Zwangerschapsverlof medewerker: hier let je op

Wat zijn de regels als ik een zwangere medewerker heb?

zwangerschap

Als werkgever ben je verplicht om zwangerschapsverlof voor je medewerker mogelijk te maken. Maar hoe werkt zwangerschapsverlof precies? Welke procedures moet je volgen bij het UWV? En hoe werkt de uitkering?

Waar heeft een zwangere medewerker recht op?

Wanneer een werknemer zwanger is, heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschapsverlof. Daarnaast heeft ze recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze uitkering en het verlof is vastgelegd  in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en wordt geregeld door het UWV. 

Lees meer over de rechten en plichten bij zwangerschap van je medewerker.

Zwangerschapsverlof medewerker: hoeveel weken?

Je medewerker heeft recht op minimaal 16 weken verlof, waarvan 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof gaat in de periode van 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum in. Wanneer precies? Dat mag de medewerker in principe zelf bepalen. In de praktijk gebeurt dit vaak in overleg. 

Bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling.  Tijdens het verlof betaalt het UWV de zwangerschapsuitkering en de bevallingsuitkering. Deze loopt net zolang als het verlof. 

Tip: Zwangerschapsverklaring bewaren

De uitgerekende datum van je werknemer staat op haar zwangerschapsverklaring. Bewaar deze minimaal een jaar. Het UWV kan er achteraf naar vragen ter controle.

Zwangerschapsverlof bij een tweeling (of meerling) is langer

Bij een twee- of meerlingzwangerschap heeft je medewerker recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit is verdeeld over 10 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het verlof gaat dan 10 tot 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in. 

Wat als de zwangerschap anders loopt dan verwacht?

Natuurlijk is een zwangerschap niet helemaal uit te tekenen. De kans dat je werknemer vroeger of later dan de berekende datum bevalt, is veel groter dan de kans dat iemand op de uitgerekende datum bevalt. Wat zijn de gevolgen voor het verlof?

  • Zeer vroege bevalling: Bevalt je medewerker nog voor haar verlofperiode? Dan gaat haar verlofperiode in op de dag ná de bevalling. Deze duurt vanaf dat moment zestien weken. 

  • Vroege bevalling: Bevalt je medewerker een paar weken voor de vooraf de berekende bevallingsdatum? Dan blijft het recht op zestien weken verlof gelden. Dus bevalt je medewerker al na drie weken verlof, dan heeft ze daarna nog recht op dertien weken verlof. 

  • Late bevalling: Als je medewerker later dan de uitgerekende datum bevalt, heeft ze recht op een langer verlof. De periode na de bevalling moet namelijk sowieso tien weken zijn. Dus is ze zes weken voor de berekende datum met verlof gegaan, maar bevalt ze pas in de achtste week van haar verlof? Dan heeft ze in totaal achttien weken zwangerschapsverlof.

Wat als een medewerker ziek is door zwangerschap?

Een zwangerschap vraagt veel van het menselijk lichaam. Als werkgever heb je onder andere de plicht om de gezondheid van je werknemer en haar kind  tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode zo goed mogelijk te beschermen. Maar alsnog kan het voorkomen dat iemand ziek wordt van haar zwangerschap. 

Of dit invloed heeft op het zwangerschapsverlof, hangt af van de oorzaak van de ziekte en het moment dat je medewerker ziek wordt. In dit artikel gaan we in op ziekte die wordt veroorzaakt door de zwangerschap of bevalling. Dan bepaalt het moment dat de ziekte is begonnen welke uitkering zij krijgt en wat jullie moeten doen.

Ziek in de eerste 24 weken zwangerschap

  • Is iemand al ziek of zegt de arts dat je medewerker rust moet nemen? Dan kun je als werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen. Deze gaat lopen vanaf de eerste ziektedag en loopt door tot ze weer beter is of tot het zwangerschapsverlof en bijbehorende uitkering begint. 

  • Krijgt je medewerker een miskraam of abortus in de eerste 24 weken en meldt ze zich ziek? Dan heeft ze recht op een Ziektewet-uitkering. 

  • Is de zwangerschap geëindigd met een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden? Dan heeft je medewerker vanaf de dag daarna recht op een zwangerschapsuitkering. Deze kun je per direct aanvragen in het werkgeversportaal. Geef bij de aanvraag aan dat het om een bijzondere situatie gaat. 

