Loonkloof neemt toe, maar niet onder zzp’ers

Acceptatie van thuiswerken mogelijke verklaring

Deze man en vrouw werken in de horeca samen aan een menu, maar verdienen ze ook hetzelfde

De loonkloof bestaat nog steeds en is zelfs een beetje groter geworden. Maar dat is niet het geval onder zzp’ers. Volgens onderzoek van Intelligence Group verdienen vrouwen die als zzp’er werken inmiddels nagenoeg hetzelfde per uur als hun mannelijke collega’s. Dat zou betekenen dat de loonkloof bij zzp’ers verdwenen is.

Geen significant verschil meer in uurtarief

In het onderzoek zijn de gegevens van ruim 4.000 zzp’ers verwerkt en zijn ruim 50.000 aangeboden opdrachten geanalyseerd. Er is daarbij gekeken naar kenmerken die relevant zijn voor het uurtarief, zoals leeftijd, werkervaring, opleidingsniveau, vakgebied en aantal werkuren anno 2023. Het resultaat van het onderzoek: er is in Q3 van 2023 geen significant verschil meer in het uurtarief van mannen en vrouwen die werken als zzp’er.

Loonkloof bij zzp’ers

De afgelopen jaren was er nog wel sprake van een loonkloof bij zzp’ers. In de periode 2018 tot 2020 was het uurtarief van een vrouw die werkte als zzp’er zo’n 14% lager dan dat van een man. In de grafiek hieronder staat hoe het uurtarief van mannen en vrouwen zich ontwikkeld heeft vanaf 2020.

Uurtariefontwikkeling zzp’ers 2020-2023 per kwartaal

CBS: inkomen per gewerkt uur

Ook uit cijfers van het CBS blijkt dat het verschil in uurtarief van mannen en vrouwen die als  zzp’er werken, kleiner geworden is. Het CBS berekende het procentueel verschil aan inkomen per gewerkt uur als zzp’er. Uit de cijfers blijkt dat mannen zo’n 15 jaar geleden rond de 25% meer verdienden als zzp’er dan vrouwen. In 2022 was dit verschil geslonken tot 0,1%. 

Thuiswerken mogelijke verklaring

Een mogelijke verklaring voor het dichten van de loonkloof bij zzp’ers is de optie om thuis te werken. “Voor COVID-19 was thuiswerken meer een additionele voorwaarde waar vrouwen eerder gebruik van maakten. Mogelijk had dit een negatief effect op de uurtarieven. Gedurende en na COVID-19  is thuiswerken voor mannen en vrouwen veel meer vanzelfsprekend geworden en heeft dat geen negatief onderhandelingseffect meer voor vrouwen,” aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO van Intelligence Group.

Loonkloof bij loondienst nog steeds problematisch

Toch is de loonkloof nog niet gedicht. In het bedrijfsleven is de loonkloof de afgelopen jaren niet kleiner geworden. De loonkloof is zelfs gegroeid. Er is dus nog flink wat werk aan de winkel. Wil jij aan de slag met de loonkloof binnen jouw bedrijf? Lees hier wat je kunt doen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. 

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.