Ouderschapsverlof van mijn personeel

Waar hebben je werknemers recht op en wat moet je voor ze regelen?

Ouderschapsverlof van mijn personeel

Een van je werknemers heeft gezinsuitbreiding. Om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie mag een werknemer dan 26 weken ouderschapsverlof opnemen, waarvan 9 gedeeltelijk betaald. Wat moet je regelen voor je personeel en waar moet je rekening mee houden?

Ouderschapsverlof: 9 weken deels betaald

Sinds 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken (deels) betaald ouderschapsverlof. Op deze manier wil de overheid ouders meer tijd geven om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Zo kunnen kersverse ouders bewuste keuzes maken over de verdeling van zorg en werk.

Kortom, een verlofregeling die moet leiden tot een gezinssituatie die goed in balans is. En daar pluk je als werkgever ook de vruchten van.

Onbetaald ouderschapsverlof 

Naast het deels betaalde verlof van 9 weken, mogen je medewerkers nog eens 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. In totaal heeft personeel in loondienst dus recht op 26 weken verlof. Je kunt samen afspraken maken over hoe het verlof voor beide partijen het beste kan worden opgenomen, maar je mag een aanvraag niet weigeren.

Het betaalde ouderschapsverlof moet binnen het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Het overige onbetaalde deel vóór het achtste levensjaar van het kind.

Geboorteverlof en ouderschapsverlof

Het betaald ouderschapsverlof van 9 weken staat trouwens los van het geboorteverlof voor partners en aanvullend geboorteverlof. Deze verlofregelingen zijn puur bedoeld voor partners. Anderzijds heeft een zwangere medewerker recht op zwangerschapsverlof.

Het ouderschapsverlof is een regeling die geldt voor beide ouders in loondienst.

Wet betaald ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierin staat bijvoorbeeld dat het UWV tijdens de verlofperiode werknemers een uitkering betaalt. Deze bedraagt 70% van het dagloon. Het maximale dagloon vanaf 1 januari 2023 bedraagt € 256,54 en wordt elk half jaar opnieuw vastgesteld.

Voorwaarden verlof

  • De werknemer is ouder of verzorger van het biologische kind, adoptiekind of pleegkind.

  • Bij een pasgeborene moet het betaalde verlof in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

  • Het adoptie- of pleegkind is jonger dan 8 jaar, behalve als er een andere maximale leeftijd in de cao staat.

  • Is de werknemer verzorger van een kind? Dan moet het kind ingeschreven staan op het adres van de werknemer.

  • Is een kind geboren vóór ingang van de nieuwe regels per 2 augustus 2022? Dan mag je werknemer tot het kind 1 jaar is, betaald ouderschapsverlof opnemen als er nog niet gebruik is gemaakt van alle verlofweken.

Wat moet je regelen voor je personeel?

Het UWV betaalt dus de uitkering tijdens de verlofweken. Het verlof dien je wel voor je werknemer aan te vragen bij het UWV. Die maakt het bedrag naar jou over. Je moet de uitkering vervolgens zelf uitbetalen aan je werknemer, behalve als je tijdens de aanvraag een betaalverzoek indient. In dat geval maakt het UWV achteraf de uitkering direct over naar je werknemer.

Na het aanvragen van de uitkering duurt het ongeveer 4 weken voordat het eerste bedrag op je rekening wordt gestort.

Sommige werkgevers vullen de uitkering van 70% zelf aan tot 100%. Op die manier heeft een werknemer geen inkomensgat tijdens het verlof. Een gebaar dat zeker kan rekenen op waardering.

Ouderschapsverlof tweeling

Heeft je medewerker dubbel geluk en is er een tweeling geboren? Dan mag je medewerker 2 keer ouderschapsverlof opnemen. Voor een drieling geldt 3 keer ouderschapsverlof, enz. Verder gelden dezelfde voorwaarden.

Ouderschapsverlof berekenen

Wil je de hoogte berekenen van het ouderschapsverlof van een werknemer? Vermenigvuldig dan het aantal uren dat je medewerker per week werkt met 26. Het verlof is namelijk 26 maal het aantal uren dat iemand per week werkt.

Voorbeeld: een werknemer die 32 uur per week werkt heeft recht op:

32 x 26 = 832 uur

De exacte hoogte van de uitkering hangt af van het salaris van de werknemer. Het UWV betaalt 70% van het dagloon. Goed om te weten: zoals eerder gezegd, krijgt je werknemer niet alle weken uitbetaald. Het gaat om 9 weken deels betaald verlof. De rest is onbetaald.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.