Ziek tijdens de 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum

Is iemand ziek, maar is het verlof nog niet begonnen? Dan krijgt ze bij ziekmelding een Ziektewet-uitkering. Maar die ziektedagen worden wel afgetrokken van de minimaal 16 weken zwangerschapsverlof. Het verlof is dan eerder afgelopen. Is je medewerker nog steeds ziek als het zwangerschapsverlof ingaat? Dan stopt de Ziektewet-uitkering automatisch. 

Ziek tijdens verlofperiode

Als iemand ziek is tijdens haar verlofperiode, dan krijgt ze geen Ziektewet-uitkering. Als werkgever ontvang je de aangevraagde zwangerschapsuitkering en jij betaalt haar loon door. 

Tip: informeer bij je zwangere werknemer regelmatig hoe het gaat. Als iemand een zware zwangerschap heeft, kun je de overdracht voor de zekerheid naar voren schuiven.

Tip: Verzuimmelder

Gemakkelijk de ziekmelding van je zwangere werknemer doen? Dat kan met de verzuimmelder van het UWV. Je logt online in op het werkgeversportaal, waarna je met deze tool ziekmeldingen kunt doen en beheren.

Hoe regel ik zwangerschaps- en bevallingsverlof voor mijn medewerker?

De aanvraag van het verlof doe je snel en makkelijk in het Werkgeversportaal van het UWV. Dit moet je als werkgever zelf doen, 4 tot 2 weken voor het begin van het zwangerschapsverlof.  Doe je het voor die 4 weken? Dan krijg je eerst bericht wanneer het UWV de aanvraag gaat behandelen.

Voor de aanvraag heb je een zwangerschapsverklaring van je medewerker nodig. Daarnaast moet je doorgeven wanneer het verlof ingaat. Vraag dit dus eerst aan je medewerker. Ook moet je aangeven naar wie de uitkering overgemaakt moet worden. Dat is in de meeste gevallen naar de werkgever, maar als een medewerker tijdens het verlof uit dienst gaat - dan is het handig als de uitkering direct aan haar wordt overgemaakt. 

De correspondentie over de zwangerschapsuitkering - onder andere over de status en de betaling - loopt eigenlijk altijd via de medewerker. Als jullie liever hebben dat dit via de werkgever loopt, kun je dit bij de aanvraag regelen.  

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering uitbetalen

In principe betaalt het UWV de zwangerschapsuitkering aan jou. Jij verrekent het zelf met het salaris van je medewerker als haar dienstverband doorloopt tijdens haar zwangerschap. Je kunt bij het UWV ook aangeven dat je liever hebt dat het rechtstreeks naar je medewerker gaat.

De zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon. Het UWV berekent het dagloon op basis van het loon dat je medewerker verdiende tijdens het dienstverband waarin het zwangerschapsverlof begon. Er geldt wel een maximum dagloon van € 256,54.

Vervanging tijdens zwangerschapsverlof

Aangezien iemand ongeveer 16 weken iets anders aan haar hoofd heeft dan werk en de werkzaamheden wel gewoon doorlopen, is het slim om vervanging te regelen. Overleg voordat je vervanging gaat zoeken met je zwangere medewerker en haar collega’s over de taken die overgenomen moeten worden. Wat kan het beste intern geregeld worden en waarvoor kun je een extern persoon inhuren? 

Een vervanger voor zwangerschapsverlof is anders dan een tijdelijke kracht die je inzet voor een apart project. Bij een verlof moet je op ‘de winkel’ passen: projecten afmaken die iemand anders is begonnen en nieuwe projecten starten die je niet afmaakt. Kies een vervanger die dat kan.

Geboorteverlof voor partners 

Sinds 2019 krijgen partners het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Als werkgever betaal je het loon tijdens dit verlof zelf door. In 2020 is daar aanvullend geboorteverlof bijgekomen van maximaal 5 weken. Tijdens dit verlof krijgt de partner een uitkering van het UWV. Als werkgever moet je deze aanvragen bij het UWV, waarna zij aan jou uitbetalen. Jij verzorgt de loonbetaling aan de partner. 

Betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Ze krijgen 70% van het dagloon doorbetaald. Voorwaarde is wel dat ze dit verlof in het eerste jaar na de geboorte opnemen. Als werkgever vraag je ook deze uitkering aan bij het UWV. Dit kan pas nadat het verlof is opgenomen. Daarnaast heeft je medewerker recht op onbetaald ouderschapsverlof.

Lees hier meer over ouderschapsverlof.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.