Vrouwen worden in 32 van de 50 beroepen minder betaald

Loonkloof blijft ook in 2023 zichtbaar op de arbeidsmarkt

vrouw-werknemer-werkneemster-vertrouwen-kantoor

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en heeft de positie van de vrouw weer volop aandacht. Niet gek, want ook in 2023 zijn er nog grote verschillen zichtbaar tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Bijna tweederde van de vrouwen wordt minder betaald dan mannen in het mkb, zo blijkt uit onderzoek Van Spaendonck Groep. En die loonkloof loopt op naarmate medewerkers ouder zijn.

Tweederde van vrouwen worden minder betaald in mkb

Vrouwen verdienen minder in 32 van de 50 meest voorkomende beroepen in het mkb. In 11 van de 50 beroepen is er geen significant verschil in beloning. In 7 van deze beroepen worden vrouwen gemiddeld juist meer betaald dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van Van Spaendonck Groep, waar maandelijks 1,3 miljoen geanonimiseerde loonstroken in het mkb zijn geanalyseerd. 

In de top 10 meest voorkomende beroepen worden vrouwen gemiddeld beter betaald als ze doktersassistent of pedagogisch medewerker zijn. Dit zijn ook direct beroepen waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Dit soort ‘vrouwenberoepen’ worden echter gemiddeld slechter betaald dan beroepen waar juist (bijna) alleen mannen werken. 

Maandloon top 10 beroepen

Grotere loonkloof naarmate leeftijd oploopt

Voor elke leeftijdsgroep geldt dat mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen. De verschillen tussen de gemiddelde lonen van mannen en vrouwen lopen alleen wel sterk op naarmate medewerkers ouder zijn. Vrouwen in de leeftijdsgroep van 22 tot 27 jaar verdienen gemiddeld 5,23% minder. Maar in de leeftijdsgroep van 54 tot 59 jaar is dit gemiddelde verschil veel groter: 22,25%. 

Loon voor mannen en vrouwen per leeftijdscategorie

Verschillen in branches

Opvallend is dat vrouwen in sommige branches gemiddeld meer verdienen. Zo verdienen vrouwen in de hoveniersbranche en de jeugdzorg meer dan mannen. Daarentegen verdienen vrouwen die onder de tandartsassistenten-cao vallen of werkzaam zijn in de reisbranche minder dan hun mannelijke collega's.

Oorzaken loonkloof

Hoe komt het nu dat vrouwen in zoveel beroepen minder verdienen dan hun mannelijke collega’s? Deels komt dit doordat vrouwen vaker parttime werken dan mannen. Ook het verschil in jaren werkervaring speelt een rol. Dat gaat hand in hand met parttime werken; je bouwt zo minder snel dezelfde ervaring op als iemand die fulltime werkt. 

Lees ook: De loonkloof: wat is het en hoe los je die op?

Dat verklaart ook voor een deel het feit dat de procentuele verschillen tussen de gemiddelde lonen van mannen en vrouwen flink oplopen naarmate de medewerkers ouder zijn. 

Groot kantelpunt bij komst van eerste kind

Dat verschil komt ook door het feit dat vrouwen gemiddeld vaker de rol van verzorger op zich nemen bij het krijgen van een kind. Uit de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS blijkt dat ruim 39% van de vrouwen na de geboorte van hun eerste kind minder ging werken. 5% van de vrouwen stopte helemaal met werken. Volgens het onderzoek komt het maar zelden voor dat vaders hun werkuren terugschroeven.

Door initiatieven zoals de uitbreiding van het partnerverlof en het betaald ouderschapsverlof wordt de loonkloof wellicht kleiner voor de jongere generaties. Maar het zal niet direct alles oplossen. In het bedrijfsleven is namelijk 7% van het loonverschil niet te verklaren door werkervaring, parttime werken, onderwijsniveau verschil of andere factoren.

Wat kun je als werkgever doen tegen de loonkloof?

Als werkgever is het goed om je bewust te zijn van het feit dat er ook in Nederland nog steeds een loonkloof bestaat. Hoe zit het in jouw bedrijf? Misschien denk je direct dat er bij jou geen sprake van is. Dat zou heel mooi zijn! Maar duik toch eens in de cijfers. Wat verdienen vrouwen en mannen in jouw bedrijf voor dezelfde functies? En hoe zit het met de verdeling van mannen en vrouwen over de hogere functies in je bedrijf? 

Door zelf actief te sturen op gelijke beloning, draag je als ondernemer weer een steentje bij aan het verkleinen van de loonkloof. 

Wat vind je van dit artikel?

Jade Karthaus

Auteur

Jade Karthaus

Jade Karthaus is hoofdredacteur van MKB Servicedesk.