Hoe bepaal ik mijn uurtarief?

Wat is een goed uurtarief voor een freelancer?

briefgeld

Je uurtarief is als het goed is niet een getal dat zomaar uit de lucht komt vallen. Daar denk je goed over na. Je kunt je uurtarief berekenen op basis van je gewenste inkomen en de zakelijke kosten die je hebt. Hoe kun je een goed gefundeerd uurtarief bepalen?

Uurtarief bepalen

Of je nu werkt met een uurtarief of een projectprijs, je zult als zzp’er moet nadenken over de prijzen die je hanteert. De prijs die je vraagt moet dusdanig zijn dat je daarmee zakelijke kosten en belastingen kunt betalen, en tegelijkertijd genoeg hebt om te leven en om te sparen. Daarnaast wil je ook een tarief hanteren dat past bij de werkzaamheden die je verricht en bij je ervaring.

Gebruik de calculator om direct je uurtarief berekenen. Lees ook: Je uurtarief verhogen doe je zo.

Opbouw uurtarief zzp

Voor je uurtarief zul je moeten nadenken over dingen als:

  1. Je streefinkomen. Het inkomen waarmee je bereikt wat je graag wilt en (zakelijke) onkosten en belastingen kunt betalen.

  2. Het gangbare uurtarief. Het uurtarief dat gangbaar is onder zelfstandigen die dezelfde diensten leveren als jij.

  3. Waardebepaling. Waarom ben jij een bepaald uurtarief waard?

Vervolgens kun je aan de slag met het bepalen van je uurtarief. Het meeste werk gaat naar het bepalen van het inkomen dat je nodig hebt. De volgende stappen kunnen je daarbij helpen.

1. Breng kosten in kaart

Als zzp’er heb je geen werkgever die allerlei dingen voor je betaalt. Je zult zelf een werkplek moeten regelen. Je hebt waarschijnlijk een of meerdere verzekeringen, zakelijke abonnementen, je administratie etcetera. Meestal kun redelijk inschatten wat die kosten per maand en dus per jaar zullen zijn. Breng deze kosten in kaart, zodat je daarmee kunt inschatten wat je zakelijke kosten zullen zijn. Tel deze kosten bij elkaar op en je hebt een bedrag dat je sowieso op jaarbasis kwijt bent aan je onderneming. Laten we er even vanuit gaan dat deze kosten € 750,- per maand zijn.

2. Bepaal je ‘leefbedrag’

Wat wil je per maand hebben om van te kunnen leven? Natuurlijk moet dit een realistische inschatting zijn. Stel bijvoorbeeld dat je € 2000,- per maand wil hebben om je levensonderhoud te kunnen bekostigen en wat te kunnen sparen. Dit bedrag parkeren we even en nemen we straks mee in de berekening.

3. Vakantiegeld

Als zzp’er moet je zelf voor vakantiegeld zorgen. Bij een werkgever wordt er automatisch 8% van je loon opzij gezet. Het is verstandig om dit als zelfstandige ook te doen. Vergeet dus niet om zo’n 8% op te tellen bij het bedrag dat je per maand wilt overhouden om van te leven.

4. Belastingen en Zvw

Natuurlijk moet je ook ieder jaar inkomstenbelasting betalen. Neem dit mee in de berekening. Gelukkig kun je in aanmerking komen voor verschillende soorten aftrek, zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek, zolang je voldoet aan de voorwaarden voor aftrek. Maar het is verstandig om ongeveer 30% van je loon te reserveren voor belastingen.

Daarnaast heb je als ondernemer te maken met de Zorgverzekeringswet. Je zult daarom 5,75% van je loon moeten reserveren voor inkomensafhankelijke bijdrage. In het Belastingplan voor 2022 staat het voorstel dat dit tarief in 2022 5,45% wordt.

5. Van werkuren naar declarabele uren

Maak ook een inschatting van het aantal uren dat je gaat werken. Laten we ervan uitgaan dat je fulltime werkt, oftewel 40 uur per week. In totaal moet je uitgaan van 260 werkdagen per jaar, min 30 vakantiedagen. Een totaal van 230 dagen per jaar. 

