Loonkloof tussen mannen en vrouwen gegroeid

Man verdient nu gemiddeld 7,4% meer dan vrouw

man vrouw werken samen op kantoor loonkloof

De afgelopen jaren leek het erop dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner werd. Maar tussen 2021 en 2023 is het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen, juist weer groter geworden. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit.

Loonkloof gestegen van 5% in 2021 naar 7,4% in 2023

Twee jaar geleden verdiende de gemiddelde man zo’n 5% meer dan de gemiddelde vrouw. Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt dat dit percentage in 2023 is gegroeid naar 7,4%. Een stijging van 2,4 procentpunt.

Gemiddeld meer loonsverhoging voor mannen

De afgelopen twee jaar heeft 70% van de werknemers loonsverhoging gehad. Maar mannen hebben gemiddeld veel meer loonsverhoging gekregen dan vrouwen: 16% voor de mannen tegenover ruim 9% voor de vrouwen.

Salarisstijging per opleidingsniveau 2021-2023

Per opleidingsniveau zag de salarisstijging van de afgelopen jaren er zo uit:

OpleidingsniveauSalarisstijging mannenSalarisstijging vrouwen
Laag15%7%
Midden16%8%
Hoog18%14%

Het verschil in percentage salarisstijging is bij mannen en vrouwen met opleidingsniveau ‘hoog’ het kleinst. Maar in absolute euro's loopt het verschil tussen mannen en vrouwen hier juist flink op. ‘Hoe groter de genoten opleiding, hoe groter het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen, in het nadeel van vrouwen’, meldt het onderzoek.

Meer mannen in leidinggevende functies

Er zijn twee keer zoveel mannen als vrouwen met een leidinggevende functie. Daarnaast verdienen vrouwelijke leidinggevenden gemiddeld minder dan mannelijke leidinggevenden, toont het onderzoek aan.

Vrouwen met een leidinggevende functie zijn vooral werkzaam in door vrouwen gedomineerde branches. In deze branches ligt het gemiddelde loon voor zowel mannen als vrouwen lager dan in branches die door mannen gedomineerd worden. Dit kan voor een deel verklaren waarom vrouwen in leidinggevende functies als groep minder verdienen dan mannen in leidinggevende functies.

Loonkloof in het mkb

Uit eerder onderzoek van Van Spaendonck Groep bleek al dat bijna tweederde van de vrouwen in het mkb minder betaald krijgt dan mannen. In maar liefst 32 van de 50 meest voorkomende beroepen verdienen mannen meer dan vrouwen. Bovendien wordt de loonkloof alleen maar groter naarmate de leeftijd oploopt.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.