WAZO: de Wet Arbeid en Zorg uitgelegd

Wettelijk verplichte verlofregelingen

Hoe werkt de Wet Arbeid en Zorg

Soms heeft je werknemer recht op verlof. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind of als iemand zorg moet geven aan een partner of kind. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt veel van dit soort verlofregelingen. Hoe werkt de WAZO en welke regelingen vallen onder deze wet?

WAZO betekenis

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt het recht op verschillende soorten verlof voor werknemers. Bekende voorbeelden van verlofsoorten die de WAZO regelt zijn ouderschapsverlof en zorgverlof.

Het doel van WAZO

De Wet Arbeid en Zorg maakt het eenvoudiger voor werknemers om werk en privé te combineren. Want soms gebeuren er gewoon dingen in het leven van je werknemer die zijn of haar aandacht verdienen. Bijvoorbeeld iets moois als een zwangerschap of iets vervelends als een familielid dat ernstig ziek is.

De WAZO zorgt ervoor dat een werknemer binnen het kader van zijn of haar werk toch ruimte heeft om aandacht te hebben voor belangrijke privésituaties, zoals de geboorte van een kind of de verzorging van een familielid. Je werknemer hoeft dus geen ontslag te nemen om hiervoor tijd te maken. Hierdoor wordt het professionele en het persoonlijke leven van een werknemer beter in balans gebracht.

WAZO voor de werkgever

De Wet Arbeid en Zorg voorziet in regelgeving voor verschillende soorten verlof voor je werknemers. Je moet dus goed op de hoogte zijn van de regels en voorwaarden zoals die in de WAZO opgenomen zijn.

Maar daarnaast kan het ook zijn dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt over verlof, bijvoorbeeld in:

  • de cao

  • de arbeidsovereenkomst

  • personeelsregelingen

Wees dus op de hoogte van de WAZO maar ook van de aanvullende afspraken over verlof binnen je organisatie.

Verlofregelingen in de WAZO

Welke verlofregelingen bestaan er in de WAZO? We zetten ze voor je op een rij:

Zorgverlof (kort en lang)

Volgens de WAZO mag een werknemer zorgverlof opnemen als een familielid of een andere naaste relatie hulp nodig heeft. In de praktijk gaat het vaak om een kind of een partner. Je hebt kortdurend en langdurend zorgverlof. Alleen kortdurend zorgverlof is een betaald verlof (WAZO art. 5:1-16).

Lees meer over zorgverlof

Calamiteitenverlof

Heeft je werknemer een noodgeval of een onvoorziene omstandigheid? Dan kan hij daar door de WAZO tijd aan besteden zonder dat dit invloed heeft op zijn werk of inkomen. De werknemer meldt je waarom hij urgent ergens naartoe moet, en vervolgens accepteer jij dat verzoek (als het een redelijk verzoek is). Calamiteitenverlof is een betaald verlof (WAZO art. 4:1).

Lees meer over calamiteitenverlof 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Voor zwangere vrouwen is in de Wet Arbeid en Zorg zwangerschaps- en bevallingsverlof opgenomen. Dat komt neer op 6 weken zwangerschapsverlof en vervolgens 10 weken bevallingsverlof. In beide gevallen gaat om betaald verlof (WAZO art. 3:1-1a).

Lees meer over zwangerschaps- en bevallingsverlof

Geboorteverlof

Na de geboorte van een kind heeft de partner recht op geboorteverlof. Tijdens het geboorteverlof betaal je het loon van je werknemer door. De WAZO schrijft voor dat dit verlof in totaal eenmaal de arbeidsduur van een week is. Deze tijd mag in de eerste 4 weken na de bevalling opgenomen worden. Je werknemer mag ook nog aanvullend geboorteverlof opnemen, zonder doorbetaling van loon (WAZO art. 4:2-2a).

Lees meer over geboorteverlof 

Ouderschapsverlof

Ouders met kinderen tot 8 jaar oud hebben recht op ouderschapsverlof. Dit verlof geldt ook voor stiefouders, pleegouders en adoptieouders. Sinds 1 augustus 2022 zijn de eerste 9 weken van dit type verlof betaald, de overige 17 weken niet. Deze regeling van de WAZO heeft als doel dat ouders beter kunnen wennen aan de nieuwe situatie (WAZO art. 6:1-11).

Lees meer over hoe ouderschapsverlof werkt

Adoptieverlof of pleegouderverlof

Bij een adoptie heeft een werknemer recht op verlof zonder loondoorbetaling. Deze regeling is bedoeld om ouders en kind aan elkaar te laten wennen. Iemand heeft maximaal 6 weken recht op dit type verlof en kan het opnemen vanaf 4 weken voordat het kind zich bij het gezin voegt tot 22 weken erna (WAZO art. 3:2).

Meer over adoptieverlof of pleegzorgverlof

WAZO en vakantiedagen

De WAZO zegt niets over vakantiedagen. Voor vakantiedagen gelden namelijk andere regels dan voor verschillende soorten verlof zoals geregeld in de WAZO. De verlofregelingen in de Wet Arbeid en Zorg zijn gekoppeld aan de privéomstandigheden van een werknemer. Vakantiedagen vallen onder wettelijk verlof. Deze vrije dagen bouwt elke werknemer op als hij aan het werk is. Die dagen kan hij vervolgens opnemen zoals hij wil.

Meer over vakantiedagen

Wet Arbeid en Zorg & bijzonder verlof

Soms hebben werknemers recht op bijzonder verlof. Maar dat is niet op basis van de Wet Arbeid en Zorg. Bijzonder verlof, zoals voor een huwelijk of voor een verhuizing, krijgt iemand als dat op een andere plek is vastgelegd, zoals in de cao of in het bedrijfsreglement.

Meer over bijzonder verlof

Levensloopregeling

De levensloopregeling is een oude regeling om te sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te kunnen stoppen met werken. Deze regeling is op 1 januari 2012 afgeschaft. Er was een overgangsregeling die tot 1 januari 2022 liep. De levensloopregeling maakt dus geen onderdeel uit van de Wet Arbeid en Zorg.

Bron: Wetten.overheid.nl

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.