De praktijk wijst uit dat niet alle uren die je werk ook daadwerkelijk declarabel zijn. Je hebt namelijk ook tijd nodig voor ‘ondernemen’, zoals werven, overleg, administratie enzovoort. We gaan er voor het gemak even vanuit dat je 60 procent van de werkuren kunt declareren.

230 dagen van 8 uur is in totaal 1840 uur. Als je daar 60%van neemt, kom je op 1104 uur. Hiermee kun je straks je uurtarief berekenen.

Berekening uurtarief zzp

We hebben nu de kosten, leefgeld, belastingen en werktijden langs zien komen. Hoe gaan deze getallen je helpen om je uurtarief te bepalen?

Per maandPer jaar
Zakelijke kosten€ 750,-€ 9.000,-
Leefbedrag€ 2.000,-€ 24.000,-
Vakantiegeld (8%)€ 160,-€ 1.920,-

Je netto-inkomen: € 24.000 + € 1920 = € 25.920 

Dit bedrag is 64,45% van je nettowinst, want van je nettowinst moet je 30% reserveren voor inkomstenbelasting en 5,5% voor bijdrage Zvw. Met deze informatie kun je de nettowinst en inkomstenbelasting berekenen:

Nettowinst (100%)€ 40.342,-
Inkomstenbelastingen (30%)€ 12.102,-
Bijdrage Zvw (5,5%)€ 2.220,- (afgrond)
Netto-inkomen (64,45%)€ 26.020,-

Neem vervolgens hierbij nog de vaste kosten die je hebt: € 9.000. Het totaal dat je wilt verdienen per jaar is dan: € 9.000 + € 40.342 = € 49.342. Laten we voor het gemak uitgaan van € 50.000 per jaar. Als je vervolgens dat bedrag deelt door het aantal uur dat je per jaar kunt werken, en je hebt je uurtarief. In ons voorbeeld is dat € 50.000 / 1104 = € 45,30 per uur.

Vergelijken: wat is gangbaar?

In het voorbeeld kwamen we op een uurtarief van ongeveer € 45,-. Dat is misschien wat je nodig hebt om te kunnen leven. Maar het kan best zijn dat jij meer waard bent, gezien je specialiteit en ervaring. Om te weten te komen welke tarieven binnen je vakgebied gangbaar zijn, kun je bij collega’s en opdrachtgevers informeren. Kijk ook naar salarissen die werknemers in loondienst verdienen. Je krijgt zo een indicatie van de bandbreedte waarbinnen je je tarief kunt vaststellen. 

Uiteindelijke uurtarief vaststellen

Je standaardtarief is een basis. Maar je kunt uiteindelijk je tarief nog naar boven opschroeven. Welk bedrag je kunt vragen, is afhankelijk van verschillende zaken. Hoe belangrijker en moeilijker een opdracht is, hoe hoger je het tarief kunt vaststellen. En natuurlijk kun je altijd iets meer vragen als je niet om opdrachten verlegen zit.

Tips:

  • Verlaag je basistarief niet wanneer een klant je aanspreekt op je hoge tarief. De klant is dan namelijk wel geïnteresseerd in je dienstverlening. Vertel de klant daarom wat hij krijgt voor dat tarief.

  • Bereken je tarief ieder jaar opnieuw, elk jaar nemen de kosten van levensonderhoud toe en doe je als ondernemer meer ervaring op en ben je dus meer geld waard.

Minimum uurtarief zzp en schijnzelfstandigheid

Er gaan geruchten dat er een minimum uurtarief voor zzp’ers is van € 30 à 35,-. Maar die informatie is gebaseerd op een misverstand over een rapport van de Sociaal Economische Raad. Het uurtarief van minstens € 35,- is eerder een norm waarbij de Belastingdienst er vanuit kan gaan dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Boven de € 35,- zou iemand bewust eigen baas zijn. Ligt het uurtarief lager, dan mag daaraan worden getwijfeld. Ofwel: je mag als zzp’er minder dan € 30,- per uur vragen, maar dan zal de Belastingdienst wel meer vragen stellen als je gecontroleerd wordt. Overigens ligt de bewijslast bij de opdrachtgever, zodat je als zelfstandige beter beschermd bent.

Wat vind je van dit artikel?