Verlof bij trouwen, geregistreerd partnerschap en jubilea

Hoeveel vrije dagen krijgt je medewerker?

trouwdag-trouwen-huwelijk-geregistreerd-partnerschap-ringen-bloemen

Hoeveel vrije dagen krijgt een medewerker voor zijn eigen bruiloft? Hoe zit het met verlof voor ondertrouw? En geef je iemand ook vrij voor het huwelijksjubileum van zijn ouders? Je leest hier de antwoorden.

Verlof trouwen: geen wettelijke vrije dagen

Verlof voor trouwen valt onder het bijzonder verlof, ook bekend als buitengewoon verlof. Hieronder vallen alle soorten verlof voor familieomstandigheden of bijzondere gebeurtenissen. En hoewel bijna alle bedrijven regels hebben voor dit soort gelegenheden is bijzonder verlof - en dus het verlof voor trouwen of geregistreerd partnerschap - niet wettelijk geregeld.

Je vindt de kaders voor dit verlof dan ook niet in het wetboek, maar wel in de cao. Als je daar niet mee te maken hebt, leg je afspraken vast in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Bepaal dan hoeveel vrije dagen een medewerker krijgt en of dit betaald of onbetaald is. 

Hoeveel vrije dagen bij trouwen of geregistreerd partnerschap?

Hoeveel dagen een medewerker vrij krijgt en wordt doorbetaald of niet, hangt dus af van de gemaakte afspraken. Toch blijkt dat hier vaak ongeveer dezelfde afspraken over zijn gemaakt. 

Houd rekening met de volgende aantallen vrije dagen:

GelegenheidAantal vrije dagen
Trouwdag2
Geregistreerd partnerschap2
Ondertrouw1
Trouwdag eerste- of tweedegraads familie1
Geregistreerd partnerschap eerste- of tweedegraads familie1

Vrije dagen ondertrouw

Medewerkers krijgen 1 betaalde vrije dag om het voorgenomen huwelijk of partnerschap te melden bij de gemeente. Let op! Vroeger moest dit fysiek, maar tegenwoordig kan dit in steeds meer gemeenten digitaal. De vrije dag vervalt dan. Check dus goed wat er voor jouw organisatie geldt.

Vrije dagen trouwen of geregistreerd partnerschap

Gaat een medewerker zelf trouwen of gaat hij of zij een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt hij of zij in de meeste gevallen 2 dagen betaald verlof. 

Vrije dagen geregistreerd partnerschap of huwelijk van iemand anders

Heeft je medewerker een huwelijk of geregistreerd partnerschap van iemand anders? Dan krijgt hij of zij 1 dag betaald verlof als het om familie in de eerste of tweede graad gaat.

Graden van verwantschap

Een medewerker krijgt vaak alleen betaald verlof om naar het huwelijk te gaan van familie in de eerste of tweede graad. Daarbij geldt vaak de voorwaarde dat hij of zij de plechtigheid bijwoont. Trouwt er iemand verder weg in de familie? Dan moet er onbetaald verlof worden opgenomen.

  • Eerstegraads familie: ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen, schoondochters en -zonen. 

  • Tweedegraads familie: broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers, schoonzussen en stiefbroers en -zussen.

Huwelijksjubilea: ouders 50 jaar getrouwd, vrije dag?

Niet alleen voor het daadwerkelijke huwelijk, ook later krijgen medewerkers nog vrije dagen voor het huwelijk. Dat is niet alleen het geval bij jubilea van zichzelf, maar ook bij die van anderen. 

Zo krijgt iemand vaak betaald verlof om te vieren dat zijn/haar ouders 50 jaar getrouwd zijn. Over het algemeen geldt dat een werknemer alleen voor huwelijksjubilea van familie in eerste graad betaald verlof krijgt. Dat gaat ook op voor deze jubilea:

Jubileum (eigen en eerstegraads familie)Aantal vrije dagen
25 jaar getrouwd1
40 jaar getrouwd1
50 jaar getrouwd1
60 jaar getrouwd1

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.