zijn of haar rekening gestort krijgt.

Hoe bereken je het nettoloon?

Je gaat van bruto naar netto door alle loonheffingen en premies in mindering te brengen op het brutoloon. Het makkelijkst is om hiervoor een calculator te gebruiken.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.